Artikel

Groei, innovatie en investeringskansen in de strijd tegen kanker

Wie op zoek is naar een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid in de gezondheidszorg, moet de oncologiemarkt overwegen. Oncologie is de belangrijkste en één van de snelst groeiende categorieën in de farmaceutische industrie. De nood aan nieuwe en betere behandelingen blijft, en dus ook de commerciële opportuniteit. 

De gezondheidszorg, met oncologie als dominante categorie, is een onmisbare en innoverende sector in onze samenleving.

Liesbeth Van Rompay, Thematic Portfolio Manager KBC Asset Management


 

Waarom oncologie belangrijk is en blijft

In België alleen al gaan jaarlijks duizenden mensen de strijd met kanker aan. En ondanks de grote vooruitgang die de voorbije jaren werd geboekt, blijft kanker wereldwijd de tweede belangrijkste doodsoorzaak, na hart- en vaatziekten. Oncologie domineert dan ook de farmaceutische markt en pijplijn. “Oncologie was vorig jaar goed voor zo’n 44% van het aantal klinische studies die van start gingen. In totaal werden over de afgelopen 10 jaar maar liefst een 200-tal oncologie-geneesmiddelen op de markt gebracht”, zegt Liesbeth Van Rompay, Thematic Portfolio Manager bij KBC Asset Management.

“De toch al immense oncologiemarkt zal naar verwachting stevig blijven groeien, gedreven door factoren zoals vergrijzing van de bevolking en de daaraan gekoppelde stijgende ziekte-incidentie”, vult Van Rompay aan. Ondanks enorme R&D inspanningen missen vele behandelingen vaak nog genezend vermogen. De ziektelast, zowel op menselijk als op economisch vlak, blijft groot. Vandaar ook de nood aan nieuwe en betere behandelingen, en dus ook de commerciële opportuniteit. 


 

Baanbrekende innovaties verzekeren de groei

We blijven voor de behandeling van kanker grotendeels afhankelijk van traditionele chemotherapie, ondanks de tekortkomingen. Chemotherapie beschadigt zonder onderscheid niet alleen de kankercellen, maar ook de gezonde weefsels in het lichaam, wat kan leiden tot haaruitval, braken of bloedarmoede. 


 

Een brede set van innovatieve technologieën en type moleculen wordt in de strijd gegooid om patiënten te behandelen.

Liesbeth Van Rompay, Thematic Portfolio Manager KBC Asset Management


 

“Gelukkig zijn het ziekteproces en de mogelijks onderliggende genetische oorzaken van vele kankers steeds beter gekend. Nieuwe therapieën, zoals immunotherapie of ‘slimme chemo’ richten zich op het verbeteren van de resultaten en de levenskwaliteit van kankerpatiënten”, stelt Van Rompay. “De toename in levensverwachting van kankerpatiënten wordt grotendeels toegeschreven aan de vooruitgang op gebied van screening, management en behandeling van kanker.”


 

  • Immunotherapie

Veel vormen van kanker remmen je immuunsysteem af, waardoor kankercellen alle kans krijgen om ongestoord te groeien. De meeste patiënten die immunotherapie krijgen, krijgen checkpointremmers. Deze medicijnen halen de rem, aangebracht door de kankercellen, weg, zodat je immuunsysteem als het ware een ‘reset’ krijgt en opnieuw geactiveerd wordt om de kankercellen te herkennen en te vernietigen. Afweercellen zullen jouw hele verdere leven de kankercellen blijven herkennen en aanvallen, op voorwaarde dat ze niet muteren. “Een voorbeeld van checkpointremmers is het medicijn Keytruda van het Amerikaanse biofarmaceutische bedrijf Merck & Co”, stelt Van Rompay. “Keytruda is het meest waardevolle oncologiemedicijn op dit moment. Het wordt gebruikt voor verschillende soorten van kanker. Het kan alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt voor gevorderde kankers, kankers die zich in het lichaam hebben verspreid of kankers die niet langer op een klassieke behandeling reageren. Keytruda genereerde in 2023 een omzet van zo’n 25 miljard USD. Een stijging van zo’n 20% ten opzichte van 2022.”


 

De doorbraken in immunotherapie zijn hoopgevend en kunnen kankeronderzoek in een stroomversnelling brengen.

Liesbeth Van Rompay, Thematic Portfolio Manager KBC Asset Management

“Er zijn meerdere soorten immunotherapie. Veel ervan zijn nog in ontwikkeling en kan je daarom alleen in onderzoekverband krijgen”, vult Van Rompay nog aan. “Bij kankervaccins bijvoorbeeld, worden de eigen afweercellen van de patiënt in een laboratorium gemanipuleerd om de kankercellen beter te herkennen en te vernietigen.” Immunotherapie werkt helaas nog niet bij iedereen, maar het onderzoek gaat voort. Specialisten leren steeds meer, en de groep patiënten die baat heeft bij immunotherapie wordt steeds groter.


 

  • Slimme chemotherapie dankzij Antibody Drug Conjugates (ADC’s)

Antistoffen of antilichamen vormen een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem. Bij slimme chemotherapie worden antilichamen gecombineerd met klassieke chemotherapie om veel nauwkeuriger een kanker te behandelen, waardoor de schade aan gezonde weefsels beperkt blijft.

“Bekijk het als een soort biologische raket”, verduidelijkt Van Rompay. “Antilichaamgeneesmiddelconjugaten of ADC’s combineren het beste van twee werelden: de precisie van een gerichte therapie met de kracht van een klassieke chemotherapie. De antilichamen werken als een soort tracker die de kankercellen heel specifiek opsporen, waarna de klassieke chemo de kanker met een explosieve lading vernietigt.”


 

Grote biofarmaceutische bedrijven zijn zich steeds meer bewust van het enorme potentieel dat ADC’s met zich meebrengen. Kijk naar de onlangs aangekondigde overname van Seagen door Pfizer ter waarde van 43 miljard USD. Investeringen zullen allicht enkel maar versnellen, gegeven het bredere patentverval in de biofarmasector tegen 2028.

Liesbeth Van Rompay, Thematic Portfolio Manager KBC Asset Management


 

De ADC-technologie en -markt evolueren snel, getuige een exponentiële groei in de ontwikkeling van ADC-medicijnen. “Het eerste ADC-medicijn werd in 2000 goedgekeurd. Het duurde echter bijna 20 jaar om de werking ervan te perfectioneren”, zegt Van Rompay. Ondertussen staan we aan de vooravond van een rijke periode aan klinische gegevens. “Slimme chemotherapie heeft het potentieel om op termijn de klassieke chemotherapie te vervangen en zo een markt van meer dan 140 miljard USD te openen, vergeleken met een basis van 5 miljard USD in 2022”, stelt Van Rompay.

Artificiële intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol

Naast dat AI reeds veelvuldig ingezet wordt om sneller nieuwe medicijnen te ontwikkelen, kan het ook de diagnose, prognose en behandeling van kanker verbeteren. AI verwerkt beelden zeer nauwkeurig en detecteert minuscule kankerknobbeltjes of laesies in een vroeg stadium, op niveaus die door het menselijk oog soms over het hoofd worden gezien. Het integreert gepersonaliseerde genomische en biomarkerinformatie en begeleidt de beste behandelingsalgoritmen voor elke patiënt. AI kan ook de integratie en de effectiviteit van nieuwe therapieën zoals ADC’s verbeteren.

 “Een concreet voorbeeld is het door AI aangedreven systeem van Google Health”, zegt Van Rompay. “Dat wordt bijvoorbeeld aangewend in borstkankerscreenings, zodat radiologen borstkanker sneller en consistenter kunnen identificeren. Het AI-systeem is getraind op duizenden geanonimiseerde mammografieën, met als doel de complexe kenmerken van de kanker te leren herkennen. In nieuwe mammografieën kan AI dan tekenen van borstkanker opmerken die sommige specialisten mogelijks niet of nog niet kunnen zien met het blote oog.”


 

Kansen voor investeerders

“De oncologiemarkt wordt gedomineerd door biofarmaceutische bedrijven, zoals bijvoorbeeld een AstraZeneca, een Merck & Co of een Genmab”, vertelt Van Rompay.
Veel van de toonaangevende spelers op gebied van oncologie hebben ons de afgelopen jaren indrukwekkende resultaten laten zien. “De oncologiemarkt is ook zeer competitief en dynamisch, met het verlopen van patenten en de toetreding van biosimilars (red. een biologisch geneesmiddel dat soortgelijk is aan het origineel, waarvan het patent is verlopen)”, vult Van Rompay aan.

 

Het potentieel van de sector blijft groot, mede dankzij de voortdurende innovatie en de vooruitgang op biotechnologisch vlak.

Liesbeth Van Rompay, Thematic Portfolio Manager KBC Asset Management


Thematisch beleggen in gezondheidszorg kan meer dan ooit zinvol blijken. “We consumeren gezondheidszorg ongeacht het beursklimaat”, verduidelijkt Van Rompay. Mensen worden in alle economische omstandigheden ziek, wat zorgt voor een constante vraag naar zorg. “De groeiende focus op gezondheid is bovendien één van de megatrends die op de radar van KBC staan. Mensen leven langer, wat leidt tot een verhoogde vraag naar gezondheidsproducten en -diensten. De technologische vooruitgang en de vele nieuwe biologische ontdekkingen zorgen voor een duurzame ondersteuning van die groei.

Kanker kan iedereen treffen. In die zin kan investeren in oncologie niet enkel financieel lonend zijn, maar ondersteunt het ook een nobel doel. “Door in oncologie te investeren, draag je als belegger een stukje bij aan de toekomst van onze gezondheidssector”, sluit Van Rompay hoopvol af. 


 

Meer lezen over thematisch beleggen?

Ontdek het hier

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.