Veelgestelde vragen over groepsverzekeringen

FAQ voor werkgevers

Veelgestelde vragen over groepsverzekeringen

FAQ voor werkgevers

Heb je een groepsverzekering afgesloten voor je werknemers bij KBC Brussels? Hier vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Snel naar meer info over:

KBC Brussels Business Dashboard

Wat is het KBC Brussels Business Dashboard?

Het KBC Brussels Business Dashboard is een digitaal portaal waarmee je vlot al je bank- en verzekeringszaken voor je onderneming beheert, waaronder je groepsverzekering. Ontdek het in deze video.

Wil je ook graag toegang tot het KBC Brussels Business Dashboard? Je KBC Brussels-tussenpersoon helpt je graag verder.

Hoe kan ik het KBC Brussels Business Dashboard aanvragen?

Je kunt het KBC Brussels Business Dashboard aanvragen bij je KBC Brussels-tussenpersoon.

Mijn onderneming gebruikt het KBC Brussels Business Dashboard al, maar niemand heeft toegang tot de functies voor de groepsverzekeringen.

Je KBC Brussels-tussenpersoon helpt je hiermee graag verder. In je eigen onderneming kan de beheerder van jullie KBC Brussels Business Dashboard gebruikers toevoegen. Daarnaast kan ook je wettelijke vertegenwoordiger met een volmacht toegang geven aan gebruikers om bepaalde polissen te beheren.

Wat zijn de mogelijkheden van het KBC Brussels Business Dashboard?

Op het KBC Brussels Business Dashboard vind je heel wat toepassingen om je bank- en verzekeringszaken vlot te beheren. Dit zijn de verschillende functies voor het raadplegen en beheren van je groepsverzekering:

1. Gegevens van je werknemers toevoegen of wijzigen

In het menu ‘Beheer werknemers’ beheer je makkelijk gegevens:

 • Nieuwe werknemers toevoegen of vertrekkende werknemers doorgeven
 • Aanpassingen van tewerkstellingspercentages registreren
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid doorgeven of aanpassen

2. Gedetailleerde bestanden bekijken en downloaden

Bij ‘Documenten en bestanden’ vind je:

 • Gedetailleerde overzichten van de premies in een handig CSV-bestand voor elk reglement, per werknemer en per waarborg. (Zowel voor huidige facturatieperiodes als voor correcties op vorige facturatieperiodes.)
 • RSZ-overzichten per kwartaal en per jaar

3. Gegevens van je Collectieve KBC-Hospitalisatieverzekering bekijken

Bij ‘Documenten en bestanden’ vind je een overzicht van

 • De premies van de aangeslotenen
 • Alle aangeslotenen, ook diegenen die medisch nog niet geaccepteerd zijn

4. Handige overzichten

Bij ‘Overzicht groepsverzekeringen en lonen’ vind je:

 • De groepsverzekeringen van alle vennootschappen op je Business Dashboard
 • Alle aangesloten werknemers per polis
 • Gegevens per werknemer zoals pensioenreserves en verzekerde waarborgen
   

Je groepsverzekering raadplegen en beheren op het KBC Brussels Business Dashboard

Waar vind ik een overzicht van de werknemers die aangesloten zijn bij mijn groepsverzekering?

Bekijk het in deze handige video


1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Overzicht groepsverzekeringen en lonen'.

Wil je meer details over een specifieke werknemer? Zoek hem op in de lijst en klik vervolgens op zijn naam. Je krijgt meteen meer info te zien over zijn pensioenreserves en verzekerde waarborgen.

Wil je meer details over de verschuldigde premies per werknemer? Ga naar 'Verzekeren' > 'Documenten en bestanden' > 'Premieoverzicht groepsverzekeringen'.
 

Hoe kunnen mijn werknemers bekijken hoeveel er al gespaard is in hun groepsverzekering?

Dat kan op MyPension.be onder ‘Mijn aanvullend pensioen’ of op het jaarlijks overzicht van KBC Verzekeringen. Hier vind je alle info voor werknemers.

Waar bekijk ik de details van de premies die ik moet betalen?

1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard

2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Documenten en bestanden' > 'Premieoverzicht groepsverzekeringen'
Per reglement vind je een overzicht van de premies per werknemer en per waarborg, zowel voor huidige facturatieperiodes als voor correcties van vorige facturatieperiodes.

Wil je graag via e-mail op de hoogte blijven als er nieuwe documenten beschikbaar zijn? Vul je e-mailadres in bij 'Overzicht acties'.
 

Waar vind ik de bedragen die ik nodig heb om mijn kwartaalaangifte te kunnen doen bij de RSZ?

1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
2. Ga naar 'Verzekeren'> 'Documenten en bestanden' > 'RSZ-overzicht'

Je vindt er een overzicht van de bedragen die je aan de RSZ moet aangeven per kwartaal en per jaar, in een handig CSV-bestand. Wil je graag via e-mail op de hoogte blijven van nieuwe documenten? Vul je e-mailadres in bij 'Verzekeren' > 'Documenten en bestande'n > 'Overzicht acties'.

Hoe kan ik de nieuwe brutolonen van mijn werknemers ingeven?

Heb je een groepsverzekering waarbij de premie bepaald wordt in functie van het loon? Dan krijg je jaarlijks de vraag om de nieuwe lonen van de loonreferentiemaand in te geven.

Ga naar 'Verzekeren' > 'Overzicht groepsverzekeringen en lonen' > klik op je groepsverzekering > 'Registreren lonen'
Hier kan je vanaf de loonreferentiemaand tot en met de eerste week van de maand voor de jaarlijkse aanpassingsdatum de nieuwe lonen ingeven.

Je krijgt een melding als een loon stijgt met meer dan 10% of daalt met meer dan 5% ten opzichte van het vorige loon. Als je klikt op Opslaan, krijg je een bevestiging dat je gegevens verzonden.

Hoe sluit ik een nieuwe werknemer aan?

 1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
 2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Beheer werknemers' > '+ Nieuwe werknemer'
 3. Klik 'Opslaan' als je alle gegevens ingevuld hebt
   

Hoe geef ik het vertrek van een werknemer door?

 1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
 2. Ga naar 'Verzekeren' > 'Beheer Werknemers'
 3. Klik op de naam van de medewerker
 4. Tik op de tegel 'Uitdiensttreding'
 5. Vul alle gegevens in en klik op ‘Opslaan’
   

Hoe geef ik het overlijden van een werknemer door?

 1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
 2. Ga naar ‘Verzekeren’ > ‘Beheer Werknemers’
 3. Klik op de naam van de werknemer
 4. Tik op ‘Overlijden’ en vul alle gegevens in 
 5. Klik op ‘Opslaan’

Hoe kan ik een wijziging in de tewerkstellingsgraad van een werknemer doorgeven?

 1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
 2. Ga naar Verzekeren > ‘Beheer werknemers’
 3. Zoek de werknemer op en klik op zijn naam
 4. Klik op ‘Wijzigen tewerkstellingsgraad’ en geef de reden op
 5. Klik op 'Opslaan'

Gaat het over een werknemer die na een lange periode van ziekte of afwezigheid deels terug aan de slag gaat tijdens zijn arbeidsongeschiktheid? Klik dan op de tegel ‘Wijzigen arbeidsongeschiktheid’.

Onder ‘Geschiedenis/toekomst’ bekijk je zijn tewerkstellingsgraad uit het verleden of zijn geplande tewerkstelling voor de komende 3 maanden.

Hoe geef ik de arbeidsongeschiktheid van een werknemer door? Hoe kan ik de status van zijn arbeidsongeschiktheid wijzigen?

 1. Meld je aan op het KBC Brussels Business Dashboard
 2. Ga naar 'Verzekeren' > ‘Beheer werknemers’
 3. Zoek de werknemer op en klik op zijn naam
 4. Klik op de tegel ‘Melden arbeidsongeschiktheid’ en vul de gegevens in
 5. Klik op 'Opslaan'

Let op: zit er in je groepsverzekering een aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid of premievrijstelling? Dan moet je werknemer het formulier ‘aangifte arbeidsongeschiktheid’ invullen en bezorgen aan KBC Brussels.

Waar vind ik het formulier ‘Aangifte arbeidsongeschiktheid’?

Bekijk het formulier hier. Je werknemer moet het volledig invullen en aan KBC Brussels bezorgen.

Je vindt het ook op het KBC Brussels Business Dashboard op hetzelfde scherm waar je ook de status van de arbeidsongeschiktheid van je werknemer aanpast.

Hoe geef ik adreswijzigingen door?

1. Meld je aan in het KBC Brussels Business Dashboard
2. Ga naar Verzekeren > ‘Beheer werknemers’
3. Zoek de werknemer op en klik op zijn naam
4. Klik op de tegel ‘Wijzigen persoonlijke gegevens’ en vul de adresgegevens in
5. Klik op 'Opslaan'
 

Hoe geef ik een huwelijk of een scheiding van een werknemer door?

Voorlopig kun je dit nog niet in het KBC Brussels Business Dashboard regelen. Ondertussen werken we verder om je dit in de toekomst wel te kunnen aanbieden. Intussen mag je deze wijzigingen mailen naar je KBC Brussels-tussenpersoon of naar het team dat je groepsverzekering beheert.

Wat doe ik als een werknemer met pensioen gaat?

Je hoeft daarvoor niets te doen. De overheid brengt ons zelf op de hoogte.

Opgelet: verandert je werknemer naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (of het vroegere voltijds brugpensioen)? Dan moet je ons dit wel laten weten. Meld je daarvoor aan op het KBC Brussels Business Dashboard. Vervolgens klik je op 'Verzekeren' > 'Beheer werknemers’ > 'Uitdiensttreding'.
 

Algemene vragen over je groepsverzekering

Hoe krijg je toegang tot DB2P, de databank voor aanvullende pensioenen?

Je kunt de DB2P bekijken op de website van de sociale zekerheid.

Kom je er voor de eerste keer? Dan moet je je registreren. Heb je vragen? Contacteer Eranova (het contactcenter van de sociale zekerheid) op 02 511 51 51, elke werkdag van 7 tot 20 uur.

Hoe en wanneer moet ik de individuele pensioentoezeggingen voor mijn werknemers doorgeven aan de FSMA?

Je bent verplicht om voor 31 maart door te geven aan de FSMA hoeveel individuele pensioentoezeggingen je toegekend hebt in het jaar ervoor. Dat doe je door het formulier ‘WAP-4’ in te vullen en op te sturen naar FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Als je deze verplichting niet nakomt of als je de verkeerde gegevens doorgeeft, riskeer je een boete.

Waar vind ik een overzicht van het globaal financieringsniveau van mijn groepsverzekering?

Elk jaar krijg je van ons een overzicht. Zo weet je waar je aan toe bent en komt je niet voor verrassingen te staan. Als er een tekort is, zullen we dat daar vermelden.

Wat is de minimale rendementsgarantie?

Werknemers die via hun werkgever een groepsverzekering hebben, hebben recht op een rendementsgarantie. De wet verplicht werkgevers om met hun groepsverzekeringen een bepaald minimumrendement te halen. We proberen je hierin te ondersteunen door een aantrekkelijk globaal rendement aan te bieden.

Wat kan ik doen om tekorten op de minimale rendementsgarantie te vermijden?

Een stipte en tijdige betaling is hierbij belangrijk. Een groepsverzekering is een looncomponent. Net zoals andere loonvormen moet de premie van de groepsverzekering op tijd betaald worden. Concreet wil dit zeggen: op de premievervaldag. Het is ook vanaf die vervaldag dat de minimumgarantie gerekend wordt.

Bijgevolg is het belangrijk dat je ons tijdig op de hoogte brengt van elke wijziging in tewerkstelling van de aangeslotenen, nieuwe aansluitingen en uitdiensttredingen.

Welke gevolgen heeft het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden voor mijn groepsverzekering? Moet ik hier iets voor doen?

Vanaf 1 januari 2015 is het voor werkgevers verboden om arbeiders en bedienden verschillend te behandelen in groepsverzekeringen. Pensioenplannen gesloten na 1 januari 2015, mogen geen discriminaties bevatten. Bestaande discriminaties in oudere plannen moeten tegen 2025 geleidelijk weggewerkt worden.

Wie kan me helpen?

Je KBC Brussels-verzekeringsagent of KBC Brussels-tussenpersoon staat voor je klaar. Als er een verschil is tussen arbeiders en bedienden, helpen wij je graag bij het opstellen van een harmonisatietraject om de verschillen tegen januari 2025 weg te werken.

Vallen de premies die als ik werkgever stort voor de groepsverzekering van mijn werknemers ook onder de loonnorm?

Ja, werkgeversbijdragen voor een groepsverzekering of een collectieve hospitalisatieverzekering vallen onder de loonnorm.

De loonnorm bepaalt de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling, bovenop de index en de baremieke verhogingen. Voor 2019-2020 bedraagt dit 1,1% van de bruto-loonmassa. Heb je hierover vragen? Contacteer het sociaal secretariaat van je onderneming.

Niet gevonden wat je zocht?

Je KBC Brussels-tussenpersoon helpt je graag verder.

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.