Artikel

Megatrends gidsen beleggers naar morgen

De zoektocht naar investeringswaardige trends kan overweldigen. Wie ‘trends’ googelt, krijgt meer dan 2 miljard resultaten voorgeschoteld. De zoekterm ‘megatrends’ geeft 21 miljoen hits, ‘beleggen in trends’ levert 652.000 zoekresultaten op en ‘beleggen in megatrends’ is een zoekterm met nog 14.800 hits. ‘Tenzij je heel veel tijd en zin hebt, is het nooit de bedoeling om zelf je weg te zoeken en te kijken wat de interessante trends zijn waarin je kunt beleggen’, zegt Philippe Delfosse, aandelenstrateeg bij KBC Asset Management.

Beleggen in trends

Trendbeleggen is geen buikgevoel. Het vraagt diepgaand onderzoek, op basis van eigen research, dataonderzoek, maar ook internationale studies en het opvolgen van wetgeving. ‘Het lijkt soms dat wie onderzoek doet naar trends de twijfelachtige ambitie heeft om de toekomst te voorspellen. Dat is het zeker niet. Het is de identificatie van ontwikkelingen die de toekomst vormgeven en daar de impact van analyseren en dit op een gestructureerde manier’, zegt Delfosse.

Hij geeft het voorbeeld van stijgende grondstoffenprijzen en een sterk groeiende circulaire economie. ‘Dat zijn interessante evoluties. Maar wat daar echt aan de basis ligt, is grondstoffenschaarste. Dat is de trend, die op zijn beurt uiteenlopende zaken in gang zet.’

Zo definieerde KBC Asset Management elf trends: klimaatverandering, vergrijzing, verstedelijking, toenemende wereldwijde rijkdom, groeiende ongelijkheid, schaarste aan de juiste vaardigheden, transformerende technologie, opmars van data, groeiende focus op gezondheid, veranderende levensgewoontes en natuurlijke grondstoffenschaarste.

Onderzoek naar trends is de identificatie van ontwikkelingen die de toekomst vormgeven en daar de impact van analyseren en dit op een gestructureerde manier

Philippe Delfosse, aandelenstrateeg bij KBC Asset Management

Trendbeleggen concreet

Het is één zaak om trends te spotten. Het is iets anders om daar een beleggingsaanpak aan te koppelen. ‘Als vermogensbeheerder kijken we daarom een niveau dieper, door te achterhalen hoe bedrijven reageren op toekomstige uitdagingen en hoe ze daar oplossingen voor bedenken’, zegt Joris Dehaes, aandelenanalist van KBC Asset Management. Om dat tastbaar te maken, clustert de vermogensbeheerder bedrijven volgens hun maatschappelijke rol.

Als vermogensbeheerder kijken we daarom een niveau dieper, door te achterhalen hoe bedrijven reageren op toekomstige uitdagingen en hoe ze daar oplossingen voor bedenken

Joris Dehaes, aandelenanalist van KBC Asset Management

Zo worden bijvoorbeeld vanuit de groeiende focus op gezondheid alle bedrijven gegroepeerd die oplossingen aanreiken om onze zorg te ondersteunen. Denk bij dat laatste onder meer aan bedrijven actief in biotechnologie, bedrijven die zich inzetten om snellere en juistere diagnoses te stellen of ten slotte bedrijven die apps ontwikkelen die je gezondheidstoestand monitoren, waardoor je niet langer voor elke controle naar de dokter of het ziekenhuis moet. Dehaes: ‘Door bedrijven op die manier te groeperen, wordt beleggen in megatrends concreet.‘

Winnaars van de toekomst

De grote uitdaging is echter om in elk thema díe bedrijven te selecteren die het best geplaatst zijn om in te spelen op specifieke trends. Dat betekent niet alleen achterhalen welke bedrijven de opportuniteiten zien, maar ook inschatten welke bedrijven binnen afzienbare tijd misschien zijn uitgespeeld omdat ze onvoldoende antwoord bieden op de veranderende context. Denk aan bedrijven die bepaalde activiteiten stopzetten of net opstarten.

‘Je moet hierbij voldoende breed durven kijken. Een voorbeeld. Je zoekt als analist niet het antwoord op de vraag wie de eerste zelfrijdende auto zal lanceren, maar je weet dat een dergelijke auto vol sensoren zit en elektrisch aangedreven wordt en dat dus de toeleveranciers van sensoren en batterijen mogelijk gouden tijden tegemoet gaan’, aldus Dehaes.   

Dezelfde kritische blik werpt KBC op cyberbeveiliging. Dit is een belangrijk thema wegens de toename van cyberaanvallen, de versterkte wetgeving hierrond en het groeiende budget dat bedrijven nodig hebben om zichzelf veilig te stellen. Binnen dit thema selecteert KBC Asset Management alleen ondernemingen die vooruitstrevende technologie gebruiken. Dit kunnen bedrijven zijn die artificiële intelligentie gebruiken bij de monitoring van computers waarmee ze sneller hacking waarnemen en leren om hierop te anticiperen. 

Bedrijven die achter de feiten aanlopen worden uit de portefeuille geweerd. 'Onzekerheden op korte termijn op de beurs veranderen niets aan de uitdagingen waar we op langere termijn voor staan. Door bedrijven te kiezen die daarop inspelen, selecteren we de potentiële winnaars van de toekomst’, besluit Dehaes.

Zin om ook thematisch te beleggen?

Maak een afspraak

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.

Meer weten over thematisch beleggen?