KBC Brussels-Kaskrediet

Vanaf 6.000 euro
 • Vang snel je financieringsbehoeften op en geef je onderneming ademruimte
 • Betaal je leveranciers contant en geef tegelijk je klanten betalingsuitstel
 • Beheer je KBC Brussels-Kaskrediet online
Bereken nu je tarief

Wat is een KBC Brussels-Kaskrediet?

Het KBC Brussels-Kaskrediet is een snelle en eenvoudige formule om de periode te overbruggen waarin je uitgaven moet doen als de inkomsten nog niet op je rekening staan. Dit exploitatiekrediet biedt dus een oplossing voor tijdelijke liquiditeitstekorten.

Deze vorm van werkkapitaalfinanciering geeft je onderneming extra ademruimte en bijkomende commerciële troeven. Zo kun je je klanten betalingsuitstel aanbieden of over leverancierskorting onderhandelen. Je kunt ook gemakkelijk je voorraden en onvoorziene uitgaven financieren.

Alles over het KBC Brussels-Kaskrediet

Op basis van je financiële planning en exploitatienoden wordt de limiet voor het KBC Brussels-Kaskrediet bepaald. Zodra KBC Brussels dat plafond aan je KBC Brussels-zichtrekening toegekend heeft, kun je het exploitatiekrediet gebruiken.

 • Rente
  Je betaalt alleen rente voor de periode waarin je geld van het krediet opneemt. De rente is fiscaal aftrekbaar.
 • Flexibel
  Heb je even meer budgettaire ruimte nodig dan anders? Dan passen we het plafond op je rekening tijdelijk aan.  Bovendien kies je zelf wanneer, hoe vaak en voor welke periode je geld opneemt.
 • Geen administratie zodra het krediet loopt
  Opname en aanzuivering van dit krediet vergen geen enkele administratie. Je hoeft bijvoorbeeld geen investeringsbewijzen voor te leggen.
 • Commerciële troeven voor je zaak
  Als je je leveranciers contant betaalt, krijg je van hen vaak korting. Het kaskrediet biedt je die mogelijkheid. Wil je leverancierskrediet als extra troef uitspelen bij je klanten? Ook dat kan.
 • Digitaal beheren
  Via je digitale KBC Brussels-toepassingen KBC Brussels Touch en KBC Brussels-Online for Business kun je je KBC Brussels-Kaskrediet digitaal tekenen, opvolgen en beheren. In KBC Brussels Touch kun ook zelf een nieuw krediet aanvragen. Meer info over zakelijke kredieten in KBC Brussels Touch.
 • De rentevoet
  De rente wordt bepaald op basis van een overeengekomen referentierentevoet. Op de waarde van die referentierentevoet wordt de overeengekomen marge toegepast. De (referentie)rentevoet mag nooit negatief zijn. De verschuldigde rente wordt aan het einde van elk kalenderkwartaal ingeboekt op je rekening.
 • Extra rente
  Als je uitzonderlijk meer opneemt dan het kredietplafond of het kaskrediet langer gebruikt dan overeengekomen, betaal je extra rente op het bedrag van de overschrijding en zolang deze aanhoudt. De referentierentevoet, de marge en de overschrijdingsrentevoet die in je dossier van toepassing zijn, worden vastgelegd in het kredietcontract.
 • Kredietlijnprovisie
  Het kaskrediet is een van de mogelijke gebruiksvormen van de exploitatiekredietlijn. Voor het ter beschikking stellen van de exploitatiekredietlijn betaal je driemaandelijks een kredietlijnprovisie. De provisie wordt berekend op het gemiddelde bedrag van de exploitatiekredietlijn (of op het hoogst opgenomen bedrag als dit hoger is).
 • Dossierkosten
  Voor de opmaak van een kredietcontract betaal je eenmalig dossierkosten, afhankelijk van het toegestane kredietbedrag.
 • Beheerskosten
  Het kaskrediet maakt deel uit van één overkoepelende kredietopening. Je betaalt driemaandelijks een vast bedrag voor het beheer van deze kredietopening.

Het bedrag of het percentage, en de berekeningswijze van bovengenoemde kosten en provisies worden overeengekomen in het kredietcontract (incl. de Algemene Kredietvoorwaarden).

KBC Brussels biedt verschillende doorlopende kredieten voor je werkkapitaal aan. Voor ondernemers die geregeld met kleine tekorten tot 5.000 euro zitten, komt de KBC Brussels-Business Budgetfaciliteit goed van pas.

Zoek je naar een oplossing om de periode tussen uitgaven en inkomsten te overbruggen en zit je regelmatig met tekorten die groter zijn dan 5.000 euro? Dan is het KBC Brussels-Kaskrediet of het KBC Brussels-Exploitatiekrediet met Vaste Voorschotten, waarvoor je wel dossier- en beheerskosten betaalt, iets voor jou.

Meer weten? Vergelijk de verschillende oplossingen voor je werkkapitaal.

Je kunt met het KBC Brussels-Kaskrediet tot een afgesproken bedrag onder nul gaan op je KBC Brussels-zichtrekening. Je neemt het krediet op door via je rekening betalingen te doen tot het vooraf afgesproken plafond. De inkomsten die je ontvangt op je rekening zuiveren het krediet weer aan.

Je kunt je KBC Brussels-Kaskrediet digitaal aanvragen, tekenen, opvolgen en beheren via KBC Brussels Mobile, KBC Brussels Touch en KBC Brussels Business Dashboard. Of je kunt de hulp van Kate inschakelen. Je vindt Kate, je digitale assistent, rechtsboven in KBC Brussels Mobile. Vraag haar: ‘Ik wil een kaskrediet aanvragen’.

Voor alle zakelijke kredieten tot 150.000 euro valt de beslissing binnen de 24 uur na het indienen van je aanvraag of je afspraak, op voorwaarde dat het kredietdossier volledig is.

Dankzij de verzekering KBC Brussels-Kwijtschelding schuld betaalt KBC Verzekeringen bij overlijden het negatieve saldo van je KBC Brussels-zichtrekening waaraan het krediet gekoppeld is terug. Zo is je gezin financieel beschermd als je overlijdt tijdens de looptijd van het kaskrediet. Sluit je een kaskrediet af voor je vennootschap? In dat geval is je vennootschap beschermd.
 

Wat dekt de verzekering?

De verzekering omvat een overlijdensdekking voor maximaal 3 personen, niet ouder dan 60 jaar bij aanvang van het krediet.

De verzekering dekt tegoeden tot 100.000 euro.

De KBC Brussels-Kwijtschelding schuld volgt de terugbetaling van de lening, zo ben je nooit over- of onderverzekerd.
 

Wat dekt de verzekering niet?

Zoals bij elke verzekering zijn er ook hier uitsluitingen, onder andere:

 • overlijden van de verzekerde door zelfdoding tijdens het eerste jaar van aansluiting bij de verzekering,
 • overlijden van de verzekerde binnen het jaar na zijn aansluiting door een ernstige aandoening (vermeld in de algemene voorwaarden) waarvoor de verzekerde in behandeling was bij zijn aansluiting.
   

Wat je nog moet weten?

 • De verzekering Kwijtschelding Schuld is een overlijdensverzekering onder het stelsel van de tak 21-levensverzekering.
 • Op het verzekeringsproduct KBC Brussels-Kwijtschelding schuld is het Belgische recht van toepassing.
 • Het einde van het kaskrediet betekent het einde van de dekking ten aanzien van alle verzekerden. Het bereiken van de leeftijd van 65 jaar betekent enkel het einde van de dekking in hoofde van de betrokken verzekerde. Als er andere verzekerden zijn, loopt de dekking uiteraard nog voort.
 • Je KBC Brussels-bankkantoor is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be
 • Je behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van het KBC Brussels-Kaskrediet en KBC Brussels-Kwijtschelding schuld kun je terecht op onze website of bij je KBC Brussels-bankkantoor.
Bereken nu je tarief