KBC Brussels-Termijnrekening

 • Beleg met vaste looptijd
 • Beleg met vaste rente 
 • Beleg met kapitaalbescherming

Wat is een termijnrekening?

Een termijnrekening is een rekening waarop je je geld met een vooraf bepaalde looptijd en rente plaatst. Je kiest zelf de termijn of looptijd uit het aanbod. De rente of het rendement is onder andere afhankelijk van de looptijd, het belegde bedrag en de munt. 

Aanbod

KBC Brussels-Termijnrekening in euro

Looptijden korter dan 1 jaar:
Looptijd: van 1 tot 11 maanden
Minimum intekenbedrag: 10.000 euro
Bij looptijden korter dan een jaar, wordt de rente uitgekeerd op vervaldag.

Looptijden vanaf 1 jaar:
Looptijd: van 1 tot 5 jaar
Minimum intekenbedrag: 500 euro
Bij looptijden langer dan een jaar, wordt de rente jaarlijks uitgekeerd.

De tarieven wijzigen continu. Het tarief is gegarandeerd op het moment van intekening voor de hele looptijd. Voor de actuele tarieven kun je terecht bij je KBC Brussels-team of stel je vraag via de contactpagina.

KBC Brussels-Termijnrekening in vreemde munten

Looptijden korter dan 1 jaar:
Mogelijke deviezen: AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, NOK, NZD, PLN, SEK, TRY, USD en ZAR
Looptijd: van 1 tot 11 maanden
Minimum intekenbedrag: afhankelijk van het devies
Bij looptijden korter dan een jaar, wordt de rente uitgekeerd op vervaldag.

Looptijden vanaf 1 jaar:
Mogelijke deviezen: USD
Looptijd: van 1 tot 3 jaar
Minimum intekenbedrag: 500 USD
Bij looptijden langer dan een jaar, wordt de rente jaarlijks uitgekeerd.

De tarieven wijzigen continu. Het tarief is gegarandeerd op het moment van intekening voor de hele looptijd. Voor de actuele tarieven kun je terecht bij je KBC Brussels-team of stel je vraag via de contactpagina.

Kosten

Er zijn geen instapkosten en uitstapkosten als je de termijnbelegging tot op de eindvervaldag bewaart.

Risico's

 • Een termijnrekening is relatief veilig: het kapitaal wordt op de vooraf bepaalde vervaldag terugbetaald door de uitgevende bank. Gaat deze failliet of is ze niet in staat je kapitaal terug te betalen, dan valt het kapitaal van je termijnbelegging nog altijd onder het depositogarantiestelsel voor een bedrag van maximaal 100.000 euro per persoon en per bank.
 • Wisselkoersrisico
 • Inflatierisico: deze termijnrekening heeft ook een inflatierisico, omdat aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Fiscaliteit

De inkomsten zijn onderhevig aan een Belgische roerende voorheffing van (momenteel) 30% op het bruto rentebedrag. Sommige beleggers komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. De toelichting over fiscaliteit is van toepassing op particuliere beleggers, onderworpen aan de Belgische personenbelasting. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

Wat je moet weten

 • Op deze producten is het Belgische recht van toepassing.
 • Voor deze termijnrekeningen is geen document essentiële spaardersinformatie beschikbaar.
 • De termijnrekeningen die we hier weergeven zijn een product van KBC-Bank NV Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel – FSMA 026256 A. Een onderneming van de KBC-groep.
 • Je kantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt of als je je polis digitaal hebt afgesloten, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombfin.be.
 • In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.
 • Je kunt bij je bank op elk moment intekenen op een termijnrekening. Als je voor de einddatum je termijnrekeningen wilt verkopen, kan je bank ze terugkopen (opgelet: ze is dat niet verplicht). De waarde die je dan krijgt, hangt af van de intrestvoeten op de markt en van de kosten die de bank aanrekent. Het is dus niet zeker dat je je startkapitaal zult recupereren.
Open een termijnrekening