Artikel

Duurzaamheid zet de toon

Roken in de trein, cocktails met wegwerprietjes, plastic zakjes in de winkel,… Het lijkt een ver verleden, maar dat is het allerminst. Duurzaamheid wordt meer en meer standaard en drukt op die manier haar stempel op onze maatschappij. En dat merk je in ál je beleggingen.

Maatschappelijk verantwoorde fondsen

Maatschappelijk verantwoorde fondsen zijn vaak prima indicatoren om te kijken waarheen onze samenleving gaat. Het zijn ook voorlopers voor beleggingen. Wanneer deze fondsen bepaalde activiteiten uitsluiten, volgen conventionele beleggingen meestal wat later.

“Neem nu het voorbeeld van de tabakssector”, klinkt het bij Natacha Danckers, Corporate Sustainability Officer bij KBC Groep. “De schadelijkheid van tabak werd de afgelopen decennia steeds duidelijker. Het kwam steeds hoger op de maatschappelijke agenda te staan.

Vandaag valt het moeilijk te vatten dat een algemeen rookverbod in horeca, publieke plaatsen en werkplaatsen nog tot 2011 op zich liet wachten. Het lijkt tegenwoordig een evidentie.”

Tabak toonde de weg

Als gevolg van de schadelijke effecten sluiten duurzame en maatschappelijk verantwoorde fondsen tabak al lang uit. Dat beleid sijpelde in de afgelopen jaren door naar conventionele beleggingen. Natacha Danckers geeft een voorbeeld uit eigen huis: “KBC investeert sinds 2019 niet meer in de tabaksindustrie en ondertekende de Tobacco-Free Finance Pledge.

Dat betekent dat we de strengste beleidslijnen hanteren voor het financieren en verzekeren van tabakgerelateerde bedrijven. En we verruimden het uitsluitingsbeleid van de tabaksindustrie voor kredieten, verzekeringen en duurzame beleggingen naar de conventionele beleggingsfondsen van KBC Asset Management en naar de eigen beleggingsportefeuille van KBC.”

Volgens Natacha Danckers is de sector daarmee ‘persona non grata’ geworden. “Niet alleen bij KBC trouwens”, zegt ze. “Financiële instellingen én burgers tolereren schadelijke activiteiten niet langer. En dat heeft natuurlijk een impact op de beurswaardering van deze bedrijven.”

Steenkool volgende in het rijtje

Ondertussen lijken nog andere sectoren het pad van tabak te (moeten) volgen. Steven Vermander, sectoranalist bij KBC Asset Management, meent dat steenkool de volgende in het rijtje is.

“Het is de eerste fossiele brandstof die steeds meer fondsen weren”, zegt hij. “De verbranding ervan heeft namelijk een erg negatieve impact op zowel het klimaat als de menselijke gezondheid.

Zo werkt KBC al sinds 2016 aan een beleid dat restricties oplegt rond financiering van steenkoolgerelateerde activiteiten en bannen we het sinds dit jaar uit ál onze beleggingsfondsen.

In de duurzame en maatschappelijk verantwoorde fondsen, waaronder de zogenaamde Best-in-Class benadering, kiezen we zelfs alleen voor hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen en sluiten we alle fossiele brandstoffen integraal uit.”

Niet alleen financiële instellingen hebben een impact, maar ook overheden spelen een zeer belangrijke rol. “Europa neemt duidelijk het voortouw”, geeft Natacha Danckers aan.

“Het wil dankzij de Green Deal tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn. Ook vele andere landen verstrengen hun ambities en formuleren doelstellingen. Dat wetgevend kader duwt bedrijven niet alleen in de juiste richting.

Ze zullen ook preciezer moeten rapporteren over hun negatieve impact én hoe ze die impact verkleinen. Goede, onafhankelijke controlemechanismen zijn dan ook belangrijk.”

De rol van de overheid is zeer belangrijk. Zo wil Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn. Dat duwt bedrijven in de juiste richting en dwingt hen te rapporteren over hun negatieve impact én hoe ze die impact verkleinen.

Natacha Danckers, Corporate Sustainability Officer bij KBC Groep

Ook het consumptiegedrag van de mens speelt natuurlijk een rol. Als producenten van bepaalde producten of technieken geen klanten meer vinden, zijn ze verplicht te verduurzamen om hun voortbestaan te garanderen. Wij allen hebben dus heel wat troeven in handen om bedrijven een bepaalde richting uit te sturen.

Labels zorgen voor transparantie

Maar het is niet evident om door het bos de duurzame bomen te zien. Op dat vlak kunnen onafhankelijke labels hulp bieden. Ze zorgen voor controle op de bedrijven die zich engageren en tonen aan dat een bedrijf een zekere standaard haalt.

“Ook KBC tekent in op dergelijke labels”, klinkt het bij Steven Vermander. “Zo onderschrijven we sinds de lancering het Towards Sustainability-label.

Dat is een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde financiële producten. Alle duurzame en maatschappelijk verantwoorde fondsen van KBC dragen dan ook fier dat label.”

Volgens Steven Vermander wil het label potentiële beleggers het vertrouwen geven dat het financiële product wordt beheerd met duurzaamheid in gedachten en niet is blootgesteld aan niet-duurzame praktijken. Onafhankelijk toezicht door het Centraal Labelling Agentschap (CLA) beschermt de integriteit van de kwaliteitsnorm en het label, en zal de verdere ontwikkeling ervan in goede banen leiden.

“Tot slot is er een tweejaarlijkse herzieningsronde”, legt Steven Vermander de nadruk op een aspect ter verbetering. “Die zorgt ervoor dat de criteria en vereisten van dit label steeds verder aanscherpen. Zo wordt het Towards Sustainability-label steeds strenger inzake de afbouw van fossiele brandstoffen. KBC voldoet echter al aan de strengste eisten hieromtrent.”

Het geeft aan dat duurzaamheid niet stilstaat. Elke methodologie is onderhevig aan herzieningen en verstrengingen. “Ook bij ons is dat het geval”, verduidelijkt Steven Vermander. “Op die manier proberen we steeds voorop te blijven lopen.”
“Ook onze methodologie is onderhevig aan herzieningen en verstrengingen. Op die manier proberen we steeds voorop te blijven lopen.”

Wie zicht wil krijgen op de richting waarin de maatschappij evolueert en wat dit voor jou als belegger kan betekenen, kan dus best een blik werpen op de duurzame en maatschappelijk verantwoorde fondsen. Sommige sectoren komen in moeilijk vaarwater, anderen krijgen de wind in de zeilen. En daar kun je uit leren voor ál je beleggingen.

Meer weten over duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen?

Ontdek meer

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.

Ook interessant voor jou