Vergelijk onze kredieten om je werkkapitaal te financieren

  • Een financiële buffer voor je werkkapitaal
  • Eigen liquide middelen vrijhouden
  • Volledig digitaal beheer

Meest gekozen

Business Budgetfaciliteit
Kaskrediet Vaste Voorschotten

Minimaal kredietbedrag

5.000 euro 6.000 euro 25.000 euro

Maximaal kredietbedrag

5.000 euro I.f.v. je liquiditeitsbehoefte I.f.v. je liquiditeitsbehoefte

Rentevoet

Vast Vast Marge op de Euribor

Kosten

Rente en kosten fiscaal aftrekbaar

Er zijn geen kosten Ja Ja

Opnemingen

Betalingen via je zakelijke rekening Betalingen via je zakelijke rekening Bepaal je zelf + kun je elk moment aanpassen

Digitaal aanvragen

Digitaal benutten of opnemen van krediet

Optioneel: financiële bescherming 'Kwijtschelding Schuld'