Jezelf een dividend uitkeren als ondernemer

Jezelf een dividend uitkeren als ondernemer

Maakt je onderneming winst en wil je geld uit je vennootschap halen? Dan kun je een dividend uitkeren aan jezelf als aandeelhouder van de vennootschap. Maar wat is een dividend? Welke soorten bestaan er? En waar hou je het best rekening mee bij de uitbetaling?

Wat is een dividend?

Een dividend is belaste winst die een vennootschap uitkeert aan haar aandeelhouders. Die ontvangen hun dividend netto. De vennootschap is verplicht om een roerende voorheffing van standaard 30% in te houden op de dividenden die zij uitkeert.

Voor een natuurlijk persoon is deze roerende voorheffing een bevrijdende eindbelasting. Dat betekent dat je deze inkomsten niet meer hoeft aan te geven in je personenbelasting. De vennootschap stort de roerende voorheffing binnen de 15 kalenderdagen na de uitkering door aan de fiscus.

De kmo-adviseur:

 • Geeft je helder fiscaal advies over dividenden
 • Helpt je voordelig geld uit je vennootschap halen
 • Bereidt je voor op korte en lange termijn

Welke soorten dividenden bestaan er?

Een dividend uitkeren kan op 3 manieren:

 1. Een gewone dividenduitkering, waarover een gewone Algemene Vergadering (ook statutaire of jaarvergadering genoemd) beslist. 
 2. Een tussentijds dividend, waarover een Bijzondere Algemene Vergadering beslist. 
 3. Een interim dividend, waarover de raad van bestuur of het college van zaakvoerders beslist als de statuten deze mogelijkheid voorzien. Een interim dividend uitkeren kan alleen in een nv of commanditaire vennootschap.

Met een interim dividend kun je geen reserves uitkeren zoals bij een gewoon en tussentijds dividend. Het is een dividend op het resultaat van het lopende boekjaar, eventueel gecorrigeerd met de overgedragen winst of verlies. Is er geen winst in het lopende boekjaar? Dan kun je geen interim dividend uitkeren.

Hoeveel dividend mag je uitkeren?

Volgens het vennootschapsrecht kunnen dividenden alleen betaald of toegekend worden binnen de grens van ‘de voor uitkering vatbare middelen’.

Eenvoudig gesteld komt dit neer op de volgende berekening:

+ beschikbare reserves (en de belastingvrije reserves, maar die worden bij uitkering belast)
+/– overgedragen winst/verlies
– niet afgeschreven kosten oprichting en uitbreiding
– niet afgeschreven kosten onderzoek en ontwikkeling
= voor uitkering vatbare middelen

De voormalige fiscale beperking (13% van het gestorte kapitaal) voor vennootschappen die willen genieten van het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting werd met de wet op de hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 afgeschaft.

Wat zijn de fiscale gevolgen van een dividend uitkeren?

De standaardtarieven bij het uitkeren van een dividend

Een dividend is een deel van de belastbare winst van de vennootschap. Daarop betaal je dus vennootschapsbelasting. Algemeen bedraagt die 29,58%.

Op dividenden betaal je ook een dividendbelasting: de roerende voorheffing (standaard 30%).

Goed om te weten: sinds 2018 kun je een dividend uitkeren tot 640 euro en de roerende voorheffing recupereren bij je aangifte van de personenbelasting*. Zo bespaar je 192 euro aan belastingen.

*De vrijstelling geldt voor alle dividenden uit aandelen, behalve voor beleggingsfondsen en juridische constructies.

De verlaagde vennootschapsbelasting

Onder voorwaarden heeft de vennootschap recht op de verlaagde vennootschapsbelasting van 20,40% op de eerste winstschijf van 100.000 euro. Zo moet je jezelf bijvoorbeeld een bepaald minimumloon (in principe 45.000 euro) uitkeren.

Bij een roerende voorheffing van 30% blijft de totale belastingdruk op een dividend relatief hoog. Toch kan een dividend uitkeren in dat geval iets voordeliger dan een hoger loon.

De verlaagde roerende voorheffing van 15%

Een dividend uitkeren wordt fiscaal pas echt interessant als je de verlaagde vennootschapsbelasting combineert met de verlaagde roerende voorheffing van 15%.

De belangrijkste voorwaarden om van dit tarief te kunnen genieten, zijn:

 • De aandelen zijn uitgegeven door een kmo-vennootschap vanaf 1 juli 2013 (door oprichting of kapitaalverhoging)
 • De kapitaalinbreng gebeurde in geld
 • Er is een specifieke houdplicht voor de aandelen

Vanaf de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng daalt het tarief van de roerende voorheffing naar 20%. Vanaf het derde boekjaar daalt het tarief tot 15%.

Een liquidatiereserve aanleggen

Kmo-vennootschappen kunnen met (een deel van) hun winst een liquidatiereserve aanleggen. Op de aangelegde reserve betaal je een afzonderlijke aanslag van 10% vennootschapsbelasting. Na een wachttermijn van vijf jaar kun je de liquidatiereserve uitkeren aan 5% roerende voorheffing.

Wacht je met de uitkering tot de stopzetting van je vennootschap? Dan vermijd je zelfs de bijkomende belasting.
Een liquidatiereserve kan vooral een interessant alternatief zijn als je vennootschap niet aan de voorwaarden voldoet voor de verlaagde roerende voorheffing van 15%.

Advies nodig?

Zoals je ziet, is een dividend uitkeren complexe materie met veel regels en speciale gevallen. Wil je nefaste gevolgen vermijden? Dan ben je maar beter goed geïnformeerd. Want misschien is een dividend uitkeren in jouw geval niet de beste oplossing.

Onze kmo-adviseurs helpen je graag verder om de juiste keuzes te maken. Kom dus gerust samen met je boekhouder langs voor fiscaal-juridisch advies dat rendeert.

De kmo-adviseur:

 • Geeft je helder advies over dividenden
 • Helpt je fiscaal voordelig geld uit je vennootschap halen
 • Bereidt je voor op korte en lange termijn

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

Ook interessant

Hoe haal ik potentieel meer rendement op de liquide middelen van mijn vennootschap?

 • Verhoog je koopkracht
 • Wapen je tegen inflatie
 • Laat je geld renderen
Hoe haal ik potentieel meer rendement op de liquide middelen van mijn vennootschap?

Hoe kan ik mijn bedrijfsuitrusting financieren?

Je start een onderneming en moet bedrijfsuitrusting aankopen? Of misschien ben je al in volle groei en heb je bijkomend bedrijfsmateriaal nodig? In welke fase je bedrijf zich ook bevindt, vroeg of laat heb je financiering nodig.
Hoe kan ik mijn bedrijfsuitrusting financieren?

Is mijn project financieel haalbaar?

Een eigen bedrijf starten of een onderneming overnemen, het is de droom van veel zelfstandigen. Maar tussen die droom en de werkelijkheid zijn er een paar belangrijke stappen die je zeker moet zetten. Nagaan of je project financieel haalbaar is, is zo’n belangrijke tussenstap. Daarom voer je als startende ondernemer het best een haalbaarheidsstudie uit, of stel je op voorhand een businessplan op.
Is mijn project financieel haalbaar?

Een gezond en evenwichtig liquiditeitsbeheer in je onderneming

Omdat je inkomsten soms even op zich laten wachten, maar jij op jouw beurt niet kunt wachten om bepaalde uitgaven te doen, heb je nood aan een goede financiering. Zo kun je bijvoorbeeld gebruik maken van het exploitatiekrediet om het verschil tussen je uitgaven en inkomsten te overbruggen.
Een gezond en evenwichtig liquiditeitsbeheer in je onderneming
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.