Sociaal VAPZ

Sociaal VAPZ

KBC-Life Pension Plan - VAPZ

 
 • Bouw extra pensioenkapitaal op voor later
 • Geniet een fiscaal voordeel
 • Krijg extra financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsrust
Maak een afspraak

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de Sociaal VAPZ (SVAPZ). Hieronder vind je alle nieuwe informatie.

Wat wijzigt er aan de waarborgen?

Sociaal VAPZ

Vanaf 1 januari 2023 ontvang je een vergoeding van je inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid vanaf maand 2 tot en met maand 12. Zo kun je eerste schok van een schadegeval opvangen.

Deze vergoeding vervangt degene die je voor de wijziging ontving vanaf de 13de maand tot het einde van het schadegeval of tot pensionering.

De waarborgen blijven gebaseerd op de premie die je in het voorafgaande jaar gestort hebt. Het is daarom belangrijk om het volledige streefbedrag te betalen.

Wat wijzigt er aan de procedure?

De premievrijstelling voor je verdere pensioenopbouw wordt voortaan uitgekeerd in het eerste kwartaal van het jaar dat volgt op het jaar nadat het recht op premievrijstelling ontstaat. Dus niet meer per kwartaal. Aan de waarborg zelf wijzigt niets.

Stel: je hebt een ongeval in april 2023. Dan heb je vanaf november recht op premievrijstelling. Je premievrijstelling voor november en december 2023 wordt in dat geval uitbetaald in het eerste kwartaal van 2024.

Als je terug arbeidsgeschikt bent vanaf april 2024, wordt je premie voor januari, februari en maart 2024 uitbetaald in het eerste kwartaal van 2025.

Heb je een RIZIV-polis en word je arbeidsongeschikt in het eerste jaar na aansluiting? Dan berekenen we je waarborgen op basis van de maximale RIZIV-toelage voor jouw specifieke beroepsgroep van het jaar voor je arbeidsongeschiktheid begon.

Moet je hier iets voor doen?

Als je akkoord gaat met deze wijzigingen hoef je niets te doen. Het nieuwe reglement is automatisch van toepassing op nieuwe schadegevallen vanaf 1 januari 2023.

Heb je vragen? Dan neem je het best contact op met je tussenpersoon.

Wat met bestaande schadegevallen?

Bestaande schadegevallen worden verwerkt volgens het solidariteitsreglement dat van toepassing was op het moment van de schade.

Informatie over duurzaamheid

Dit product promoot ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij. Het heeft  echter geen duurzame belegging als doelstelling. We streven er ook naar om de negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken door een verantwoord beleggingsbeleid. Meer info vind je in de productfiche.

Dit product kreeg het label 'Towards Sustainability' voor een periode van een jaar. Het label is ontwikkeld door Febelfin, de vereniging die de Belgische banksector vertegenwoordigt, en wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd. Het is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Deze norm definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op productniveau als in het beleggingsproces. Meer info over het label vind je op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm. De toekenning van dit label aan het product betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen voor duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer info over dit onderwerp vind je op www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Meer info

 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document
 • file func document

Ook interessant

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

 • Voor alle zelfstandigen
 • Gegarandeerd rendement
 • Belastingvermindering

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

 • Voor zelfstandigen zonder vennootschap
 • Fiscaal voordelig een aanvullend pensioen opbouwen
 • Gegarandeerd rendement