Artikel

KBC almaar strenger in verantwoord beleggen

Europa heeft beslist om vanaf 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dat doel te bereiken is er nieuwe wet- en regelgeving nodig. Dat heeft impact op de financiële sector en op jou als belegger.

Op 2 september verscherpte KBC Asset Management haar aanpak in verantwoord beleggen. Een wijziging met impact. 

Lat altijd hoger

Al in 1992 bracht KBC het allereerste fonds dat verantwoord belegt op de Belgische markt. Sindsdien evolueert het beleid van KBC Asset Management over verantwoord beleggen mee met de noden van de maatschappij.  Het vertrekpunt is altijd:

  • een evenwicht vinden tussen risico en rendement en 
  • strenge criteria hanteren op het vlak van verantwoord beleggen.

Verantwoord beleggen doen we op basis van zowel een negatieve als een positieve screening. Negatieve screening betekent dat we zaken uitsluiten die niet door de beugel kunnen. Positieve screening betekent dat we ecologische en sociale kenmerken promoten.

Maar daar stopt het niet, KBC Asset Management verscherpte recent haar methodologie voor de positieve screening. 

De negatieve screening van onze verantwoorde fondsen behoort tot de strengste op de markt. Zo sluiten we als een van de weinige vermogensbeheerders fossiele brandstoffen volledig uit.

Johan Fastenakels – expert Verantwoord Beleggen KBC Asset Management

Meten is weten, weten is handelen

Fondsen die verantwoord beleggen krijgen vanaf nu expliciete en meetbare doelstellingen, die gerapporteerd, opgevolgd en bijgestuurd worden. Zo geven we elk verantwoord fonds een ESG-score. 

  • Voor bedrijven weerspiegelt deze score de mate waarin ze blootgesteld worden aan de voor hun sector relevante risico’s op vlak van duurzaamheid. 
  • Voor landen is dit de mate waarin landen instaan voor een performant duurzaamheidsbeleid.

We vergelijken die ESG-score met een referentiepunt, waarbij het de bedoeling is dat het fonds beter scoort, vervolgt Johan Fastenakels. 

Daarnaast meten we ook de koolstofintensiteit van bedrijven en landen op niveau van het verantwoord fonds. 

Tegen 2030 willen we het referentiepunt voor de koolstofintensiteit voor bedrijven in onze verantwoorde fondsen met de helft verminderen ten opzichte van dat van 2019.

Johan Fastenakels – expert Verantwoord Beleggen KBC Asset Management

We doen het voor onze (klein)kinderen

Ten slotte neemt KBC Asset Management ook de mate waarin bedrijven en landen inzetten op duurzame ontwikkeling onder de loep. Met 'duurzame ontwikkeling' bedoelen we:  voorzien in de huidige behoeftes zonder daarbij de noden van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

  • Bij bedrijven kijken we hiervoor naar hun bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 
  • Bij landen kijken we naar relevante obligaties om groene en/of sociale projecten te financieren. 

Onze verantwoorde beleggingsoplossingen streven ernaar om een deel van het obligatiegedeelte van de portefeuille te beleggen in groene en sociale obligaties. De opbrengsten van deze obligaties worden uitsluitend gebruikt voor de financiering van groene en/of sociale projecten, geeft Johan Fastenakels mee. 

Op die manier is de vernieuwde methodologie volledig in lijn met de geest van de wet: duurzame transitie ondersteunen door ecologische en sociale kenmerken te promoten.

Johan Fastenakels – expert Verantwoord Beleggen KBC Asset Management

Meer weten over verantwoord beleggen?

Ontdek meer

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.

Ook interessant voor jou