Mobiliteit in Brussel in 2024

Wat verandert er?

Mobiliteit in Brussel in 2024

Wat verandert er?

Minder auto's, minder files, minder vervuiling. Dat betekent meer veiligheid en gemoedsrust voor iedereen en meer alternatieve mobiliteitsoplossingen. Het gewestelijk mobiliteitsplan 2020-2030, Good Move genaamd, heeft als doel de leefomgeving van de Brusselaars te verbeteren en tegelijkertijd de demografische en economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te begeleiden. Een kort overzicht van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de openbare ruimte met meer respect wordt gedeeld.

Good Move: het mobiliteitsplan 2020-2030 voor Brussel

Het Good Move-plan, dat in 2020 door de Brusselse regering werd goedgekeurd, kiest resoluut voor een aangename en veilige stad, bestaande uit rustige wijken verbonden door intermodale structurele assen en waarin efficiënt openbaar vervoer en vlotter verkeer centraal staan. De maatregelen van het plan zijn bedoeld om aan elke gebruiker aangepaste, gefaciliteerde en geïntegreerde mobiliteitsoplossingen te bieden, zodat hij voor al zijn verplaatsingen de meest geschikte vervoerswijze kan kiezen, afhankelijk van de bestemming en de behoeften op dat moment.

Om een nieuwe manier voor te stellen om zich in Brussel te verplaatsen, is Good Move onderverdeeld in zes transversale aandachtspunten:
Good Neighbourhood: de mobiliteit in de wijken kaderen en de levenskwaliteit van de bewoners verbeteren
Good Network: de vervoersnetwerken organiseren en een goed presterende dienstverlening verzekeren
Good Service: de inwoners en gebruikers van het gewest een palet geïntegreerde diensten aanbieden
Good Choice: de individuele en collectieve keuzes oriënteren zonder inbreuk te plegen op de individuele vrijheid
Good Partner: zorgen voor een op partnerschap gebaseerd beheer van het mobiliteitsplan
Good Knowledge: de mobiliteitsgegevens actualiseren en het Good Move-plan regelmatig evalueren.

Brussel Zone 30

Het is een van de belangrijkste maatregelen van het plan! Sinds 1 januari 2021 is Brussel een zone 30, en dat in alle 19 gemeenten. Het doel daarvan? Meer veiligheid voor alle gebruikers, minder verkeersopstoppingen en minder geluidsoverlast.

Je mag dus maar 30 km/u rijden op alle wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van bepaalde structurele assen, waar de maximumsnelheid 50 of 70 km/u bedraagt. Aan de andere kant is de snelheid in bepaalde zones (voornamelijk in het stadscentrum) die bekend staan als "ontmoetingszones" beperkt tot 20 km/u. Deze verschillende snelheidslimieten worden duidelijk aangegeven met verkeersborden. Maar 30 blijft zowat overal de norm (zie de zone 30-kaart van Brussel). En 150 flitspalen moeten je daaraan herinneren. De voet van het gaspedaal dus!

Kilometerheffing ... in 2025?

Er is al veel inkt over gevloeid en veel protest tegen geweest. De gewesten raken het maar niet eens over de "SmartMove"-kilometerheffing, die de Brusselse regering in 2019 aankondigde.

Deze voorgestelde belasting op autorijden in Brussel is gebaseerd op drie criteria die invloed hebben op de prijs (geschat tussen 3 en 10 euro per dag):

  • Het tijdstip van de verplaatsing
  • De afgelegde afstand
  • De cilinderinhoud/het vermogen van de wagen

Om de autodruk in Brussel te verminderen, voorziet het plan naast deze maatregel ook in alternatieve mobiliteitsoplossingen (parkings aan de toegangswegen van Brussel en lichte vervoersmiddelen om aan te sluiten op het openbaar vervoer) en het gebruik van een intelligente mobiliteitsapp.

Met deze heffing zouden de Brusselaars ook geen verkeersbelasting of belasting op de inverkeerstelling meer moeten betalen (behalve voor SUV's).

Lage-emissiezone (LEZ)

De lage-emissiezone, die op 1 januari 2018 werd ingevoerd, verbiedt de meest vervuilende voertuigen om zich nog te verplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel van deze maatregel is om geleidelijk alle voertuigen (personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen van de categorie N1) die niet meer voldoen aan de gedefinieerde milieunormen te bannen uit het Brusselse verkeer, om zo de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid te verbeteren.

Vanaf 1 januari 2025 mogen er geen dieselwagens met euronorm 5 meer rondrijden in de hoofdstad. Je kunt nagaan of je voertuig in Brussel mag rijden met de tool die je vindt op de website lez.brussels.

Goed om te weten: als je een licht bedrijfsvoertuig vervangt door een milieuvriendelijker bedrijfsvoertuig, kun je in Brussel een premie tot 15.000 euro krijgen. Meer informatie op de website Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Steeds hogere belastingen op bedrijfswagens

Een bedrijfswagen wordt beschouwd als een voordeel van alle aard (VAA) dat belastbaar is volgens de volgende formule:
cataloguswaarde x afschrijvingspercentage x 6/7 x CO2-uitstootcoëfficiënt.

Elk jaar wordt de referentie-CO2-uitstoot aangepast om rekening te houden met de technologische ontwikkelingen in voertuigen. Waar de coëfficiënt in het begin nog kon stijgen of dalen, kan die nu alleen maar dalen, vooral omdat door de elektrificatie van het wagenpark de referentie-uitstoot steeds verder zakt. De belasting op het VAA stijgt dus elk jaar.

Brussel'Air-premie

De Brussel'Air-premie moedigt de Brusselse automobilisten aan om de auto aan de kant te laten staan voor duurzamere vervoersmiddelen. Ze is bedoeld voor alle natuurlijke personen die in een van de 19 gemeenten wonen.

Door je nummerplaat (van een M1-voertuig, minstens een jaar ingeschreven op naam van de aanvrager) te laten schrappen, kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een premie die je naar wens kunt besteden om jouw mobiliteit in Brussel te organiseren. Afhankelijk van je inkomensdrempel varieert deze premie van 505 tot 1.010 euro per jaar en ze kan worden besteed aan openbaar vervoer, deelfietsen of -auto's, enz. Lees meer op de website van Leefmilieu Brussel.

Steps aan banden gelegd in Brussel!

Begin 2024 kondigde Brussels Mobility een drastische vermindering aan van het aantal steps, van ongeveer 20.000 naar 8.000. Aanvankelijk mochten slechts twee operatoren (Bolt en Dott) hun elektrische tweewielers nog in de hoofdstad aanbieden, maar Lime heeft die toelating ook (tijdelijk) gekregen.

Welke operator je ook kiest, de nieuwe regel is dat je je step na gebruik moet parkeren in een van de 1.300 dropzones. Anders blijft de meter lopen en gebruikers die de regel niet naleven, kunnen beboet worden.

Kent jouw werkgever Fietsleasing al?

Nu de fiets steeds vaker wordt gebruikt in Brussel, kan fietsleasing erg voordelig zijn voor bedrijven en hun werknemers. Het is al mogelijk vanaf 5 geleasde fietsen. Praat erover met je baas!

Een mobiliteitsoplossing altijd op zak?

Je smartphone is je beste vriend in Brussel!