Artikel

Duurzame waardecreatie bij familiebedrijven is troef voor beleggers

Door hun uitgesproken focus op de creatie van aandeelhouderswaarde op de lange termijn leveren familiebedrijven een grote meerwaarde voor beleggers. Daarbovenop scoren ze doorgaans beter in duurzaamheid.

Het is geen toeval dat het bedrijf met de grootste omzet ter wereld een familiebedrijf is.

Alex Martens, fondsbeheerder bij KBC Asset Management


 

‘Familiebedrijven worden nog te vaak onderschat. Ze blijven regelmatig onder de radar van beleggers, omdat ze uitgesproken lange-termijnbeslissingen nemen. Dat is minder sexy. Maar uiteindelijk groeien ze sterker dan niet- familiale ondernemingen, wat een hefboom is voor meer winst’, zegt Alex Martens,  fondsbeheerder bij  KBC Asset Management. Het is geen toeval dat het bedrijf met de grootste omzet ter wereld een familiebedrijf is: de Amerikaanse supermarktketen Walmart. Het bedrijf staat al sinds 2014 bovenaan het lijstje van grootste ondernemingen, voor technologiereuzen als Amazon en Apple. ‘Het is dus een grote misvatting dat alle familiebedrijven kmo’s zijn’, zegt Martens. 

Gezonde balans

Familiebedrijven brengen jaarlijks zo’n 3 procent extra op in vergelijking met niet-familiale ondernemingen. Daar zijn volgens Martens goede redenen voor. ‘Ze focussen op de creatie van aandeelhouderswaarde op de lange termijn en kijken dus verder dan enkel en alleen het volgende kwartaal.’ Familiebedrijven werken meestal met een vijf- tot achtjarenplan waar ze aan vasthouden, ook als het eens een paar kwartalen minder gaat. ‘En net door niet te kiezen voor winstmaximalisatie op de korte termijn, slagen ze er paradoxaal genoeg in om op de lange termijn meer winst te genereren’, zegt Martens.
 

Het is vanuit die langetermijnvisie dat familiebedrijven er gemiddeld in slagen om zo’n  2 procent extra omzetgroei te genereren tegenover niet-familiale ondernemingen. Tegelijk ligt hun schuldgraad gemiddeld drie keer lager, waardoor hun balans kerngezond is. ‘Familiebedrijven zijn doorgaans minder afhankelijk van extern kapitaal. Dat is een enorm voordeel. Tijdens crisissen kunnen ze tegen een stootje en ze hebben vaak nog voldoende financiële middelen om te blijven investeren wanneer sommige andere bedrijven in financieringsnood komen.’

 

Door niet te kiezen voor winstmaximalisatie op de korte termijn slagen familiebedrijven er paradoxaal genoeg in om op de lange termijn meer winst te genereren.

Alex Martens, fondsbeheerder bij KBC Asset Management


 

Duurzaam rendement

Studies tonen aan dat familiebedrijven beter scoren in duurzaam ondernemen, vooral op ecologisch en sociaal vlak. ‘Duurzaamheid zit diep verweven in het DNA van de meeste familiebedrijven’, zegt Martens. Een familiebedrijf schrijft zijn verhaal over de generaties heen en elke generatie wil het bedrijf gezond en sterk overdragen naar de volgende. ‘Bovendien zijn familiebedrijven vaak stevig verankerd in de lokale gemeenschap en hebben ze een groot maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.’

De focus op duurzaamheid verscherpt van generatie op generatie. ‘De komst van een nieuwe en meer digitale generatie geeft een familiebedrijf dikwijls een extra boost. De jonge generatie is erg gevoelig voor duurzaamheid en zoekt manieren om ze structureel in het bedrijf te integreren en uit te bouwen’, zegt Martens.

 

Familiebedrijven hebben een uitgesproken ondernemersmentaliteit, waarbij ze innovatie zien als een antwoord op grote maatschappelijke en ecologische vraagstukken.

Alex Martens, fondsbeheerder bij KBC Asset Management

Versnelling

Als familiebedrijven kiezen voor duurzaamheid heeft dat meteen een grote impact. In ons land is bijna 45 procent van de beroepsbevolking in dienst van familiebedrijven, die samen goed zijn voor bijna 60 procent van het bbp. ‘Familiebedrijven hebben de nodige slagkracht om een versnelling in duurzaam ondernemen in te zetten.’

 

Daarnaast zijn familiebedrijven erg innovatief, ook al wordt dat niet altijd zo gepercipieerd. ‘Familiebedrijven hebben een uitgesproken ondernemersmentaliteit, waarbij ze innovatie zien als een antwoord op grote maatschappelijke en ecologische vraagstukken.’ Innovatieve ideeën komen vaak sneller bovendrijven en worden sneller in de praktijk omgezet. Enerzijds omdat familiebedrijven minder hiërarchisch gestructureerd zijn. Anderzijds omdat ze, door het belang dat ze hechten aan het welzijn van hun werknemers, deze werknemers langer aan zich kunnen binden, zodat opgebouwde kennis binnen het bedrijf blijft. ‘Ondanks het feit dat ze er in absolute cijfers minder in investeren, halen familiebedrijven wel een hoger rendement op onderzoek en ontwikkeling en brengen ze meer nieuwe producten of patenten op de markt dan niet-familiale ondernemingen’, zegt Martens.


 

Actief beheer is essentieel

Het ene familiebedrijf is  het andere niet. ‘Familiebedrijven bieden opportuniteiten voor de belegger, maar er is geen toverformule die altijd en voor iedereen werkt. Een actieve beleggingsaanpak is essentieel om die familiebedrijven te selecteren die echt duurzame waarde kunnen creëren op de lange termijn’, besluit Martens.

Meer lezen over thematisch beleggen?

Ontdek het hier

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.