De Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering

Verzeker de ziekenhuiskosten van je werknemers en krijg zelf fiscaal voordeel

De Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering

Verzeker de ziekenhuiskosten van je werknemers en krijg zelf fiscaal voordeel

Mooi extralegaal voordeel

Een extralegaal voordeel dat voor jou fiscaal voordelig is én dat je werknemers echt willen.

Wereldwijde financiële bescherming

We betalen overal ter wereld hospitalisatiekosten terug na tussenkomst van de ziekteverzekering. Binnen Europa 100%, buiten Europa 50%.

Je werknemers betalen zelf geen facturen

Dankzij de AssurCard betalen wij de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis.

Waarom kiezen voor de Collectieve Hospitalisatieverzekering?

De collectieve hospitalisatieverzekering

Dankzij de Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering vergoed je de medische kosten van je werknemers bij een ziekenhuisopname naar aanleiding van een ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie. Een mooi extralegaal voordeel voor je personeel. En een voordeel voor jou, want jij betaalt geen RSZ-bijdragen op de premies. Deze premies zijn evenwel niet fiscaal aftrekbaar.

Voor je personeel én jezelf

Je sluit de Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering voor je personeel en jezelf. De overeenkomst duurt 1 jaar. Ze wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij je ze opzegt. Je werknemers mogen ook hun inwonende partner en ongehuwde kinderen jonger dan 25 verzekeren.

Handig om weten

 • Je moet de verzekering minimaal voor jezelf of 1 personeelslid sluiten.
 • Heb je meer dan 4 werknemers? Dan moeten je personeelsleden geen medische vragenlijst invullen.
 • Je kiest zelf de franchise – het bedrag dat je werknemers zelf moeten betalen. Die franchise bepaalt de premie die je betaalt.

Wereldwijde bescherming

Je werknemers zijn wereldwijd beschermd. Binnen de Europese Unie en in landen waarmee België een overeenkomst heeft, betalen we alle medische kosten die het ziekenfonds niet terugbetaalt. Buiten de Europese Unie betalen we 50% van dat persoonlijke aandeel terug, met een maximum van 6.250 euro per hospitalisatie.

Wat is verzekerd?

Alle medische kosten die tijdens een ziekenhuisopname nodig zijn voor een behandeling:

 • raadplegingen, onderzoeken, behandelingen en geneesmiddelen
 • het ziekenhuisverblijf zelf
 • prothesen en orthopedische toestellen
 • noodzakelijke tandimplantaten en –prothesen als gevolg van het ongeval of de ziekte
 • aangepast medisch vervoer naar en van het ziekenhuis
 • onderzoeken en behandelingen van pasgeboren baby’s tijdens hospitalisatie van de moeder
 • palliatieve zorgen en mortuariumkosten
 • overnachting van ouders of voogd bij ziekenhuisopname van een kind
 • hospitalisatiekosten voor een aanverwante donor
 • (niet-)reconstructieve en plastische heelkunde als gevolg van een ongeval of ziekte
De Collectieve Hospitalisatieverzekering: terugbetaling van verzorging tot 6 maanden na de ziekenhuisopname.

Ook de medisch noodzakelijke kosten voor:

 • verzorging van 2 maanden voor tot 6 maanden na de ziekenhuisopname
 • verzorging van zware ziektes
 • thuisbevalling en ambulante bevalling

De details vind je in de algemene voorwaarden.

Opgelet: worden je werknemers opgenomen in een van de dure ziekenhuizen in België en kiezen ze zélf een eenpersoonskamer? Dan betalen ze 50% van de factuur zelf.

Deze lijst van dure ziekenhuizen kan worden aangepast aan het criterium van beperking van terugbetaling opgenomen in de Algemene Voorwaarden. De meest actuele lijst vind je hier. Zijn je werknemers verzekerd met een waarborg eenpersoonskamer dan betalen ze in deze ziekenhuizen zelf 50% van het persoonlijke aandeel als ze zelf kiezen voor een eenpersoonskamer

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • ziekenhuisopname na een poging tot zelfmoord
 • een ongeval of ziekte als gevolg van overmatig drankgebruik en druggebruik
 • contraceptieve behandelingen
 • ziekenhuisopname na professionele sportongevallen
 • niet medisch noodzakelijke prothesen
 • experimentele behandelingen

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Melden van een hospitalisatie en gebruik AssurCard

Al je werknemers en hun verzekerde gezinsleden krijgen een AssurCard.
Weten ze dat ze voor een opname naar het ziekenhuis moeten? Vanaf 3 maanden vóór de hospitalisatie kunnen ze dit melden met KBC Brussels Mobile en zien ze meteen of de opname verzekerd is.
Bij de inschrijving in het ziekenhuis volstaat het om hun AssurCardnummer op te geven. Dat vinden ze terug in KBC Brussels Mobile of kunnen ze opvragen bij Kate, onze digitale assistente. Het ziekenhuis stuurt ons dan de rekening, en wij betalen ze. Je werknemer hoeft de rekening dus niet voor te schieten, maar krijgt wel een kopie ter informatie.
Meer info over wat te doen bij een opname vind je hier.

Assurpharma: snellere terugbetaling geneesmiddelen

En wat met de geneesmiddelen die je werknemers voor en na hun ziekenhuisopname moeten gebruiken? Via AssurPharma krijgen ze na de aangifte van hun hospitalisatie een brief met een barcode. De apotheker scant de barcode en stuurt zo alle informatie rechtstreeks naar ons. Je werknemer heeft geen papierwerk meer én krijgt zijn kosten sneller terugbetaald

Wat als een werknemer je bedrijf verlaat?

Gaan je werknemers met pensioen? Nemen of krijgen ze ontslag? Dan kunnen ze de collectieve hospitalisatieverzekering omzetten naar een individuele hospitalisatieverzekering met dezelfde waarborgen. Voldoen ze aan alle wettelijke voorwaarden? Dan moeten ze geen medische vragenlijst invullen. Afhankelijk van hun leeftijd moeten ze wel rekening houden met een duurdere premie. Om die te betalen, kunnen ze via het KBC-Hospitalisatieplan nu al een reservepotje opbouwen. Vraag je KBC Brussels-tussenpersoon ernaar. 

KBC-Hospitalisatieverzekering voor eenmanszaken

Onderneem je als natuurlijke persoon en heb je geen vennootschap? Ook dan kun je je personeelsleden een collectieve hospitalisatieverzekering als extralegaal voordeel geven. Voor jezelf en je gezin is er de individuele KBC-Hospitalisatieverzekering.

Meer informatie

Meer informatie

Wat je ook nog moet weten

 • De Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering is een hospitalisatieverzekering.
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 • De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur, tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbcbrussels.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
 • Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering en een berekening van je premie kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.

De Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België. BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.

Een onderneming van de KBC Groep.

Een beknopte omschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen vind je - net als andere informatie - in de productfiche:

Een beknopte omschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen vind je - net als andere informatie - in de productfiche:

Maak een afspraak met je KBC Brussels-verzekeringsagent

Ook interessant