KBC Brussels Home & Long-Term Plan

Haal meer uit je pensioen

KBC Brussels Home & Long-Term Plan

Haal meer uit je pensioen

Veilige formule

Op elke nettostorting die je verricht, krijg je een gegarandeerde intrest. Die kan aangevuld worden met een winstdeelname indien de resultaten van KBC Verzekeringen dit toelaten.

Fiscaal gunstig

Je bouwt een pensioen op onder fiscaal stelsel ‘langetermijnsparen’, waardoor je een belastingvermindering tot maximum 30% geniet (afhankelijk van je inkomen en je persoonlijke situatie)

Soepel

Je kiest zelf wanneer je stort en je kunt het zo afstemmen op je persoonlijke financiële situatie. Storten kan al vanaf 24 euro per maand.

Wat is het KBC Brussels Home & Long-Term Plan?

KBC Brussels Home & Long-Term Plan is een tak 21-spaarverzekering waarmee je een aanvullend pensioen kunt opbouwen voor en tijdens je pensioen in het fiscale stelsel langetermijnsparen. Bovendien kan deze vorm van langetermijnsparen ook nuttig zijn om je schuldsaldoverzekering te financieren, als je later een woningkrediet wilt afsluiten.

Het is een erg veilige formule, aangezien de interestopbrengst op de gespaarde bedragen gegarandeerd is tot de einddatum van het contract. Voor elke nettostorting garandeert KBC Verzekeringen een interestopbrengst tot de einddatum van het contract. Op dit ogenblik bedraagt die 0,50%. 

Plannen om een woning te kopen of te (ver)bouwen? Dan is het goed om te weten dat je het opgebouwde kapitaal kunt gebruiken voor een schuldsaldoverzekering (= een kredietgebonden overlijdensverzekering). Omdat het KBC Brussels Home & Long-Term Plan je toelaat om vooraf fiscaal voordelig te sparen, beschik je bovendien over meer financiële ademruimte tijdens het afbetalen van je woonkrediet. 

Wat brengt het KBC Brussels Home & Long-Term Plan op?

Gegarandeerde interestopbrengst op elke storting

Op elke storting garandeert KBC Verzekeringen je een vaste interestopbrengst tot de einddatum van je contract. Momenteel bedraagt die interestvoet 0,50%.
 

Deelname in de winst

Boven op de zekerheid van een minimumrendement is een jaarlijkse winstdeling mogelijk. Die winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. Ze is afhankelijk van de economische omstandigheden en de resultaten van KBC Verzekeringen.

Fiscaal voordelig

De premies van deze spaarverzekering komen in aanmerking voor belastingvermindering onder het fiscaal stelsel langetermijnsparen. Je kunt tot 30% van de gespaarde bedragen fiscaal voordeel krijgen via een belastingvermindering, afhankelijk van je persoonlijke situatie. 

Flexibel sparen

Je kunt fiscaal vriendelijk sparen vanaf 24 euro per maand. Je kiest zelf wat het best past bij jouw situatie en jouw gezin. Het bedrag dat je maximaal kunt sparen per jaar hangt af van de hoogte van je beroepsinkomen of pensioen. Het spaarbedrag per jaar voor 2021 is maximaal 2.350 euro.

Wanneer starten?

Is je woonkrediet afbetaald? Dan is dat een ideaal moment om met het langetermijnsparen te starten. Dan heb je immers meestal terug ruimte om fiscaal voordelig te sparen. 

Ben je nog geen 65 jaar en zal je belastingen betalen ook tijdens je pensioen, dan kun je het best zo snel mogelijk starten met het langetermijnsparen. Zo kun je nog jarenlang genieten van een mooie belastingvermindering.

Aanduiden van een begunstigde

Je kiest zelf de begunstigde die bij overlijden de reserve en eventueel het aanvullend kapitaal overlijden krijgt, op voorwaarde dat ze behoren tot de categorie van personen voorzien in de wet (wettelijke echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, bloedverwant t.e.m. de 2e graad).

Aanvullende waarborgen

Je kunt een aanvullende waarborg bij overlijden nemen, of een aanvullende waarborg bij overlijden door ongeval of bestendige en volledige fysiologische ongeschiktheid door ongeval. 

De aanvaarding kan afhankelijk zijn van een medische acceptatie. De premies van deze waarborg worden afgehouden van het spaartegoed in het contract.

Hoelang sparen?

Je kiest zelf hoe lang je wilt sparen in het KBC Brussels Home & Long-Term Plan. Het contract loopt minstens 10 jaar en kan ten vroegste eindigen op je 65e verjaardag. Spaar hierin dus geld dat je voor een langere termijn kunt missen. Je bouwt hiermee op een flexibele en fiscaal vriendelijke manier een mooi spaarpotje op voor je pensioen. 

Fiscaliteit bij uitkering

Hou er rekening mee dat het spaartegoed belastbaar is, vanaf het moment dat je fiscaal voordeel genoten hebt

 • Meestal een eenmalige anticipatieve heffing van 10% die wordt geheven op je 60e verjaardag (of op de 10e verjaardag van het contract als je na je 55e het contract afsluit)
 • Als je zou overlijden voor de einddatum van het contract, is het uitgekeerd bedrag belastbaar in de personenbelasting aan ditzelfde lage tarief
 • Vroegtijdig je spaartegoed opvragen is mogelijk, maar is fiscaal nadelig
De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Tarieven

Beheerskosten geen

Instapkosten op nieuwe stortingen

5% per storting

Uitstapkosten bij vervroegde opname

5% maximaal

Verzekeringstaks op nieuwe stortingen

2%

Het percentage uitstapkosten daalt gedurende de laatste vijf jaar van het contract met 1%. Je betaalt geen uittredingskosten bij wettelijke pensionering, bij vervroegde pensionering of bij brugpensionering en op voorwaarde dat het contract al ten minste 10 jaar loopt.

 • Minimaal spaarbedrag per jaar is 288 euro (inclusief taks en kosten)
 • Minimaal spaarbedrag per maand is 24 euro (inclusief taks en kosten)
 • Maximale storting op jaarbasis is 2.350 euro, en beperkt in functie van je beroepsinkomen of pensioen en je individuele situatie

Wat je nog moet weten

 

 • Het KBC Brussels Home & Long-Term Plan is een tak21-levensverzekering met gewaarborgd rendement waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeraar.
 • Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vind je in de algemene voorwaarden en op de financiële infofiche. Neem deze info zeker door voor je toetreedt. Deze informatie kun je gratis krijgen bij je KBC Brussels-tussenpersoon. 
 • Het KBC Brussels Home & Long-Term Plan wordt gewaarborgd door de Belgische beschermingsregeling voor tak 21-levensverzekeringen. Deze bescherming treedt in werking indien vastgesteld is dat KBC Verzekeringen in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel voor alle bij KBC Verzekeringen aangehouden reserves in de beschermde tak 21-levensverzekeringen samen maximaal 100.000 euro per verzekeringnemer.
 • Op het KBC Brussels Home & Long-Term Plan is het Belgisch recht van toepassing
 • De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen, en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je tussenpersoon geeft je hierin graag advies op maat.
 • Looptijd: minimum 10 jaar, einddatum ten vroegste op 65 jaar. Deze spaarverzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde.
 • Voor elke netto-storting garandeert KBC Verzekeringen een intrestopbrengst tot de einddatum van het contract. Momenteel bedraagt de intrestopbrengst voor alle netto-stortingen 0,50% en wordt die gegarandeerd tot het einde van het contract.
 • Voor toekomstige stortingen kan de gegarandeerde intrestvoet wijzigen. KBC Verzekeringen bepaalt tijdens de duur van het contract, in functie van de situatie op de financiële markten en/of van een wijziging van de wettelijke bepalingen, de intrestvoet die van toepassing is op jouw stortingen. In geval deze intrestvoet wijzigt, zal KBC Verzekeringen je hierover informeren.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 432 594 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as.
 • Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van het KBC Brussels Home & Long-Term Plan kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.

Het KBC Brussels Home & Long-Term Plan is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Je bemiddelaar: KBC Brussels, deel van KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel – IBAN BE98 7300 0000 0083 – BIC KREDBEBB – FSMA 026256 A,  verbonden agent van KBC Verzekeringen NV
Een onderneming van de KBC Groep

Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en de financiële infofiche. We adviseren je om die door te nemen voor je dit product koopt.

Beleg in trackers met Matti

Wil je passief beleggen in trackers? Matti stelt een portefeuille voor je samen met ETF's én helpt je met de opvolging. Jij behoudt de controle. Klik hier en maak kennis.

Een beleggingsplan openen

Wil je geleidelijk een mooi kapitaal opbouwen? Dat kan al vanaf 25 euro per maand.

Welk soort beleggingsfonds kiezen?

Je wilt beleggen in fondsen maar je weet niet waar je moet beginnen? Ontdek de verschillende soorten fondsen.

KBC Brussels Invest voor klanten met productadvies

 • Overzichtelijk én gedetailleerd
 • Altijd op de hoogte van belegginsopportuniteiten
 • Start nu met KBC Brussels Invest