Voorafbetalingsplan voor je belastingen


 • Spreid je terugbetalingen zonder je financiële evenwicht te verstoren
 • Vermijd een belastingvermeerdering als vennootschap
 • Doe voldoende voorafbetalingen en geniet als zelfstandige of vrije beroeper een belastingvermindering
Bereken nu je tarief

Wat zijn voorafbetalingen?

Omdat het op voorhand moeilijk in te schatten is hoeveel je als zelfstandige, beoefenaar van een vrij beroep of als vennootschap in het lopende jaar zult verdienen, werden 'voorafbetalingen van belastingen' in het leven geroepen. Daarmee moedigt de fiscus ondernemers aan de belasting op hun bedrijfsinkomsten vooraf te betalenOp die manier vormen voorafbetalingen een voorschot op de eindbelasting die volgens het aanslagbiljet verschuldigd zal zijn.

Meer over het KBC Brussels-Voorafbetalingsplan

Voorafbetalingen van belastingen worden regelmatig vergeten. Nochtans levert een juiste en tijdige betaling heel wat financiële voordelen op.

Met het KBC Brussels-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden financier je de voorafbetaling van je belastingen zonder dat je financiële evenwicht verstoord raakt. Bovendien hoef je zelf niet te denken aan het tijdig uitvoeren van je voorafbetalingen. Dat doen wij voor jou.

 • Je hoeft zelf niet te denken aan het tijdig uitvoeren van je voorafbetalingen. Dat doen wij voor jou. Zo vermijd je de kans op een belastingvermeerdering door de fiscus en kun je als zelfstandige of vrije beroeper mogelijk zelfs aanspraak maken op een bonificatie of belastingvermindering.
 • Je betaalt de financiering gespreid terug over een periode van 12 maanden.
 • Je houdt je eigen middelen vrij en je liquiditeiten blijven op peil.
 • De interesten van de financiering zijn volledig fiscaal aftrekbaar.
 • Je vermijdt een belastingvermeerdering door de fiscus.
 • Je voorafbetalingen zijn makkelijker haalbaar.

Dat kan op drie manieren:

 • Zelf voorafbetalen via MyMinfin.be
 • Zelf voorafbetalen via een overschrijving
 • Een voorafbetaling laten doen door een derde partij (bijvoorbeeld via het KBC Brussels-Voorafbetalingsplan)

Meer info vind je op de website van de FOD Financiën:

Het is altijd moeilijk te bepalen welk bedrag je het best voorafbetaalt. Bepaal en bereken het bedrag dat je dit jaar wilt voorafbetalen op basis van een schatting van je verwachte inkomsten.

Wellicht zijn de resultaten van vorig jaar daarbij een handig hulpmiddel. Aan de hand van dat bedrag kun je de inkomsten voor dit jaar wellicht inschatten en de belastingen berekenen die je zult moeten betalen.

Is het de eerste keer dat je als zelfstandige (in hoofdberoep) of vrije beroeper een éénmanszaak opricht? Goed nieuws: je bent drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen. De fiscus rekent je drie jaar lang geen belastingvermeerdering aan.

Als oprichter van een nieuwe vennootschap die volgens het vennootschapsrecht voldoet aan de definitie van een kleine vennootschap geniet je dat fiscale voordeel ook.

Betaal je als zelfstandige of als beoefenaar van een vrij beroep 106% van de belastingen die je verschuldigd bent vooruit? Dan krijg je van de fiscus een bonificatie of belastingvermindering, met andere woorden een korting op je verschuldigde belastingen.

Uitzondering: startende zelstandigen (in hoofdberoep), vrije beroepers en kleine ondernemingen (onder specifieke voorwaarden) zijn de eerste drie jaar dat ze gevestigd zijn, vrijgesteld van een belastingvermeerdering. Ze kunnen wél een bonificatie krijgen, ook al doen ze de geen voorafbetalingen.

Vennootschappen hebben nooit recht op een bonificatie als ze te veel vooraf betaald hebben.

Voor boekjaren die gelijklopen met het kalenderjaar zijn de volgende voordelen gekoppeld aan voorafbetalen:

Elk voorjaar ontvang je als zelfstandige, beoefenaar van een vrij beroep of vennootschap een brief van de belastingen waarin de mogelijkheid wordt geboden om voorafbetalingen te doen. In principe ben je daar niet toe verplicht, maar als je onvoldoende of niet voorafbetaalt, riskeer je wel een boete in de vorm van een belastingvermeerdering op de uiteindelijke verschuldigde belasting.

De percentages en hoe de berekening van de belastingvermindering of belastingvermeerdering gebeurt, zijn terug te vinden op de website van de FOD Financiën.

Percentages en berekeningswijze belastingvermindering:

Percentages en berekeningswijze belastingvermeerdering:

Vraag je voorafbetalingsplan aan in KBC Brussels Touch, KBC Brussels Mobile of KBC Brussels Business Dashboard. Of vraag aan Kate, je digitale assistent in KBC Brussels Mobile, een nieuw krediet of VAB voor je zaak.

* Voor alle zakelijke kredieten tot 150.000 euro valt de beslissing binnen de 24 uur na het indienen van je aanvraag of je afspraak, op voorwaarde dat het kredietdossier volledig is.

Bereken nu je tarief

Nog vragen?

Vind het antwoord op al je vragen op de website van de FOD Financiën: