Handleiding en veelgestelde vragen over Go&Deal Pro (FAQ)

Handleiding en veelgestelde vragen over Go&Deal Pro (FAQ)

Training

Stappenplannen om mee aan de slag te gaan. Of raadpleeg de full manual (.pdf).

Veelgestelde vragen

Als je inlogt op het dashboard met de e-Businesskaart of Isabel-kaart, heb je enkel toegang tot Go&Deal Pro via Internet Explorer. Gebruik je een andere authenticatiemethode, zoals Mobile Sign, dan heb je toegang tot Go&Deal Pro vanuit elke browser.

Problemen met het opstarten van het platform zijn vaak te wijten aan een pop-up blocker in uw browser. Als je een pop-up blocker gebruikt, kan het zijn dat die belet dat het Go&Deal Pro-scherm wordt geopend. Zet je pop-up blocker uit en probeer het opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan voor dit probleem contact op met 24+ via ebc.desk@kbc.be

Wanneer je onderneming actief is op de internationale markten, werk je in een open wereldeconomie waar alles met elkaar verbonden is. De gebeurtenissen op de internationale financiële en monetaire markten hebben een grote invloed op je bedrijfsactiviteiten.

De aanzienlijke schommelingen van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro maken heel wat bedrijfsleiders opnieuw bewust van de wisselrisico’s. De wisselkoersen hebben een rechtstreekse invloed op:

  • Grondstoffenprijzen
  • De waarde van buitenlandse investeringen en verkopen
  • En zelfs op de concurrentiepositie van je bedrijf op de binnen- en buitenlandse markten

Naast de wisselkoersen hebben ook de rentestanden een invloed op de waarde en winst van je onderneming.

Als je je balans in evenwicht wilt houden, moet je de gevoeligheid van je bedrijf voor wisselkoersschommelingen verminderen. KBC Brussels is daarvoor je ideale partner. Wij maken een grondige analyse van alle risico’s in je specifieke situatie en ontwikkelen aangepaste financiële instrumenten voor een optimaal risicobeheer. Zo krijg je echt de vrijheid om te ondernemen in een internationale economie.

Bij een spottransactie of een contanttransactie gebeurt de vereffening van de betalingen 2 werkdagen na het afsluiten van de transactie. De valutadatum is dan T+2. Van zodra de vereffening sneller moet gebeuren dan T+2, zoals de dag van de transactie (T) of de volgende werkdag (T+1), moet de koers aangepast worden op basis van het renteverschil tussen de 2 munten op basis van de looptijd.

De valutadatum en de notering van de koersen zijn bij de meeste muntenparen standaard spot (T+2). In sommige gevallen wordt er echter standaard T+1 vereffend. Dat is bijvoorbeeld het geval bij USD/CAD en EUR/RUB.

Een contanttransactie kun je met Go&Deal Pro uitvoeren. Je kunt ook terecht bij Corporate Sales op het nummer 02 417 28 09.
 

Wanneer je een transactie wilt uitvoeren in de toekomst, is die transactie een termijntransactie: een ‘forward transaction’ of een ‘outright transaction’. Dat zijn transacties met een valutadatum die verder ligt dan over 2 werkdagen (T+2). Wanneer je een termijncontract afsluit, moet de spotkoers aangepast worden op basis van het renteverschil tussen de twee munten op basis van de looptijd.

Wanneer de rentevoet in de tegenmunt hoger is dan de rentevoet in de hoofdmunt, worden de basispunten bij de spotkoers toegevoegd. Dat heet report. Het tegenovergestelde heet deport. In dat geval worden de basispunten van de spotkoers afgetrokken.

Forward rate = spot rate + swap points

Een voorbeeld 

Stel: je wilt op 3 maanden (90 dagen) 500.000 USD aankopen en daarvoor in euro betalen. De bank wil dat risico zelf afdekken en belegt onmiddellijk in USD, zodat het bedrag plus de rente over drie maanden 500.000 USD bedraagt.
Om die belegging te doen, neemt de bank eerst een lening op in euro.

Dat bedrag wordt tegen de contantkoers omgezet naar een belegging in USD. Op de valutadatum wordt 500.000 USD tegenover het geleende bedrag en de te betalen rente geplaatst om zo de koers op termijn te bepalen. De volgende berekening illustreert dat.

Om jou over 90 dagen 500.000 USD te kunnen geven, moet de bank – bij een USD-rente van 1,5% – nu 498.132 USD beleggen. Tegen een contantkoers van 1,30 moet ze daarvoor 383.178,47 euro lenen. Door de EUR-rente van 1% moet de bank uiteindelijk 384.136,41 euro terugbetalen. De termijnkoers is dan 500.000 USD / 384.136,41 EUR = 1,30162.

Een valutatermijncontract kun met in Go&Deal Pro afsluiten. Je kunt ook terecht bij Corporate Sales op het nummer 02 417 28 09.
 

Een swaptransactie is een combinatie van een spottransactie en een termijncontract in de tegenovergestelde richting. De betrokken partijen wisselen daarbij een bedrag in 1 munt uit voor een andere munt en gaan akkoord om deze verrichting opnieuw om te draaien na een bepaalde periode.

Een swaptransactie in vreemde munten wordt uitgevoerd met het oog op het cashmanagement van een onderneming. Een swap kan nuttig zijn in de volgende situaties:

Enkele voorbeelden

  • De betaling van een factuur (waarvoor de aankoop van een vreemde munt vereist is) wordt uitgesteld. Hiervoor kun je de vreemde munt terug verkopen op de originele contractdatum en terugkopen op de nieuwe contractdatum.
  • De onderneming staat positief op zijn euro-rekening, maar heeft tijdelijk nood aan Amerikaanse dollars. In plaats van dit bedrag in USD te lenen, koopt de onderneming ze door vandaag euro’s te verkopen en op termijn het bedrag in USD terug om te wisselen in euro.

Een valutaswap kun je met Go&Deal Pro uitvoeren. Je kunt ook terecht bij Corporate Sales op het nummer 02 417 28 09

Wil je de zekerheid van een gegarandeerde koers (een minimum of een maximum), maar toch kunnen profiteren van een gunstige koersontwikkeling? Dan is er de valutaoptie.

Een valutaoptie geeft de koper het recht om een afgesproken bedrag in een bepaalde munt te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een vooraf vastgelegde koers op een bepaalde datum (Europees type) of tot een bepaalde datum (Amerikaans type).

Als de koper van een valutaoptie zijn recht uitoefent, moet de verkoper (of schrijver) van de valutaoptie het bedrag leveren (call) of kopen (put) in de afgesproken munt en tegen de vooraf bepaalde koers. Om dat recht te verkrijgen, betaalt de koper van de valutaoptie een premie aan de verkoper.

De valutaoptie biedt dus een groot voordeel ten opzichte van een termijncontract. Zo kun je een gunstige koersontwikkeling volgen en een negatieve vermijden. Voor dat extra voordeel moet je wel een premie betalen aan de verkoper. Die premie hangt vooral af van de looptijd van de optie, het beschermingsniveau (= tegen welke koers kan de optie worden uitgeoefend) en uiteraard het bedrag van de exposure.

Omdat de wisselkoers altijd de verhouding tussen twee munten weergeeft, is een call in een van de munten een put in de andere munt. Het recht om euro’s te kopen tegen een bepaalde koers in dollar is ook het recht om dollars te verkopen tegen euro’s voor dezelfde prijs.

Een optie van het Europese type kan alleen op de uitoefendatum (expiry) worden uitgeoefend, terwijl een optie van het Amerikaanse type op elke werkdag tot en met de uitoefendatum (expiry) kan worden uitgeoefend. Bij het uitoefenen van een optie zal de uitwisseling van de munten gebeuren op de valutadatum = 2 werkdagen later.

Voor een valutaoptie kun je terecht bij Corporate Sales op het nummer 02 417 28 09. Ze kan niet via Go&Deal Pro verhandeld worden.

De bid price of biedprijs is de prijs waartegen de bank bereid is effecten, munten of andere verhandelbare producten te kopen. De tegenpartij verkoopt dan aan de bank.

De offer price, ask price of laatprijs is de prijs waartegen de bank bereid is effecten, munten of andere verhandelbare producten te verkopen. De tegenpartij koopt dan van de bank.

De bid-offerspread is het verschil tussen de prijs waartegen een effect, munt of ander verhandelbaar product gekocht en verkocht kan worden. Naargelang de liquiditeit in de markt kan die spread breder (bij lage liquiditeit) of smaller (bij hoge liquiditeit) zijn.

De valutadatum van een transactie is de datum waarop de transactie vereffend wordt op de rekening.

LEI staat voor Legal Entity Identifier. Elke rechtspersoon op de financiële markt moet een LEI-code aanvragen. Dankzij die unieke code stijgt de transparantie en risicobeheersing binnen de financiële markt en kan KBC voldoen aan zijn rapporteringsverplichting.

Een LEI-code kost 89 euro excl. btw. De code is één jaar geldig. Op dit moment zijn de volgende LEI-verstrekkers in België gevestigd:

Hoe je voorafbetalingsplan tekenen in KBC Brussels Business Dashboard?

In KBC Brussels Business Dashboard je voorafbetalingsplan digitaal op afstand ondertekenen is heel eenvoudig. Hier leggen we je stap voor stap uit hoe je dat kan doen.
Hoe je voorafbetalingsplan tekenen in KBC Brussels Business Dashboard?

Hoe je KBC Brussels-Investeringskrediet opnemen met KBC Brussels Business Dashboard?

Je KBC Brussels-Investeringskrediet in één keer opnemen of in schijven, dat doe je gemakkelijk op je computer in het KBC Brussels Business Dashboard.
Hoe je KBC Brussels-Investeringskrediet opnemen met KBC Brussels Business Dashboard?

KBC Reach

Volg al je zakelijke betaalrekeningen op, voer transacties uit, vraag heldere rapporten en overzichten op.
KBC Reach

Flexims

Met Flexims vereenvoudig je je transactiebeheer en verwerk je probleemloos je import- en exportadministratie. Je hebt 24 uur per dag desktoptoegang en persoonlijk advies als je dat wilt.
Flexims