Hoe verhoogt u uw kansen om een subsidie te verkrijgen in het Brussels Gewest?

Dimitri Van Rossum, verantwoordelijke voor de cel Subsidia@KBC Brussels vertelt over zijn expertisegebied

In Brussel bestaan er talrijke subsidies. Helaas zijn veel kmo’s en zelfstandigen hier niet van op de hoogte of kennen zij de procedures niet om ze te verkrijgen. Resultaat: 50% van de ingediende subsidiedossiers levert niets op. Sinds de oprichting van Subsidia@KBC Brussels hebben wij ons gebogen over de oorzaken voor dit resultaat:

  • een gebrek aan kennis inzake subsidieaanvragen bij de ondernemers;
  • een gebrek aan tijd om de strikte termijnen na te leven en het dossier op te volgen, aangezien zij al instaan voor de dagelijkse leiding van een bedrijf of praktijk. 

Wij hebben dus 3 lessen getrokken uit onze ervaring: 

1. Informeer u

In Brussel kunnen verschillende types steun worden aangevraagd: subsidies toegekend door Brussel Economie en Werkgelegenheid, maar ook van andere gewestelijke instanties, de gemeenten (naargelang uw locatie) of van de federale overheidsdienst. Die veelheid van instellingen en types subsidies maakt de materie complex en soms moeilijk te vatten. Daarbovenop verandert de regelgeving voortdurend. Alvorens een investering te overwegen, is het dus uiterst belangrijk om informatie te verzamelen over uw project. De toegekende steun zal afhangen van uw specifieke situatie: type onderneming, locatie, activiteitensector… en de aard van de investering. Voor elk type steun gelden specifieke voorwaarden en wat voor u een detail kan lijken (zoals 2 cm isolatie meer of minder op het toekomstige dak) kan een doorslaggevende rol spelen in de goedkeuring of weigering van een dossier.

2. Stem uw project af op de subsidies

In een dossier dat wij onlangs hebben opgevolgd, wilde onze klant het dak van zijn magazijn vervangen. In dit kader wilde hij een subsidieaanvraag indienen om hem te helpen de kostprijs van deze investering te dragen. Onze klant heeft verschillende offertes opgevraagd en koos voor de offerte die hem het beste paste. Tijdens de analyse van het dossier zijn wij erachter gekomen dat door slechts 2 cm isolatie aan zijn dak toe te voegen, het bedrijf zijn energiescore kon verbeteren (en op lange termijn meer kon besparen), maar ook een grotere subsidie kon aanvragen. Er werd een nieuwe offerte opgemaakt en voor een meerkost van € 2000 kwam het bedrijf in aanmerking voor een subsidie van verschillende tienduizenden euro’s. Een detail waarvan noch de leverancier, noch onze klant op de hoogte was.

Een goed begrip van de materie en een grondige analyse van de offertes zijn essentieel om uw kans op een subsidie te verhogen.

3. Anticipatie en follow-up zijn essentieel

Een laatste punt en misschien een van de belangrijkste punten is de nood aan anticipatie. Om een subsidie te verkrijgen, moet de aanvraag ingediend worden voordat met de investering wordt begonnen. Vanaf er een factuur of een borgsom betaald werd, kan er geen dossier meer ingediend worden.

Wanneer het dossier eenmaal is ingediend, is het belangrijk om tijd uit te trekken voor de follow-up. De termijnen om alle documenten in te dienen en eventuele bijkomende vragen van de administratie te beantwoorden zijn kort en zeer strikt. Dit maakt het niet gemakkelijk voor bestuurders van kleine of middelgrote ondernemingen, die instaan voor de dagelijkse werking van hun onderneming of praktijk.

Subsidia@KBC Brussels richt zich tot alle kmo’s, zelfstandigen en een groot deel van de beoefenaars van vrije beroepen die investeren of actief zijn in Brussel. De cel biedt zijn expertise aan sinds juni 2016 en wil zijn service verder ontwikkelen om nog meer dossiers te kunnen beheren in 2017.Voor de lancering van deze service kon KBC Brussels putten uit de ervaring van de KBC-groep. Dit type service was immers reeds 25 jaar beschikbaar binnen de groep. Een expertise die het Brusselse merk gecombineerd heeft met haar kennis van de specifieke regelgeving in de hoofdstad. Subsidia richt zich tot alle bedrijven die actief zijn of investeren in Brussel. Zo staat Subsidia sinds juni 2016 in voor het beheer van de dossiers van de klanten van KBC Brussels. Vandaag lanceert KBC Brussels officieel de service voor zijn klanten met als doel om zo’n 100 dossiers te beheren en op korte termijn niet minder dan 200 behandelde dossiers per jaar te bereiken. Kostprijs: 0,4% van het subsidieerbaar investeringsprogramma voor een minimum van € 950 excl. btw. 

Gerelateerde artikels