Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

KBC-Bedrijfspolis Aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

KBC-Bedrijfspolis Aansprakelijkheid

Waarom kiezen voor een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid?

Soms loopt het bij het uitoefenen van je bedrijfsactiviteiten mis en berokken je schade. Aan klanten, aan naburige bedrijven, enz. Als die schade te wijten is aan een fout van een werknemer van je bedrijf of van jou als zaakvoerder, dan moet je die schade herstellen of vergoeden. Anders gezegd: je bent dan aansprakelijk. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor je bedrijf vergoedt de schadelijder dan in jouw plaats. Zo bescherm je (het vermogen van) je bedrijf.

Iedereen verzekerd

Iedereen die actief is binnen je bedrijf is verzekerd. Dat gaat van de bedrijfsleiding, meewerkende gezinsleden tot de helpers en het personeel. Zelfs de tijdelijke helpers, zoals een uitzendkracht of een poetshulp, zijn meeverzekerd. 

Wat is verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering bedrijf

Je burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Dat betekent dat KBC Brussels de schadelijder betaalt

 • voor schade die werd veroorzaakt tijdens je bedrijfsactiviteit;
 • als je producten schade toebrengen nadat je ze geleverd hebt;
 • als je werken schade berokkenen nadat ze zijn uitgevoerd;

Schade bij brand en ontploffing (optioneel)

Als je onder het toepassingsgebied valt van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, en je uitbater bent van een bedrijfsruimte, ben je verplicht een verzekering te sluiten tegen je objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing.

Speciale sectorvoorwaarden

We weten dat elk bedrijf verschillend is. Daarom biedt KBC Brussels boven op zijn goede voorwaarden nog een set van zes speciale sectorvoorwaarden aan voor horeca; garagisteren en aanverwante beroepen; wellness, beauty en health; bouw- en installatiebedrijven; land-en tuinbouw; handel.

Als je bedrijf in verschillende sectoren actief is, dan krijg je voor elke activiteit altijd de meest geschikte voorwaarden.

Wat is onder andere niet verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid bedrijf

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid heeft enkele belangrijke uitsluitingen. Dit zijn de voornaamste:

 • de schade die opzettelijk veroorzaakt wordt, zoals vandalisme of geweldpleging;
 • de schade die veroorzaakt wordt door een zware fout, zoals dronkenschap of een soortgelijke toestand;
 • schadegevallen veroorzaakt door het gebruik van producten of de toepassing van werkwijzen waarvoor de wet strafsancties oplegt;
 • schadegevallen veroorzaakt door het niet nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om de herhaling van schade met eenzelfde oorzaak te voorkomen;
 • de schade die te wijten is aan de gebrekkige toestand van de geleverde producten of de uitgevoerde werken als u het gebrek kende.

Waarborgen en verzekerde bedragen

De dekkingen en verzekerde bedragen zijn aangepast aan je bedrijfsactiviteit. In samenspraak met je KBC Brussels-verzekeringsagent is verder maatwerk mogelijk naargelang van je specifieke situatie.

Goed om te weten

 • Op deze verzekering is het Belgische recht van toepassing.
 • Deze verzekering is geldig voor drie jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd, tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk drie maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.
 • Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
 • Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Voor een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.

Deze verzekering maakt deel uit van de KBC Brussels-Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen. De KBC-Bedrijfspolis Aansprakelijkheid is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC Brussels-verzekeringsagent

Ook interessant

Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering geeft je de juiste juridische en financiële bijstand.

Hoe kan ik mijn vereniging verzekeren?

De juiste verzekering voor je vereniging hangt af van je werking. Organiseer je een evenement? Dan sluit je het best een extra verzekering af.

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Eist een bedrijf, vzw of persoon een schadevergoeding omdat jij als bestuurder een fout maakt? De KBC-Polis voor Bestuurders beschermt je vennootschap of vereniging én je privévermogen. Ontdek er alles over.

Diefstalverzekering

Beschermt je tegen verlies of beschadiging van je goederen als gevolg van (poging tot) diefstal.