Web

Assurance incendie bailleur


 • Calculez le prix de votre assurance incendie
 • Souscrivez votre assurance incendie en ligne
 • Déclarez votre sinistre via notre app ou auprès de votre agent d’assurances
Calculez le prix de votre assurance

Qu'est-ce qu’une assurance incendie ou assurance habitation?

Assurez l’appartement ou la maison que vous donnez en location contre l’incendie, les dégâts des eaux, les catastrophes naturelles, …

Une assurance incendie est-elle obligatoire?

brandverzekering verhuurder

Même si l’assurance incendie n’est pas légalement obligatoire, il est néanmoins recommandé de vous couvrir contre les dommages causés à votre habitation. L’assurance incendie est l’assurance dommages la plus populaire: pas moins de 95% des propriétaires en Belgique en ont une.

En vertu de la loi, l’assureur a l’obligation de couvrir, dans son assurance incendie, un minimum de périls: l’incendie, la tempête, la grêle et les catastrophes naturelles.
Une assurance incendie propose souvent des options. À vous de préciser vos besoins! Si vous avez par exemple une piscine que vous souhaitez également assurer, complétez votre police par l’Assurance piscine.

Que couvre une assurance incendie?

Une assurance incendie couvre bien plus que les seuls dégâts d’incendie.
Notre police habitation assure votre habitation, votre responsabilité pour les dommages causés par votre habitation ainsi que la protection juridique.

 1. Assurance habitation
 2. Assurance du contenu de l’habitation
 3. Assurance responsabilité civile immeuble
 4. Assurance protection juridique Immeuble

En fonction de vos besoins, vous pouvez compléter votre police en y ajoutant les assurances suivantes: assurance vol du contenu de l'habitationjardinpiscine ou pollution à la suite de fuites de votre citerne à mazout (assainissement du sol).

1. Assurance habitation

Votre habitation est assurée contre tous les risques

Si vous optez pour cette assurance, votre habitation sera assurée contre tous les dommages possibles, à l'exception de quelques exclusions, qui sont mentionnées dans les conditions générales. Vous avez ainsi la garantie d’être couvert contre des dommages auxquels vous n’aviez pas pensé.

Qu’est-ce qui est assuré?

Je bent verzekerd bij elke onverwachte beschadiging van

 • De woning zelf
 • De terrassen, de oprit en de omheining
 • Alle daaraan vastgemaakte constructies

Wil je ook je tuinhuis, losstaande garage of poolhouse verzekeren? Neem dan de optie 'losstaande bijgebouwen'. Ook voor je individuele garage die zich ergens anders bevindt. 
Voor je zwembad bestaat er een specifieke verzekering.

Qu'est-ce qui n'est pas assuré?

Schade door

 • Instabiliteit van de ondergrond
 • Grondwater of neerslag doordat je kelders of buitenmuren niet waterbestendig zijn
 • Het uitvoeren van een werk
 • Herstelling van een constructiefout

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

La liste complète des exclusions figure dans les Conditions générales.

Calculez le prix de votre assurance

2. Assurance du contenu de l’habitation

Met deze verzekering is de inhoud van je woning verzekerd, behalve tegen diefstal.

Qu’est-ce qui est assuré

 • Schade door onder andere brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, water, aanrijding of overstroming aan je meubels, verlichting, ijskast, …

En we gaan nog een stapje verder. De inhoud van je woning is bovendien verzekerd tegen alle mogelijke schade, op voorwaarde dat die voor jou onverwacht is en de schade minimaal 1.250 euro bedraagt.

Qu'est-ce qui n'est pas assuré?

 • Verlies, diefstal en poging tot diefstal
 • Opzettelijke schade
 • Schade door overstroming of door het overlopen van openbare riolen aan voorwerpen buitenshuis
 • Unieke goederen zoals antiek en kunst. Daarvoor bestaat er een specifieke verzekering 'waardevolle voorwerpen'. Vraag hierover meer uitleg aan je expert Verzekeren.

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

3. Assurance responsabilité civile immeuble

Que faire si ...

 • Votre locataire est grièvement blessé à la suite d’un grave incendie?
 • Un pot de fleurs sur votre balcon tombe sur un passant?
 • Le pot de peinture que vous utilisez pour peindre vos murs tombe sur la voiture des voisins?

Si votre responsabilité est engagée, l'assurance responsabilité civile vous dispensera de devoir payer vous-même les dommages. Nous indemniserons la victime à votre place.

Qu’est-ce qui est assuré?

Deze verzekering dekt je burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door

 • Het gebouw, de terreinen, aangrenzende voetpaden, de garage (ook als die ergens anders ligt of als je die huurt) of hun inhoud
 • Klusjes op het vermelde adres
  Werken waarvoor een vergunning nodig is of waarvoor een meldingsplicht bestaat, beschouwen we niet als klusjes

Qu'est-ce qui n'est pas assuré?

 • Schade aan dieren of goederen die je onder je bewaking hebt
 • Schade door gebouwen in verval als je niet de nodige maatregelen hebt genomen om schade te voorkomen

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

La liste complète des exclusions figure dans les Conditions générales.

4. Assurance protection juridique immeuble

 • Je woning scheuren vertoont door een waterlek in het dak van je buren?
 • Een voorbijganger volhoudt dat hij over de tegels van het voetpad voor je tuin viel?

Dan is juridische hulp en bijstand geen overbodige luxe. En een gerechtelijke procedure kan duur uitvallen.
Bij juridische geschillen over het verhuurde gebouw, schakelen we Defendo in, de afdeling rechtsbijstand van KBC. Dit is een onafhankelijk en gespecialiseerd team. Het staat borg voor eerlijk advies en een vertrouwelijke behandeling van je dossier.

Que fait Defendo pour vous?

 • Verleent je bijstand
 • Informeert je over je rechten en de manier waarop je deze kunt afdwingen
 • Helpt je om alle gegevens (bewijzen, attesten, verklaringen van getuigen) te verzamelen
 • Neemt de erelonen en kosten van advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen ten laste
 • Vergoedt de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure

Qu’est-ce qui est assuré?

 • Als je zelf schade lijdt door iemand anders, staat Defendo je bij om ervoor te zorgen dat je wordt vergoed
 • Als je wordt verdacht van een misdrijf, zorgt Defendo voor je strafrechtelijke verdediging zodra je in verdenking wordt gesteld of wanneer je het wettelijk recht hebt om te overleggen met een advocaat

Defendo vergoedt de schade die je lijdt als blijkt dat de aansprakelijke die niet kan betalen.

 

Qu'est-ce qui n'est pas assuré?

 • (GAS)boetes, retributies en minnelijke schikkingen
 • Voor schade bij de uitvoering van een contract, komt Defendo niet tussen over wat er in het contract staat. Bijvoorbeeld een discussie over prijs of kwaliteit
 • Geschillen tussen verzekerden onderling (om belangenconflicten te vermijden)

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

La liste complète des exclusions figure dans les Conditions générales.

Plus d'informations sur la Police habitation KBC pour le bailleur

Passer en toute facilité à une assurance incendie chez KBC Brussels

Résilier une assurance incendie pour changer d’assureur: c’est beaucoup de démarches administratives.

Chez KBC Brussels, nous vous facilitons la vie. Lorsque vous souscrivez une nouvelle police en ligne, un formulaire de résiliation très simple à compléter apparaît immédiatement à l'écran. Il vous suffit de le compléter et de nous le renvoyer par e-mail. Nous nous occupons du reste.

Vous ne devez donc plus envoyer de lettre recommandée à votre ancien assureur.

Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met volgende verzekeringen:

Assurance jardin (pas pour les appartements)

brandverzekering tuin

We verzekeren de schade aan je tuin.
Onder tuin verstaan we

 • Grasperken
 • Bomen, struiken, hagen en alle aanplantingen in volle grond of in potten
 • Vijvers en fonteinen, en ook vissen
 • Tuinmeubilair en andere roerende goederen die je tuin verfraaien

Assurance piscine (pas pour les appartements)

Brandverzekering Zwembad
 • Je buitenzwembad of zwemvijver en zelfs het water
 • Jacuzzi
 • Zwembadpompen, kranen, warmtepompen, filters, zonnecollectoren en jetstream
 • Verlichting, bekleding, rolluiken, afschermzeilen en overkoepeling
 • Terras en douche-installatie bij je zwembad

Alles wat bij je zwembad hoort, is voor de volledige waarde verzekerd, ook bij diefstal. Dit wil zeggen dat we elke schade volledig vergoeden.
De zwembaden moeten ingegraven zijn in het perceel grond dat bij je woning hoort. Een opbouwzwembad verzekeren we enkel als het uit harde materialen is samengesteld.

Assurance assainissement du sol (pas pour les appartements)

Brandverzekering Bodemsanering

Je verwarmt je huis met mazout? Dan sta je zelf in voor de regelmatige controle van de tank en voor de bodemsanering na vervuiling.

Meer dan 3% van de tanks vertoont vroeg of laat een lek, vaak door roest. Maar vervuiling kan ook gebeuren bij het bijvullen. Ook dan zijn de kosten van de bodemsanering, zeg maar de opruiming van de vervuilde grond, voor jouw rekening.

Alleen stookolietanks jonger dan 40 jaar en tot maximaal 20.000 liter komen in aanmerking.
De totale vergoeding per schadegeval is 60.000 euro.

Calculez le prix de votre assurance

Des questions sur votre assurance incendie?

Bon à savoir

De Police habitation KBC pour le bailleur kan een of meer van de volgende verzekeringen bevatten: verzekering woning, verzekering tuin, verzekering zwembad, verzekering bodemsanering (zaakschadeverzekeringen), verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw (aansprakelijkheidsverzekering), verzekering rechtsbijstand gebouw (rechtsbijstandverzekering).
Deze verzekeringen zijn bestemd voor eigenaars die hun particuliere woning verhuren. In de woning oefent men geen commerciële activiteit of een vrij beroep uit. Het gaat niet over woningen in opbouw.

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, plaintes@kbcbrussels.be, tél. 016 43 25 94 of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de Police habitation KBC pour le bailleur kun je terecht op onze website of bij je expert Verzekeringen.
De Police habitation KBC pour le bailleur is een product van KBC Assurances NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC Groupe

Veillez à lire le présent document d’information avant de souscrire l’assurance

 • file func document
 • file func document
 • file func document