Veelgestelde vragen over groepsverzekeringen

FAQ voor werkgevers

Veelgestelde vragen over groepsverzekeringen

FAQ voor werkgevers

Heb je een groepsverzekering afgesloten voor je werknemers bij KBC Brussels? Hier vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Snel naar meer info over:

KBC Brussels Business Dashboard

Het KBC Brussels Business Dashboard is een digitaal portaal waarmee je vlot al je bank- en verzekeringszaken voor je onderneming beheert, waaronder je groepsverzekering. Ontdek het in de video.

Wil je ook graag toegang tot het KBC Brussels Business Dashboard? Je KBC Brussels-tussenpersoon helpt je graag verder.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/2SsOxR_dN0U

Neem contact op met je  KBC Brussels-tussenpersoon om het KBC Brussels Business Dashboard aan te vragen.

Om toegang te hebben tot de functies voor groepsverzekeringen en/of
de collectieve hospitalisatieverzekeringen, moet je geregistreerd zijn als gebruiker. Contacteer daarvoor de beheerder van jullie Business Dashboard. Hij kan jullie als gebruikers toevoegen en de functies voor groepsverzekeringen openstellen.

Daarnaast moet de wettelijke vertegenwoordiger van je onderneming je toegang geven tot de polissen die je als gebruiker mag raadplegen en beheren. Daarvoor heb je een volmacht nodig, die je regelt met je KBC-tussenpersoon. Als gebruiker heb je tenslotte toegang tot vertrouwelijke informatie zoals loongegevens.

Een tip : geef de volmachten voor je groeps- en collectieve hospitalisatieverzekeringen aan dezelfde persoon of personen. Dat maakt het een stuk makkelijker om de gegevens van je medewerkers te beheren.

Op het KBC Brussels Business Dashboard vind je vind je verschillende toepassingen om je bank- en verzekeringszaken vlot te beheren, zoals bijvoorbeeld je groepsverzekeringen en je collectieve hospitalisatieverzekeringen. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende functies om ze te raadplegen en te beheren.

1. Gegevens van je werknemers toevoegen of wijzigen

In het menu ‘Beheer werknemers’ beheer je makkelijk gegevens:

 • Nieuwe werknemers toevoegen of vertrekkende werknemers doorgeven
 • Aanpassingen van tewerkstellingspercentages registreren
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid doorgeven of aanpassen

In het menu ‘Jaarlijks beheer lonen en bonussen’ kun je:

 • Jaarlijks de nieuwe lonen van je medewerkers doorsturen voor je Team/Keyman Benefit Plan met loonbeheer
 • Bonusbestanden voor je Team Benefit Bonus opladen en raadplegen

2. Gedetailleerde bestanden bekijken en downloaden

Bij ‘Documenten en bestanden’ vind je onder andere:

 • Vervaldagberichten: het bedrag dat je voor je groepsverzekering verschuldigd bent, per facturatieperiode
 • Gedetailleerde overzichten van de premies in een handig CSV-bestand voor elk reglement, per werknemer en per waarborg. Zowel voor huidige facturatieperiodes als voor correcties op vorige facturatieperiodes.
 • RSZ-overzichten per kwartaal en per jaar

3. Gegevens van je Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering bekijken

Bij ‘Documenten en bestanden’ vind je een overzicht van

 • De premies van de aangeslotenen
 • Alle aangeslotenen, ook diegenen die medisch nog niet geaccepteerd zijn

4. Handige overzichten

Bij ‘Overzicht groepsverzekeringen’ vind je:

 • Enkel de groepsverzekeringen Team Benefit Plan/Bonus en Keyman Benefit plan waarvoor je een volmacht hebt en dit van alle vennootschappen op je Business Dashboard
 • Alle aangesloten werknemers per polis
 • Gegevens per werknemer zoals pensioenreserves en verzekerde waarborgen
   

Je groepsverzekering en/of collectieve hospitalisatieverzekering raadplegen en beheren op het KBC Brussels Business Dashboard

Raadplegen

Elk jaar krijg je van ons een overzicht. Zo weet je waar je aan toe bent en komt je niet voor verrassingen te staan. Als er een tekort is, lees je dat in het overzicht.

Je vindt deze informatie terug in je Business dashboard.

Meld je aan op het Business Dashboard en ga naar de rubriek Verzekeren. Klik door naar Groepsverzekering>Documenten en bestanden>Financieringsniveau.
Onder Groepsverzekering >Recente documenten, zie je het overzicht met de documenten waarvoor je volmacht hebt.
Wil je een melding krijgen als er een nieuw document voor je klaarstaat? Vul dan je e-mailadres in onder ‘Beheer meldingen’.

Vul je e-mailadres in bij ‘Verzekeren’ > ‘Documenten en bestanden’ > ‘Beheer meldingen’. Zo blijf je automatisch op de hoogte via e-mail. Je kunt tot 3 verschillende e-mailadressen registreren.

Zijn er meer dan dan 3 gebruikers of vennootschappen die je graag op de hoogte wilt houden?

Geef dan het algemene e-mailadres in van je vennootschap. In de notificatiemail die je van ons ontvangt, staat telkens vermeld voor wie het nieuwe document of bestand is bedoeld. Op basis daarvan kun je de informatie handmatig doorsturen naar de juiste personen of vennootschappen. Deze notificatiemail bevat geen vertrouwelijke gegevens.

Je kunt enkel de documenten of bestanden bekijken van groepsverzekeringen waarvoor je een volmacht hebt gekregen. De wettelijke vertegenwoordiger van je onderneming kan je toegang geven tot een of meerdere polissen met een volmacht. Je KBC Brussels-tussenpersoon helpt je hiermee graag verder.

Een tip : bundel de volmachten voor groeps-en collectieve hospitalisatieverzekeringen bij dezelfde persoon of personen. Dat maakt het een stuk makkelijker om de gegevens van je medewerkers te beheren.

Van mijn groepsverzekering  Van mijn collectieve hospitalisatieverzekering
1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard 1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard

2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Documenten en bestanden'> groepsverzekering 

 

Onder ‘Vervaldagbericht en premieoverzicht’ vind je de vervaldagberichten. Dit document toont je per facturatieperiode het bedrag dat je voor je groepsverzekering verschuldigd bent.


2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Documenten en bestanden'> collectieve hospitalisatieverzekering

Onder ‘Vervaldagbericht’ vind je de premies, de premiedetaillijst, een lijst van aangeslotenen en de aan te sluiten maar nog niet medisch geaccepteerde medewerkers of gezinsleden. 

Wil je graag per e-mail op de hoogte blijven als er een nieuw vervaldagbericht beschikbaar is? Vul je e-mailadres in bij 'Beheer meldingen'.

1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard

2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Overzicht groepsverzekeringen'.

Wil je meer details over een specifieke werknemer aangesloten bij je Team/Keyman Benefit Plan of Team Benefit Bonus? Zoek de persoon op in de lijst en klik vervolgens op de naam. Je krijgt meteen meer info te zien over de pensioenreserves en verzekerde waarborgen van de betrokkene.

Wil je meer details over de verschuldigde premies per werknemer? Ga naar 'Verzekeren' > 'Documenten en bestanden' > 'Vervaldagbericht'


Je vindt deze recente documenten samen met de al wat oudere documenten ook terug onder ‘Vervaldagbericht’.

1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard.
2. Ga naar ‘Verzekeren’> Documenten en bestanden> Hospitalisatieverzekering> Recente documenten
Hier vind je naast het recentste vervaldagbericht inclusief premiedetail, ook een ‘overzicht verzekerden’ en ‘medisch niet-geaccepteerden’.


Je vindt deze recente documenten samen met de al wat oudere documenten ook terug onder ‘Vervaldagbericht’.

In hun groepsverzekering In hun collectieve hospitalisatieverzekering
Dat kan op MyPension.be onder ‘Mijn aanvullend pensioen’ of op het jaarlijks overzicht van KBC Verzekeringen. Hier vind je alle info voor werknemers. Niet van toepassing
   
Van mijn groepsverzekering  Van mijn collectieve hospitalisatieverzekering
1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard 1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard

 

 

2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Documenten en bestanden'> Groepsverzekering > Vervaldagbericht.

 

Hier vind je per reglement het vervaldagbericht en het premieoverzicht.

 

Per reglement vind je een overzicht van de premies per werknemer en per waarborg, zowel voor huidige facturatieperiodes als voor correcties van vorige facturatieperiodes.

2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Documenten en bestanden'> Hospitalisatieverzekering > Vervaldagbericht.

Hier vind je per reglement het vervaldagbericht en het premieoverzicht.

Voor je groepsverzekering Voor je collectieve hospitalisatieverzekering

1.Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
2. Ga naar 'Verzekeren'> 'Documenten en bestanden' > Groepsverzekeringen> 'RSZ-overzicht'

 

Vanaf de 6de werkdag na elk kwartaal, vind je er een overzicht van de bedragen die je aan de RSZ moet aangeven per kwartaal en per jaar, in een handig CSV-bestand. Wil je graag via e-mail op de hoogte blijven van nieuwe documenten? Vul je e-mailadres in bij 'Verzekeren' > 'Documenten en bestanden > 'Beheer meldingen'.

 

Niet van toepassing  

   

Je groepsverzekering beheren

Heb je een groepsverzekering waarbij de premie bepaald wordt in functie van het loon? Dan krijg je jaarlijks de vraag om de nieuwe lonen van de loonreferentiemaand in te geven.

Ga naar 'Ga naar 'Verzekeren' > 'Jaarlijks beheer lonen en bonussen'> klik op het polisnummer van je groepsverzekering > 'Registreren lonen' .

Hier kun je vanaf de loonreferentiemaand tot en met de eerste week van de maand voor de jaarlijkse aanpassingsdatum de nieuwe lonen ingeven.

In dat geval registreer je het voltijdse loon waar die werknemer recht op zou hebben. De premie voor de groepsverzekering wordt namelijk berekend op basis van het voltijdse loon, vermenigvuldigd met de tewerkstellingsgraad.

 1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
 2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Beheer werknemers' > '+ Nieuwe werknemer'
 3. Vul de gevraagde info in
 4. Duid de polis(sen) aan waarbij je je werknemer wilt aansluiten
 5. Check nog even of je alle gegevens correct hebt ingevuld en klik dan op ‘opslaan’.
 1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
 2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Beheer Werknemers'
 3. Klik op de naam van de medewerker
 4. Tik op de tegel 'Uitdiensttreding'
 5. Vul alle gegevens in en klik op ‘Opslaan’
   
 1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
 2. Ga naar ‘Verzekeren’ > ‘Beheer Werknemers’
 3. Klik op de naam van de werknemer
 4. Tik op ‘Overlijden’ en vul alle gegevens in 
 5. Klik op ‘Opslaan’
 1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
 2. Ga naar Verzekeren > Beheer werknemers
 3. Zoek de werknemer op en klik op zijn naam
 4. Klik op de tegel ‘Wijzigen persoonlijke gegevens’ en vul de adresgegevens in
 5. Klik op 'Opslaan'

Voorlopig kun je dat nog niet in het KBC Brussels Business Dashboard regelen. Je mag deze wijzigingen per e-mail bezorgen aan je KBC Brussels-tussenpersoon of aan het team dat je groepsverzekering beheert. We houden je op de hoogte van zodra deze functionaliteit beschikbaar is in het Business Dashboard.

Voor je groepsverzekering Voor je collectieve hospitalisatieverzekering
Daarvoor hoef je niets te doen. De overheid brengt ons zelf op de hoogte. Opgelet: verandert je werknemer naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere voltijds brugpensioen)? Dan moet je ons wel op de hoogte brengen. Ga naar 'Verzekeren' > 'Beheer werknemers’ > 'Uitdiensttreding'.
Wijzigingen van je werknemers in de collectieve hospitalisatieverzekering geef je door in het KBC Brussels Business Dashboard door een bestand personeelswijzigingen te uploaden.

1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
2. Ga naar Verzekeren> Documenten en bestanden > Hospitalisatieverzekering > Personeelswijzigingen
3. Download met de gelijknamige knop een template personeelswijzigingen
4. Vul deze template aan met de wijzigingen van je werknemers. Upload daarna je bestand.
 

Andere acties om groepsverzekeringen te beheren

Heb je een groepsverzekering waarbij de premie bepaald wordt in functie van het loon? Dan krijg je jaarlijks de vraag om de nieuwe lonen van de loonreferentiemaand in te geven.
Ga naar 'Ga naar 'Verzekeren' > 'Jaarlijks beheer lonen en bonussen'> 'Registreren lonen' en selecteer het polisnummer waarvoor je de lonen wilt registreren.
Hier kun je vanaf de loonreferentiemaand tot en met de eerste week van de maand voor de jaarlijkse aanpassingsdatum de nieuwe lonen ingeven.

In dat geval registreer je in de toepassing Jaarlijks beheer lonen en bonussen > online lonen registreren, het voltijdse loon waar die persoon recht op zou hebben. De premie voor de groepsverzekering wordt berekend op basis van het voltijdse loon, vermenigvuldigd met de tewerkstellingsgraad.

1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
2. Ga naar Verzekeren > ‘Beheer werknemers’
3. Zoek de werknemer op en klik op de naam
4. Klik op ‘Wijzigen tewerkstellingsgraad’ en geef de reden op
5. Klik op 'Opslaan'
Gaat het over een werknemer die na een lange periode van ziekte of afwezigheid deels terug aan de slag gaat tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid? Klik dan op de tegel ‘Wijzigen arbeidsongeschiktheid’.

Onder ‘Geschiedenis/toekomst’ bekijk je de tewerkstellingsgraad uit het verleden van de betrokken persoon of de geplande tewerkstelling voor de komende 3 maanden.

 1. Meld je aan op het KBC Brussels Business Dashboard
 2. Ga naar 'Verzekeren' > ‘Beheer werknemers’
 3. Zoek de werknemer op en klik op zijn naam
 4. Klik op de tegel ‘Melding arbeidsongeschiktheid’ of ‘Wijziging of einde arbeidsongeschiktheid’ en vul de gegevens in
 5. Klik op 'Opslaan'

Let op: zit er in je groepsverzekering een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid of premievrijstelling? Dan moet je werknemer het formulier ‘aangifte arbeidsongeschiktheid’ invullen en bezorgen aan KBC Brussels.

Bekijk het formulier hier. Je werknemer moet het volledig invullen en aan KBC Brussels bezorgen.
Je vindt het ook op het %%product.business.dashboard%% op hetzelfde scherm waar je ook de status van de arbeidsongeschiktheid van je werknemer aanpast.

Je collectieve hospitalisatieverzekering beheren

Volg dan deze werkwijze om een nieuwe werknemer aan te sluiten:

 1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
 2. Ga naar Verzekeren > Beheer werknemers > + Nieuwe werknemer
 3. Vul de gevraagde info in
 4. Duid de polis(sen) aan waarbij je een werknemer wilt aansluiten
 5. Check nog even of je alle gegevens correct hebt ingevuld en klik dan op ‘Opslaan’

Voor dit type van polissen kun je via ‘Beheer werknemers’ volgende acties registreren:

 • Voor de werknemers:
  • Een uitdienst
  • Een pensionering
  • Een overlijden
  • Een adreswijziging of een wijziging burgerlijke staat
 • Voor gezinsleden van een werknemer:
  • Een aansluiting
  • Een schrapping
Dan kun je wijzigingen van je werknemers of hun gezinsleden in de collectieve hospitalisatieverzekering in het KBC Brussels Business Dashboard doorgeven door een bestand personeelswijzigingen te uploaden.
 
 1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
 2. Ga naar Verzekeren > Documenten en bestanden > Hospitalisatieverzekering > Personeelswijzigingen
 3. Met de gelijknamige knop download je hier een template personeelswijzigingen
 4. Nadat je deze template aanvulde met de wijzigingen van je werknemers, upload je je bestand weer.
Ook andere documenten bezorg je ons veilig met het KBC Brussels Business Dashboard:
 
 1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
 2. Ga naar Verzekeren > Documenten en bestanden > Hospitalisatieverzekering > Andere
 3. Met de knop ‘Ander document of bestand uploaden’ bezorg je deze documenten of bestanden aan KBC Brussels:
  a. Aansluitingsformulier
  b. Wijzigingsformulier
  c. Attest andere verzekeraar
  d. Ander document

Algemene vragen over je groepsverzekering

Je kunt de DB2P bekijken op de website van de sociale zekerheid.

Kom je er voor de eerste keer? Dan moet je je registreren. Bij vragen kun je terecht bij Eranova (het contactcenter van de sociale zekerheid) op 02 511 51 51, elke werkdag van 7 tot 20 uur.

In kader van de transparantiewetgeving werden enkele vereenvoudigingen ingevoerd. Met ingang van 1 januari 2023 is de jaarlijkse informatieverstrekking over individuele pensioentoezeggingen aan de FSMA niet meer verplicht. Het meldingsformulier ‘WAP4’ is dus niet meer beschikbaar.

Elk jaar krijg je van ons een overzicht. Zo weet je waar je aan toe bent en komt je niet voor verrassingen te staan. Als er een tekort is, lees je dat in het overzicht.

Je vindt deze informatie terug in je Business dashboard.

Meld je aan op het Business Dashboard en ga naar de rubriek Verzekeren. Klik door naar Groepsverzekering>Documenten en bestanden>Financieringsniveau.
Onder Groepsverzekering >Recente documenten, zie je het overzicht met de documenten waarvoor je volmacht hebt.
Wil je een melding krijgen als er een nieuw document voor je klaarstaat? Vul dan je e-mailadres in onder ‘Beheer meldingen’.

WAP staat voor 'Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen'. Deze wet is van kracht sinds 2004 en creëert een regelgevend kader voor de aanvullende pensioenen voor werknemers. Eén van de belangrijkste doelstellingen van deze wet is de democratisering van die aanvullende pensioenen. Artikel 24 van deze wet voorziet in een minimumrendement op de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen. Jij als werkgever bent verantwoordelijk voor dit minimumrendement.

De minimale rentevoet is gelijk aan het gemiddeld rendement van de Belgische lineaire obligaties (OLO’s) met een looptijd van 10 jaar over de afgelopen 24 maanden

 • De minimumrendementsgarantie wordt jaarlijks herberekend en in functie van het resultaat aangepast op 1 januari. De nieuwe minimumrendementsgarantie wordt gepubliceerd op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
 • Ongeacht het resultaat van de formule geldt er een minimale rentevoet van 1,75% en een maximale rentevoet van 3,75%

WAP-garantie wordt vanaf 1 januari 2025 verhoogd

De WAP-garantie bleef sinds 1 januari 2016 ongewijzigd op het minimum van 1,75%. Omwille van de verhoogde marktrentes wordt de garantie vanaf 1 januari 2025 verhoogd van 1,75% naar 2,50%.

De verhoogde minimumrendementsgarantie is van toepassing op de bijdragen verschuldigd vanaf 1 januari 2025. We passen hierbij de horizontale methode toe wat gebruikelijk is bij pensioenplannen TAK 21. Bijgevolg blijven de bijdragen die voordien verschuldigd waren verder oprenten aan de oude minimumrendementen.

Concreet betekent dit dus dat op premies verschuldigd vanaf 01-01-2025 een minimumrendement van 2,50% van toepassing is tot de einddatum. 

Wanneer moet je als werkgever een tekort ten opzichte van het minimumrendement bijpassen?

Als het rendement van de groepsverzekering lager uitvalt dan de wettelijke minimumrendementsgarantie, moet je als werkgever het verschil bijpassen, en dat op het moment van een uitkering. Dit kan naar aanleiding van een pensionering zijn of een reserve-overdracht. Ook als de pensioentoezegging wordt opgeheven, moet je het eventuele tekort aanzuiveren.

Hoe ondersteunt KBC Verzekeringen je?

 1. Via het globaal rendement 
  KBC Verzekeringen bepaalt de contractuele rentevoet in functie van de financiële context en met het oog op zekerheid op lange termijn. Op 1 april 2024 werd de contractuele rentevoet verhoogd en bieden we een hogere rentevoet dan de huidige minimumrendementsgarantie van 1,75%.

  KBC Verzekeringen wil een betrouwbare partner zijn voor haar klanten en streeft er dan ook naar om je maximaal in je verplichting als inrichter van de groepsverzekering te ondersteunen.

  Tot nu toe hebben we dit altijd kunnen waarmaken door via de winstdeelname een globaal rendement te realiseren dat minstens gelijk is aan de op dat moment geldende minimumrendementsgarantie.

 2. Via info over het globaal financieringsniveau
  We informeren je elk jaar over het globaal financieringsniveau (GFN) van je groepsverzekering. Zo weet je waar je aan toe bent en kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. 

Stipt en tijdig betalen is hierbij belangrijk. Een groepsverzekering is een looncomponent. Net zoals andere loonvormen moet de premie van de groepsverzekering op tijd betaald worden.

Concreet wil dit zeggen op de premievervaldag. Het is ook vanaf die vervaldag dat de minimumgarantie gerekend wordt.

Het is dan ook belangrijk dat je ons tijdig op de hoogte brengt van elke wijziging in tewerkstelling van de aangeslotenen, nieuwe aansluitingen en uitdiensttredingen.

Vanaf 1 januari 2015 is het voor werkgevers verboden om arbeiders en bedienden verschillend te behandelen in groepsverzekeringen. Pensioenplannen gesloten na 1 januari 2015, mogen geen discriminaties bevatten. Bestaande discriminaties in oudere plannen moeten tegen 2027 geleidelijk weggewerkt worden.

Wie kan me helpen?

Je KBC Brussels-verzekeringsagent of KBC Brussels-tussenpersoon staat voor je klaar. Als er een verschil is tussen arbeiders en bedienden, helpen wij je graag bij het opstellen van een harmonisatietraject om de verschillen tegen januari 2027 weg te werken.

Ja, werkgeversbijdragen voor een groepsverzekering of een collectieve hospitalisatieverzekering vallen onder de loonnorm.

De loonnorm bepaalt de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling, bovenop de index en de baremieke verhogingen. Voor 2023-2024 bedraagt dit 0% van de bruto-loonmassa. Heb je hierover vragen? Contacteer het sociaal secretariaat van je onderneming.

Niet gevonden wat je zocht?

Je KBC Brussels-tussenpersoon helpt je graag verder.