Duurder levensonderhoud: een bijkomende uitdaging voor verantwoord beleggen?

Het waarom van verantwoord investeren is voor velen duidelijk. Toch durft in deze uitzonderlijke tijden de twijfel al eens toe te slaan. Valt een duurder levensonderhoud wel te rijmen met een bewuste keuze voor verantwoord ondernemen? 

De klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit blijven de top-of-mind-uitdagingen in verantwoord beleggen. In 2023 wordt daar ook levensduurte aan toegevoegd. Op lange termijn hangen de problemen en dus ook hun oplossingen met elkaar samen.

KBC Asset Management is ervan overtuigd dat verantwoord ondernemen ook in uitzonderlijke tijden een van de sleutels is om deze en volgende crisissen te overwinnen.

Economen lijken eensgezind over de vooruitzichten voor 2023: de inflatie mag dan wel haar piek bereikt hebben, de crisis is nog niet over zijn hoogtepunt heen. 'De prijzen voor levensmiddelen zullen verder stijgen, niet alleen aangewakkerd door energietekorten, maar ook door klimaatgerelateerde verstoringen in de voedselketen,' zegt Siegfried Top, senior strateeg bij KBC Asset Management.

De prijzen voor levensmiddelen zullen verder stijgen, niet alleen aangewakkerd door energietekorten, maar ook door klimaatgerelateerde verstoringen in de voedselketen.

Siegfried Top, senior strateeg KBC Asset Management

De klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit blijven de top-of-mind-uitdagingen in verantwoord beleggen. In 2023 wordt daar ook levensduurte aan toegevoegd. Op lange termijn hangen de problemen en dus ook hun oplossingen met elkaar samen.

KBC Asset Management is ervan overtuigd dat verantwoord ondernemen ook in uitzonderlijke tijden een van de sleutels is om deze en volgende crisissen te overwinnen.

Nieuwe regelgeving moet klimaatoplossingen versneld brengen

Met de duurzaamheidsfocus in Europese regelgevingen als SFDR, EU-taxonomie en MIFID II (lees ook Strengere regelgeving doet transitie versnellen - KBC Bank & Verzekering ) bracht de Europese Unie in 2022 de klimaattransitie alvast hoger op menig bedrijfsagenda en bijgevolg ook op de radar van beleggers. Door de nieuwe regelgeving wint duurzaamheid niet alleen aan belang in de manier waarop bedrijven hun activiteiten uitvoeren, maar wordt het ook een belangrijke factor binnen beleggen.

Beide versnellen het pad naar een duurzamere wereld. Bedrijven die zich niet aanpassen, lopen het risico vroeg of laat de rekening te moeten betalen en schade te lijden. In die mate zelfs dat het de financiële stabiliteit van een bedrijf helemaal kan ondermijnen. 

Daarom legde ook KBC in 2022 de lat hoger en greep de nieuwe regelgeving aan om zijn methodologie voor verantwoord beleggen scherper te stellen. De methodologie voor verantwoorde fondsen blijft, zoals in het verleden, gebaseerd op een focus op E (milieu), S (sociale thema's) en G (goed bestuur), maar voegt een nieuw element toe van duurzaamheidstransitie, door o.a. een klimaatdoelstelling toe te voegen en door te beleggen in bedrijven die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN ondersteunen. Concreet geeft KBC de voorkeur aan landen en bedrijven met een betere ESG-score en lagere koolstofintensiteit. 'Gegeven het belang van decarbonisering hebben we de ambitie om de koolstofintensiteit van de bedrijven waarin wordt belegd in onze verantwoorde fondsen tegen 2030 met minstens 50% te reduceren ten opzichte van 2019' zegt Kenneth De Bruycker, expert verantwoord beleggen bij KBC Asset Management.

Gegeven het belang van decarbonisering hebben we de ambitie om de koolstofintensiteit van de bedrijven waarin wordt belegd in onze verantwoorde fondsen tegen 2030 met minstens 50% te reduceren ten opzichte van 2019

Kenneth De Bruycker, expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

Deze versnelde transitie over alle domeinen en sectoren heen moet ervoor zorgen dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert, zodat we meer controle kunnen krijgen over onze energievoorraad en -prijzen.

De crisis legt focus op de 'S' van ESG

Daar waar consumenten in 2022 de initiële schokken van de energiecrisis nog opvingen met spaargeld en tijdelijke tegemoetkomingen vanuit de overheid, zullen ze in 2023 de oplossing voor het duurdere leven zoeken in een hoger inkomen. Die loondruk zal samen met het streven naar inkomensgelijkheid het sociaal beleid van bedrijven in de kijker zetten. Zo kan het economische klimaat de S van ESG meer naar de voorgrond brengen. Wordt het sociale element een rode draad doorheen 2023? 'Een grotere nadruk op het sociale element wordt al geruime tijd verwacht. Europa kondigde immers aan dat de sociale taxonomie de komende jaren vorm zal krijgen,' zegt Kenneth De Bruycker.

Een grotere nadruk op het sociale element wordt al geruime tijd verwacht. Europa kondigde immers aan dat de sociale taxonomie de komende jaren vorm zal krijgen

Kenneth De Bruycker, expert Verantwoord Beleggen bij KBC Asset Management

Deze sociale taxonomie is de geplande classificatie van economische activiteiten die bijdragen tot de sociale doelstellingen van de EU en die investeerders, bedrijven en regelgevers richtlijnen biedt over wat vanuit sociaal oogpunt wel of niet duurzaam is. Komt er op die manier een einde aan erbarmelijke arbeidsomstandigheden of te lage lonen? 

De methodologie voor verantwoorde fondsen van KBC Asset Management draagt vandaag de 'S' al in het vaandel door bedrijven te screenen op bijvoorbeeld werkomstandigheden, diversiteit van de werknemers en recht op vereniging. Daarnaast blijft KBC Asset Management onverminderd de stem van de belegger inzetten om bedrijven aan te spreken op o.a. sociale thema's als correcte verloning en inclusie. 'KBC stemde sinds begin 2022 op meer dan 8 889 resoluties tijdens 768 aandeelhoudersvergaderingen,' aldus De Bruycker. Naast deze Proxy Voting promoot KBC duurzame bedrijfsvoering ook via 'Engagement'. Hierbij gaat KBC bijvoorbeeld in dialoog met bedrijven om ze aan te moedigen een beleid tegen omkoping en corruptie op te stellen.

Ogen gericht op de grotere transparantie bij bedrijven 

Vaak worden overheden met de vinger gewezen als het gaat over acties die verband houden met een meer verantwoorde samenleving. De Europese Commissie wordt dan ook strenger voor de kwaliteit van informatie en transparantie over de gevolgen voor het milieu en de sociale impact. 

Vanaf 2024 wordt rapportering over duurzaamheidsbeleid en -prestaties voor vele grote en beursgenoteerde bedrijven verplicht.

Er moet ook een risicomanagementsysteem zijn en een systeem om data te verzamelen voor de rapportering. Hierdoor komen meer en betere data ter beschikking, die dan weer de basis vormen voor de screening van bedrijven en landen binnen verantwoord beleggen. KBC Asset Management baseert zich op de objectieve data-analyse van niet minder dan drie externe onderzoeksbedrijven, gespecialiseerd in de beoordeling van duurzaamheid van beursgenoteerde bedrijven.

Ook voor beleggers wordt dit belangrijk. De toenemende digitalisering heeft een tijdperk van totale transparantie ingeluid. Beleggers kiezen voor merken die hun eigen waarden uitdragen. Dit zal in 2023 niet anders zijn, gezien ze op hun hoede zijn voor greenwashing. Daarom doet KBC Asset Management er alles aan om de beleggers te informeren over hoe hun beleggingsoplossing omgaat met verantwoord ondernemen. 

Verantwoord beleggen als hefboom voor de toekomst

KBC pionierde 30 jaar geleden al met het eerste verantwoorde beleggingsfonds op de Belgische markt. Vandaag laat KBC haar klanten toe om hun totale portefeuille volledig verantwoord in te vullen, dankzij een nog ruimer aanbod beleggingsoplossingen en een methodologie die steeds mee-evolueert met de noden en waarden van de maatschappij. Klanten appreciëren de uitgesproken keuze van KBC voor nultolerantie t.o.v. fossiele brandstoffen, ook in uitzonderlijke tijden zoals vandaag. De laatste vijf jaar stelde KBC een vertwaalfvoudiging vast van de inleg in fondsen die verantwoord beleggen. Deze fondsen groeiden van een niche-instrument uit tot de normale beleggingskeuze. 

Meer weten over verantwoord beleggen?

Ontdek meer

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.

Ook interessant voor jou