Hoe geef je een arbeidsongeval aan?

Hoe geef je een arbeidsongeval aan?

Een ongeval op weg naar het werk. Of uitglijden, vallen of struikelen op het werk. Het kan iedereen overkomen. Maar wat moet je dan doen? We leggen het je uit.  Bij KBC Brussels doen we er alles aan om je dossier zo spoedig mogelijk te behandelen en alle verzekerde kosten vlot terug te betalen.
 

1. Geef het ongeval aan bij je werkgever

Je doet dat het best zo snel mogelijk. Ook als je niet meteen last hebt van het ongeval en je werk niet moet onderbreken. Zo vermijd je discussie als je later problemen zou ondervinden als gevolg van het ongeval.

2. Je werkgever brengt KBC Brussels op de hoogte

Je werkgever bezorgt ons een volledig ingevulde arbeidsongevallenaangifte samen met je medisch attest en je loonfiche. En dit binnen de 8 dagen na het ongeval. Geef je werkgever een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het ongeval.

3. Bezorg ons de nodige documenten

Deze documenten hebben we nodig:

Medisch attest ingevuld door de spoedarts of je huisarts. Je geeft dit best zo snel mogelijk aan je werkgever zodat deze het ons kan bezorgen samen met je aangifte. Je mag ons dit natuurlijk ook zelf doorsturen.

• Een kopie van je laatste loonfiche, jij of je werkgever mag ons deze bezorgen.

Hoe bezorg je ons deze documenten?

Per post naar:
KBC Verzekeringen NV
t.a.v. dienst Arbeidsongevallen
Professor Roger Van Overstraetenplein 2
3000 Leuven

Als je je dossiernummer al kent, vermeld het dan zeker op de omslag van je brief of in het onderwerp van je e-mail.

Andere documenten
mag je ons per e-mail doorsturen naar schade@kbc.be 
Vermeld zeker het dossiernummer samen met je voornaam en naam in het onderwerp van je e-mail.

 

4. KBC Brussels beslist of het je ongeval erkent als arbeidsongeval

Zodra we alle gevraagde documenten in ons bezit hebben, bepalen we of we je ongeval erkennen als arbeidsongeval. We brengen je van deze beslissing op de hoogte.

5. KBC Brussels erkent je arbeidsongeval. Wat nu?

Dit betekent dat we je kosten terugbetalen. Hou zeker een overzicht van je kosten bij. Onze gedetailleerde slachtofferbrochure vind je hier. Lees deze zeker.

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

KBC Brussels vergoedt de medische kosten die het gevolg zijn van je arbeidsongeval zoals:

Raadplegingen bij de huisarts
• Aankoop van geneesmiddelen
Verplaatsingskosten

Voor je verplaatsingskosten kun je dit formulier gebruiken. Bezorg ons de originele documenten van je kosten en van de getuigschriften voor verstrekte hulp. Dat kan per post naar KBC Brussels Verzekeringen NV, t.a.v. dienst Arbeidsongevallen, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.

We betalen je een vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid. De eerste 30 dagen na je ongeval ontvang je een gewaarborgd loon van je werkgever, daarna zal KBC je vergoeden. 

Bezorg ons zo snel mogelijk je ziektebriefje met de periode van afwezigheid.

We vergoeden ook de medische kosten die het gevolg zijn van je arbeidsongeval, zoals:

Raadplegingen bij de huisarts
• Aankoop van geneesmiddelen
Verplaatsingskosten

Voor je verplaatsingskosten kun je dit formulier gebruiken. Bezorg ons de originele documenten van je kosten en van de getuigschriften voor verstrekte hulp. Dat kan per post naar KBC Brussels Verzekeringen NV, t.a.v. dienst Arbeidsongevallen, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.
 

De eerste 30 dagen na je ongeval ontvang je een gewaarborgd loon van je werkgever, daarna zal KBC Brussels je vergoeden. 

We nodigen je uit voor een onderzoek bij de raadsdokter. Van zodra het mogelijk is, bepaalt onze raadsdokter de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt maandelijks of jaarlijks een vergoeding voor deze blijvende arbeidsongeschiktheid, afhankelijk van het toegekende percentage. 

We vergoeden ook de medische kosten die het gevolg zijn van je arbeidsongeval, zoals:

Raadplegingen bij de huisarts
• Aankoop van geneesmiddelen
Verplaatsingskosten

Voor je verplaatsingskosten kun je dit formulier gebruiken. Bezorg ons de originele documenten van je kosten en van de getuigschriften voor verstrekte hulp. Dat kan per post naar KBC Brussels Verzekeringen NV, t.a.v. dienst Arbeidsongevallen, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.

6. KBC Brussels erkent je arbeidsongeval niet

We brengen Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, op de hoogte van onze beslissing.

Ga je niet akkoord met deze beslissing, dan kun je je dossier aan de arbeidsrechtbank voorleggen.

Als je op zoek bent naar algemene informatie over arbeidsongevallen kun je terecht op de website van Fedris .
 

7. KBC Brussels erkent je arbeidsongeval voorlopig niet

We onderzoeken je dossier. Op dit moment betalen we geen kosten terug. Je brengt je kosten voorlopig best binnen bij je ziekenfonds.

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

Dan betalen we je eventuele vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid.

We vergoeden ook de medische kosten die het gevolg zijn van je arbeidsongeval, zoals:

Raadplegingen bij de huisarts
• Aankoop van geneesmiddelen
Verplaatsingskosten

Voor je verplaatsingskosten kun je dit formulier gebruiken. Bezorg ons de originele documenten van je kosten en van de getuigschriften voor verstrekte hulp. Dat kan per post naar KBC Brussels Verzekeringen NV, t.a.v. dienst Arbeidsongevallen, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.
 

We brengen Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, op de hoogte van onze beslissing.

Ga je niet akkoord met deze beslissing, dan kun je je dossier aan de arbeidsrechtbank voorleggen.

Als je op zoek bent naar algemene informatie over arbeidsongevallen kun je terecht op de website van Fedris .
 

Heb je vragen?

Neem contact op met je KBC Brussels-dossierbeheerder of met ons op het nummer 016 24 33 65. We staan voor je klaar.

Uitgebreide informatie over wat je moet doen bij een arbeidsongeval vind je in de slachtofferbrochure