Artikel

Jongeren zijn de influencers van de beleggende generaties

Elke generatie kijkt met een andere bril naar duurzaamheid. Toch is er geen sprake van een generatieconflict. “Alle generaties hebben een eigen kracht, en die versterken elkaar,” klinkt het bij KBC.

Terwijl babyboomers vooral vertrouwen op zichzelf als individu, verkiezen millennials om te consumeren bij duurzame bedrijven en geloven de zoomers van Gen Z vooral in het potentieel van technologie om maatschappelijke problemen op te lossen. Toch wordt duurzaamheid steevast beschouwd als een bezorgdheid van de jonge generaties. “Zogenaamde tegenstellingen tussen generaties worden uitvergroot en tegenover elkaar gezet. Nochtans heeft elke generatie eigen krachten, en die kunnen elkaar versterken,” zegt Jürgen Verschaeve, chief investment officer bij KBC.

Influencers

Een grote verdienste van jongeren is dat ze duurzaamheid onder de aandacht hebben gebracht, bijvoorbeeld bij de talrijke klimaatmarsen. “Jongeren zijn de influencers van de oudere generaties,” zegt Joke Reynaerts, general manager van KBC Private Banking and Wealth Management. “Ze zijn de motor voor verandering, zowel naar hun ouders als naar hun grootouders toe. Zo stimuleren ze de voorgaande generaties vaak om duurzaam te beleggen.”

Want terwijl jongeren zeker en vast de overtuiging hebben, beschikken ze niet altijd over de financiële middelen om te investeren in duurzaamheid. Reynaerts: “Jongeren geven veel om duurzaamheid, maar het zijn de oudere gezinnen met kinderen en kleinkinderen die de meest duurzame beleggingsklanten zijn. Onder impuls van de jongere generaties worden ze zich er steeds meer van bewust dat ze door duurzaam te beleggen de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen positief kunnen beïnvloeden.” Dat betekent niet dat jongeren zelf geen mogelijkheden hebben. Zo kiest KBC er bewust voor om zijn pensioenspaaraanbod enkel als een duurzame variant aan te bieden.

Jongeren geven veel om duurzaamheid, maar het zijn de oudere gezinnen met kinderen en kleinkinderen die de meest duurzame beleggingsklanten zijn.

Joke Reynaerts, general manager van KBC Private Banking and Wealth Management

 

Generatiegerechtigheid

De jongere generaties groeien op in een wereld waar ze via hun smartphone geconfronteerd worden met grote maatschappelijke issues, zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Ze komen op voor generatiegerechtigheid: ze willen ervoor zorgen dat we niet leven ten koste van toekomstige generaties.

Ondanks alle aandacht voor duurzaamheid en duurzaam beleggen, lijken we maar langzaam te evolueren in de richting van een meer duurzame wereld en generatiegerechtigheid. “Het gaat vaak traag door de present bias. Dit is een veelvoorkomende denkfout, waarbij we onszelf moeilijk in de toekomst kunnen verplaatsen en daardoor te sterk op het heden focussen. Het is zoals bij technologie: vaak zijn we teleurgesteld in het effect van onze acties op korte termijn, terwijl we de langetermijnimpact ervan onderschatten,” aldus Reynaerts. “Wat we vandaag doen voor het milieu heeft impact op lange termijn. Net zoals wat we 10, 20, 30 jaar geleden deden, impact heeft vandaag. Vergeet niet, wie vandaag geboren wordt, zal er in 2100 nog zijn.”

Het is zoals bij technologie: vaak zijn we teleurgesteld in het effect van onze acties op korte termijn, terwijl we de langetermijnimpact ervan onderschatten. Vergeet niet, wie vandaag geboren wordt, zal er in 2100 nog zijn.

Joke Reynaerts, general manager van KBC Private Banking and Wealth Management

 

Actieve aandeelhouder

Aandeelhouders kunnen veel impact hebben op de bedrijfsvoering van een bedrijf.

Jürgen Verschaeve, chief investment officer bij KBC

Vanuit investeerdershoek gebeurt er alvast veel om bedrijven ertoe aan te zetten om duurzaamheid bovenaan hun prioriteitenlijst te zetten. “Aandeelhouders kunnen veel impact hebben op de bedrijfsvoering van een bedrijf. Als vermogensbeheerder zien we het als onze plicht om de bedrijfsvoering in de juiste richting te sturen via ons stemrecht en onze engagementsmogelijkheden vanuit het fondsenbeheer,” zegt Verschaeve.

“Daarom gaan we in dialoog met de bedrijven waarin we investeren, leggen we verbeteringsdoelstellingen voor en kunnen we zelfs ons stemrecht gebruiken om tegen te stemmen op agendapunten die niet duurzaam zijn. Soms bestaan bestuursraden nog voornamelijk uit babyboomers. Door het gesprek met hen aan te gaan, proberen we generatiegebonden denkpatronen te doorbreken.”

Meer lezen over verantwoord beleggen?

Ontdek het hier

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.