Artikel

Strengere regelgeving doet transitie versnellen

Europa heeft beslist om vanaf 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dat doel te bereiken is nieuwe wet- en regelgeving nodig. Dit heeft impact op de financiële sector en op jou als belegger.

Regelgeving dwingt geld- en kapitaalstromen richting duurzame transitie

Door de strengere regelgeving wint duurzaamheid niet alleen aan belang in de manier waarop bedrijven hun activiteiten uitvoeren, maar het wordt ook een belangrijke factor binnen beleggen.

Beide versnellen het pad naar een duurzamere wereld. Bedrijven die zich niet aanpassen, lopen het risico vroeg of laat de rekening te moeten betalen en schade te lijden. In die mate zelfs dat het de financiële stabiliteit van een bedrijf helemaal kan ondermijnen. Door te analyseren hoe bedrijven omspringen met milieu en maatschappelijke kwesties worden specifieke risico’s blootgelegd die financiële parameters niet naar boven brengen.

“Met de Europese taxonomie en de SFDR-wetgeving biedt Europa jou als belegger bepaalde garanties. Je krijgt de zekerheid dat je belegging voldoende rekening houdt met een duurzaam perspectief en je krijgt meer inzicht in welke beleggingsoplossingen als duurzaam mogen worden beschouwd,“ zegt Kenneth De Bruycker, expert verantwoord beleggen bij KBC Asset Management.

Met de Europese taxonomie en de SFDR-wetgeving biedt Europa jou als belegger bepaalde garanties.

Kenneth De Bruycker - expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

Europese taxonomie

De Taxonomieverordening is een van de wetgevingen om de Europese doelstelling van 2050 te bereiken. Het is een classificatiesysteem dat bepaalt welke economische activiteiten ecologisch duurzaam zijn. Ecologisch duurzame beleggingen moeten fundamenteel bijdragen aan een van onderstaande zes doelstellingen zonder een nadelige invloed te hebben op de vijf andere milieudoelstellingen. Zo is het voor iedereen duidelijk welke economische activiteiten daadwerkelijk ecologisch duurzaam zijn.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De SFDR of de “Verordening inzake Informatieverschaffing over Duurzaamheid in de Financiële sector” beoogt transparantie van ESG-informatie (Environment, Social & good Governance) voor beleggers om greenwashing - zich groener voordoen dan een bedrijf daadwerkelijk is - binnen het beleggingsaanbod te vermijden.

Concreet betekent dit dat vermogensbeheerders extra informatie moeten verstrekken en het beleggingsaanbod moeten indelen volgens de SFDR-classificatie. Dit maakt het mogelijk verantwoorde beleggingsoplossingen binnen en over financiële instellingen heen te vergelijken.

“Alle KBC-fondsen die verantwoord beleggen voldoen aan de voorwaarden van artikel 8 of 9,” verklaart Kenneth De Bruycker, expert verantwoord beleggen bij KBC Asset Management.

 

  • Artikel 6: conventionele fondsen, die geen ESG-kenmerken promoten of ze niet kunnen berekenen.
  • Artikel 8: fondsen die milieu of sociale kenmerken promoten; alle fondsen die een combinatie van ecologische en/of sociale kenmerken promoten.
  • Artikel 9: fondsen met een duurzame beleggingsdoelstelling; alle fondsen die een duurzame doelstelling hebben en waarvan de concrete bijdrage aan deze doelstelling gemeten en gerapporteerd kan worden.
Bij KBC voldoen alle fondsen die verantwoord beleggen aan de voorwaarden van artikel 8 of 9.

Kenneth De Bruycker - expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

Bijkomend legt deze wet ook vast wat een duurzame belegging is. Volgens SFDR zijn duurzame beleggingen investeringen in economische activiteiten die bijdragen tot

  • een milieudoelstelling, bijvoorbeeld het gebruik van fossiele brandstoffen beperken,
  • of een sociale doelstelling, zoals een genderneutraal loonbeleid.

Bovendien mag ook hier de bijdrage van een economische activiteit aan de ene doelstelling geen nadelige invloed hebben op de andere doelstelling en moeten de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt goede bestuurspraktijken volgen.

De tijd van praten is duidelijk voorbij. Met deze regelgevende initiatieven wil de wetgever vermijden dat duurzaamheid enkel een marketingsaus is.

30 jaar ervaring binnen verantwoord beleggen is onze garantie op transparantie en kwaliteit binnen het verantwoord beleggingsaanbod.

Kenneth De Bruycker - expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

“KBC staat hier volledig achter. Onze fondsen die verantwoord beleggen geven de voorkeur aan landen en bedrijven die vooruitlopen op het vlak van milieu, sociaal beleid en goed bestuur. 30 jaar ervaring binnen verantwoord beleggen is onze garantie op transparantie en kwaliteit binnen het verantwoord beleggingsaanbod,” aldus Kenneth De Bruycker.

Meer weten over verantwoord beleggen?

Ontdek meer

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.

Ook interessant voor jou