Bevraging van duurzaamheidsvoorkeuren van beleggers geeft impuls aan productaanbod en transparantie.

Dat duurzaamheid en financiële meerwaarde hand in hand kunnen gaan, weten we vanuit ons dagelijks leven. De laatste jaren investeren we massaal in energiebesparende maatregelen bij het renoveren van onze woning, waardoor deze meer waard wordt. Maar ook in de beleggingswereld kan je maatschappelijk en financieel rendement combineren. Transparantie, inzicht en gepaste producten zijn dan wel noodzakelijke voorwaarden. Vermogensbeheerders spelen hierin een belangrijke rol.

Voor een vermogensbeheerder is het cruciaal om rekening te houden met de duurzaamheidsvoorkeuren van beleggers, gepaste producten te adviseren én beleggers inzichten te geven in de duurzaamheid van hun beleggingen.

Bastijn Guns, Product Manager bij KBC Asset Management

 

Duurzaamheidsbevraging moeilijk maar noodzakelijk 

De Europese Unie wil tegen 2050 klimaatneutraal worden. Om dit ambitieuze doel te bereiken, werd een karrevracht nieuwe wet- en regelgeving opgesteld, die ook de financiële sector en beleggers impacteert.  

“Verantwoord beleggen is voor KBC cruciaal om de transitie naar een duurzamere leefwereld waar te maken. We bevragen daartoe de duurzaamheidsvoorkeuren van al onze beleggers”, zegt Bastijn Guns, product manager bij KBC Asset Management. Een bevraging met impact, want de gegeven antwoorden zijn bepalend voor het beleggingsadvies en discretionair vermogensbeheer dat KBC verder zal verstrekken. Het is echter geen eenvoudige bevraging omdat ze aan beleggers meerdere nieuwe begrippen introduceert. "Toch merken we dat klanten dit gesprek wel waarderen. De duurzaamheidsbevraging zoals de wet die voorschrijft, moet wel duidelijker en eenvoudiger worden, willen we de belegger kunnen meenemen in dit verhaal”, aldus Guns.

Bovenop deze complexiteit voor beleggers, botsen fondsbeheerders vaak op een gebrek aan bruikbare en betrouwbare ESG[1]-data, waardoor beleggingsfondsen dan niet kunnen voldoen aan de specifieke duurzaamheidsvoorkeuren van sommige beleggers. Hiervoor is het wachten tot bedrijven zelf deze gereviseerde info publiceren, zodat er niet moet gewerkt worden met onbetrouwbare schattingen.   

“Beleggers die geen specifieke duurzaamheidsvoorkeuren opgeven, volgen de KBC beleggingsaanpak, waarbij we als eerste aanbod een verantwoorde belegging adviseren. Daartoe hebben we het voorbije jaar ons productgamma verder uitgebreid”, stelt Guns.
“Na het al dan niet bepalen van de specifieke duurzaamheidsvoorkeuren, kunnen we een gepast product gaan adviseren”, vult Guns aan. 

 

Verantwoord productaanbod breidt uit

“KBC breidt haar aanbod aan verantwoorde beleggingsfondsen stelselmatig uit. Er is voor elk wat wils, al blijft het maatwerk”, nuanceert Guns.

In 2023 werd het KBC gamma verantwoorde beleggingsfondsen aangevuld met de eerste gestructureerde fondsen die verantwoord beleggen. Dit zijn beleggingsverzekeringen (tak 23) met een vaste looptijd en met kapitaalbescherming, waar het eindrendement afhangt van de evolutie van een korf aandelen. Ook verantwoorde fondsen die beleggen in groene en sociale obligaties werden aan het aanbod toegevoegd. Dat zijn fondsen die beleggen in obligaties ter financiering van groene en/of sociale projecten.
Ook voor de zeer voorzichtige belegger viel er goed nieuws te rapen. KBC verduurzaamde de bestaande tak 21 spaarverzekeringen. Deze producten promoten nu ook ecologische en sociale kenmerken.

“Bovenstaande producten - en bij uitbreiding alle verantwoorde beleggingen - laten we extern verifiëren om het Towards Sustainability duurzaamheidslabel te verkrijgen. Zo ben je als belegger zeker dat er aan bepaalde criteria voldaan wordt; criteria die de voorbije jaren progressief strenger werden. Een onafhankelijke partij waakt daarover. Vertrouwen is immers goed, controle is beter. Als ondertekenaar van dit label onderschrijft KBC deze principes van harte”, verklaart Guns.  

 

De rendementen van verantwoorde fondsen hoeven niet onder te doen voor die van conventionele beleggingen, zeker niet op langere termijn. Dat is goed nieuws voor al wie duurzaamheid een warm hart toedraagt.

Bastijn Guns, Product Manager bij KBC Asset Management

 

Duurzaamheid moet tastbaar zijn

Het is als belegger niet eenvoudig om je een weg te banen door het doolhof van
wettelijke documenten die de duurzaamheidsgraad van je belegging duidelijk
maken.

Om beleggers wegwijs te maken, heeft KBC begin 2023 voor elk verantwoord fonds een detailpagina voorzien in KBC Mobile en KBC Touch. Daar kunnen beleggers de doelstellingen van het fonds opvolgen, zoals onder meer het verlagen van de koolstofintensiteit van de bedrijven en overheden waarin het fonds belegt. 

“We willen niet enkel inzichten geven op productniveau, maar ook op portefeuilleniveau. Zo krijg je als belegger via een nieuw duurzaamheidsdashboard beter zicht op de duurzaamheidsgraad van je beleggingsportefeuille. Daarnaast voorzien we ook infoschermen en korte educatieve filmpjes om duurzaamheidsbegrippen uit te leggen. Dit dashboard wordt medio maart 2024 toegevoegd aan KBC Mobile en KBC Touch. Het zal onze beleggingsklanten toelaten om hun vermogen bewust in een duurzamere
richting te sturen, indien ze dat wensen”, vult Guns aan. 

Verantwoord beleggen staat of valt met transparantie. Duidelijke inzichten en rapportering verdienen dan ook extra aandacht in de boeiende, maar complexe wereld van verantwoord beleggen.

Bastijn Guns, Product Manager bij KBC Asset Management

 

“De wereld staat niet stil. Duurzaamheid en verantwoord beleggen evolueren mee. Het is onze ambitie om zowel de rapportering als het aanbod van onze verantwoorde beleggingen verder uit te breiden, nog transparanter en visueel sterker te maken. Ook zo dragen we ons steentje bij aan een duurzamere leefwereld”, sluit Guns af. 

 

[1] Environmental (Milieu), Social (Sociale zaken) & Governance (Goed bestuur)

Meer lezen over verantwoord beleggen?

Ontdek het hier

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.