Veelgestelde vragen over onze extra diensten

Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen over onze extra diensten

Veelgestelde vragen (FAQ)

Algemeen

De extra diensten voor ondernemers zijn zichtbaar als je een zakelijke zichtrekening, zakelijke spaarrekening, zakelijke verzekering of een zakelijk krediet hebt bij KBC Brussels.
 • In KBC Brussels Mobile zie je het verschil tussen je zakelijke en je privéproducten aan een lichtblauwe of donkerblauwe lijn. Je ziet die lijn ook onder je rekeningen.
 • In KBC Brussels Touch zie je het verschil tussen zakelijk en privé duidelijk in de menustructuur links.
 • In KBC Brussels Mobile vind je ‘Extra diensten’ rechtsonder op je aanmeldscherm. Ben je al aangemeld? Tik dan rechtsonder op ‘Aanbod’. Je vindt er alle extra diensten, ook die voor ondernemers.
 • In KBC Brussels Touch staan de extra diensten in het zakelijke luik bij ‘Betalen’, ‘Kredieten’ en ‘Verzekeren’.
 • Je kunt de extra diensten gebruiken als je een of meer zakelijke producten hebt bij KBC Brussels, toegang hebt tot KBC Brussels Mobile of KBC Brussels Touch, en de juiste volmacht hebt op een professionele rekening bij KBC Brussels.
 • Als je een extra dienst wilt gebruiken, moet je eerst aanvinken dat je 'verklaart dat je bevoegd bent om de gekozen onderneming contractueel te verbinden'.

Go Solid

Go Solid helpt je om onbetaalde en onbetwiste B2B-facturen gemakkelijk en snel te innen zonder tussenkomst van de rechtbank. Via KBC Brussels Touch of KBC Brussels Mobile brengen we je op de hoogte wanneer je factuur betaald is.
Go Solid is kosteloos voor jou, maar niet gratis. We vragen geen voorschot of waarborg. Conform de wetgeving, rekent Go Solid wel een verhoging van maximaal 10% van het in te vorderen bedrag en een forfait van 40 euro aan aan je klant. Deze gemaakte kosten sta je dus af aan Go Solid. Go Solid zorgt ervoor dat jij jouw factuurbedrag terugbetaald krijgt. 
 
Als de klant niet betaalt, komt de verzekering van Go Solid tussen voor de gemaakte kosten. Er zijn evenwel enkele uitzonderingen:
 • Factuur blijkt betwist voor opstart dossier
 • Factuur wordt betwist tijdens procedure
 • KBC Brussels-klant zet dossier zelf stop

In deze gevallen worden de gemaakte kosten aan jou gefactureerd.

De procedure 'inning onbetwiste schulden' geldt enkel voor onbetwiste facturen in een professionele relatie. Met Go Solid kun je in KBC Brussels Mobile enkel onbetwiste facturen innen tussen ondernemers die zijn ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Wil je een factuur aan particulieren invorderen, neem dan contact op met Go Solid.

Go Solid werkt samen met ervaren partners. De betrokken advocaat en gerechtsdeurwaarder garanderen een professionele aanpak van je dossier en een integere benadering van je klant. Met Go Solid kies je voor een persoonlijke aanpak met focus op betalingsproblemen oplossen en liever nog ze voorkomen. Go Solid communiceert gepast met je klant, zowel per e-mail, telefonisch als face-to-face. Zo stellen ze je duurzame relatie met je klant veilig.

Neem dan zo snel mogelijk contact op met Go Solid. Misschien heb je onderling iets geregeld of is de factuur intussen betaald. Dat is goed nieuws. Bij volledige betaling van het factuurbedrag en de gemaakte kosten, sluit Go Solid het dossier af. Als je klant enkel het factuurbedrag heeft betaald, moeten de gemaakte kosten ook nog aan Go Solid vergoed worden.

Je klant heeft 1 maand om te reageren na betekening van de aanmaning tot betaling door de gerechtsdeurwaarder. Hij kan de vordering betwisten of betalen. Als de klant niet reageert, maakt de gerechtsdeurwaarder ten vroegste 8 dagen na het verstrijken van die maand een proces-verbaal van niet-betwisting op. Daarna voert de gerechtsdeurwaarder de bekomen titel uit.

De procedure met Go Solid geldt enkel voor onbetwiste facturen. Betwist je klant de factuur tijdens de procedure (dit komt slechts uitzonderlijk voor), dan stopt de procedure. De verzekering komt in dat geval niet tussen voor de eventuele gemaakte gerechtskosten. Afhankelijk van de opgegeven reden van betwisting kun je daarna de factuur met een klassieke dagvaarding trachten te recupereren.
Let wel: stuur je toch een betwiste factuur door, dan betaal jij de kosten van Go Solid.

Go Solid streeft naar een snelle en volledige betaling. Als blijkt dat een afbetalingsplan een geschikte oplossing is, staan we dit toe volgens een vaste procedure. Je ontvangt het geïnde bedrag telkens de klant een afbetaling doet.

Als de klant niet betaalt (door faillissement of onvermogendheid), dan betaal jij ook niets aan Go Solid. Zij schatten immers de haalbaarheid van je vordering in vooraleer ze het dossier aanvaarden. Daarna zijn de gemaakte kosten verzekerd voor onbetwiste facturen.
Let wel: stuur je toch een betwiste factuur door, dan betaal jij de kosten van Go Solid.

Met deze administratieve procedure kun je onbetwiste facturen tussen ondernemingen invorderen zonder tussenkomst van de rechtbank. Zo laat je onbetaalde facturen sneller en goedkoper invorderen dan bij een klassieke dagvaarding.

 • Uiterlijk 4 uur nadat je je dossier hebt overgemaakt, laat Go Solid je weten of je factuur is geaccepteerd. 
 • Go Solid controleert eerst of je dossier voldoet aan de criteria, die door de wetgever werden vooropgesteld. Go Solid controleert ook de solvabiliteit van je klant. 
 • Daarna betekent een gerechtsdeurwaarder ten laatste 4 dagen na de aanvaarding van je dossier een aanmaning tot betalen bij je klant. Reken gemiddeld 1 maand om je geld terug te krijgen. 
 • Betaalt je klant toch niet, dan stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van niet-betwisting op en voert hij de bekomen titel uit.

Neem contact op met de helpdesk op 016 43 25 30 of  extraservicessupport@kbc.be.

Alle info bij vragen of problemen vind je onder de drie puntjes rechtsboven in de schermen van de extra dienst.

NOWJOBS

NOWJOBS is een mobiele applicatie die je helpt om flexibele medewerkers te vinden voor je zaak en zo je poule uit te bouwen en te beheren. Deze dienst laat je toe om 24 op 7 jobs te posten en biedt je een 100% digitaal contract voor je bijverdieners.

Een vacature posten is volledig gratis. Bij iedere geïnteresseerde bijverdiener zullen de loonkosten transparant getoond worden. Je betaalt pas als er effectief iemand gewerkt heeft. De kostprijs van een bijverdiener is afhankelijk van het statuut (student/flex/reguliere medewerkers) en de leeftijd en/of ervaring van de bijverdiener.

Heb je zelf al een poule van studenten en flexi’s die je op regelmatige basis tewerkstelt? Nodig hen gemakkelijk uit via de app met behulp van een QR-code of stuur hen de link door via sms, Whatsapp of mail. Zoals jij het wilt!

Je kunt de paritaire comités die NOWJOBS ondersteunen hier raadplegen https://nowjobs.be/nl/bedrijven/faq

Als je je tijdelijke medewerkers onder een ander paritair comité wilt inschrijven, kun je altijd NOWJOBS contacteren via now@nowjobs.com.

Als je geen vacatures post, zul je ook geen geïnteresseerde bijverdieners doorkrijgen. Op het moment dat je opnieuw iemand wilt inschakelen, lanceer je opnieuw een vacature.

Wanneer de bijverdiener je digitale contractvoorstel via NOWJOBS heeft geaccepteerd, hoef je als werkgever niets meer in orde te brengen. NOWJOBS zorgt voor de Dimona-aangifte, de opmaak van het contract, de verzekering, de uitbetaling, enz.

 1. Je moet eenmalig het profiel voor je zaak vervolledigen. Dat zal geverifieerd worden door NOWJOBS. De gegevens zijn nodig voor het contract met je tijdelijke werknemer(s).
 2. Na registratie zul je binnen de 48 uur gecontacteerd worden door een Digital Business Partner die je profiel actief zal zetten.
 3. Je maakt eenvoudig digitaal een vacature aan door de kenmerken van de functie aan te vullen en de werkuren te bepalen. Die vacature kun je onmiddellijk posten.
 4. Je wordt op de hoogte gebracht van geïnteresseerde bijverdieners voor je vacature. In deze stap kun je zien hoeveel de loonkosten zullen bedragen.
  Nadat je de meest geschikte bijverdiener hebt gekozen, kun je meteen het contractvoorstel versturen. 
 5. Als de kandidaat dat voorstel aanvaardt, moet je enkel nog op de dag van de job de gewerkte uren bevestigen. Je kunt ook een review geven van de kandidaat.
 6. De facturatie gebeurt achteraf via domiciliëring. 
Als je nieuw bent op NOWJOBS en je de dienst gebruikt via KBC Brussels Mobile, krijg je een eenmalige kortingscode ter waarde van 50 euro via e-mail, die je kunt gebruiken bij het aanwerven van flexibele medewerkers.

Neem contact op met de helpdesk op 016 43 25 30 of  extraservicessupport@kbc.be.

Alle info bij vragen of problemen vind je onder de drie puntjes rechtsboven in de schermen van de extra dienst.

Graydon

Graydon biedt actuele, betrouwbare en accurate informatie aan waardoor je een goed beeld krijgt van het risico- en het groeiprofiel van ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen.

Graydon geeft je inzicht in de financiële gezondheid van je klanten, leveranciers en concurrenten. Je krijgt informatie over het betaalgedrag van een onderneming waardoor je niet voor verrassingen komt te staan. Je verlaagt bovendien risico's en verhoogt opportuniteiten. Zo kun je je buikgevoel combineren met feiten.

Je kunt ongelimiteerd opzoekingen doen. Graydon biedt informatie over alle Belgische bedrijven.

Als je een abonnement hebt, staat bij elke Graydon-score in de rechter bovenhoek een icoontje met een vraagteken. Als je daarop klikt, zie je wat die score precies betekent. Bij de gratis algemene score heb je dat niet.

Graydon heeft op geen enkel moment toegang tot je bedrijfsgegevens of rekeninginformatie.

Je kunt via KBC Brussels Touch een abonnement kopen op Graydon. Zodra je abonnement actief is, krijg je meer informatie te zien als je een onderneming opzoekt. De extra informatie verschijnt ook in KBC Brussels Mobile.

Als ook de informatie in dat rapport voor jou onvoldoende is, kun je een detailrapport aankopen.

Met een abonnement heb je onbeperkt toegang tot de inzichten van Graydon, zoals betaalscore, kredietlimiet en financiele details. Je krijgt altijd de meest recente informatie te zien. Hier zie je een voorbeeld.

Het detailrapport is nog uitgebreider, en komt bovenop de informatie die je krijgt via je abonnement. Dit rapport ontvang je per e-mail in PDF-formaat.

Nee. Ook als je geen abonnement hebt, kun je een detailrapport kopen.

Graydon verstuurt het detailrapport altijd naar het e-mailadres van je zaak. Als je geen mailadres van je zaak hebt doorgegeven, gebruiken ze je privémailadres.

Neem contact op met de helpdesk op 016 43 25 30 of  extraservicessupport@kbc.be.

Alle info bij vragen of problemen vind je onder de drie puntjes rechtsboven in de schermen van de extra dienst.

Onkosten versturen

Met de dienst ‘Onkosten versturen’ kun je als ondernemer op een eenvoudige en digitale manier een overzicht van je kleinere uitgaven doorsturen naar je boekhouder. Denk maar aan onkostenbonnetjes of tickets voor parking, restaurant of taxi, waarvoor je meestal geen factuur krijgt. De onkosten worden automatisch verrijkt en je kunt ook zelf bijlagen of extra informatie toevoegen. Zo is het voor de boekhouder makkelijker en efficiënter om de boekhouding voor je onderneming correct in te vullen.

De Dienst ‘Onkosten versturen’ is kosteloos, maar je hebt er wel een zakelijke rekening voor nodig. Heb je nog geen zakelijke rekening, dan kun je die hier openen.

In KBC Brussels Mobile vind je ‘Onkosten versturen’ onder 'Aanbod > Voor je zaak'.

Gebruik je KBC Brussels Touch? Klik dan op 'Betalen > Onkosten' of kijk bij de extra diensten.

Om de dienst ‘Onkosten versturen’ te kunnen gebruiken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen

 • Je ondernemersnummer moet bij ons gekend zijn en je moet wettelijk gezien mogen optreden voor de onderneming.
 • Je hebt minstens één zakelijke zichtrekening voor de onderneming en je moet toegang hebben tot deze en alle andere zakelijke rekeningen van die onderneming.
   

Je kunt onkosten beheren van elke onderneming waarvoor je aan de voorwaarden voldoet.
Al wie volmacht heeft op de zakelijke rekeningen van een onderneming, krijgt toegang tot het onkostenoverzicht.
Is de dienst ‘Onkosten versturen’ voor je onderneming al actief, en komt er een volmachthebber bij? Dan krijgt die de dag nadien automatisch toegang tot het onkostenoverzicht.

‘Onkosten versturen’ richt zich op kleine uitgaven waarvoor je als ondernemer doorgaans geen factuur krijgt (restaurantuitgaven, parkeerticketjes …). Voor het beheren van je aankoopfacturen kun je gebruik maken van onze facturatieoplossing in KBC Brussels Touch.

Onze slimme selectie beschouwt een transactie als kleine onkosten als de betaling aan al deze criteria voldoet:

 • De betaling is gebeurd met een bankkaart, prepaidkaart of kredietkaart gelinkt aan de zakelijke rekening of via Payconiq.
 • Het bedrag van de betaling is kleiner dan 150 euro.
 • De betaling valt binnen een categorie waarvoor je meestal geen factuur ontvangt (bijvoorbeeld restaurantkosten).

Uiteraard is dit niet volledig sluitend en zul je nadien nog een manuele controle en eventuele aanvullingen moeten doen.
 

De dienst ‘Onkosten versturen’ is bedoeld om de kleinere uitgaven waarvoor je een onkostenbonnetje of ticketje krijgt, zoals parking, restaurant of taxi, te beheren. Voor grotere uitgaven krijg je als ondernemer gewoonlijk een factuur. Betalingen met een factuur vallen niet onder de dienst ‘Onkosten versturen’.
Uit analyse en navraag bij kleine ondernemers en boekhouders bleek dat voor betalingen vanaf 150 euro meestal een factuur voorzien is.

Nee, de dienst ‘Onkosten versturen’ is bedoeld voor de kleinere uitgaven waarvoor je geen factuur krijgt. De integratie tussen KBC Brussels Touch en Billit richt zich op aankoop- en verkoopfacturen.

Nee, dat is vandaag niet mogelijk. Je moet dan manueel de ‘foutieve’ onkosten verwijderen uit het onkostenoverzicht via het vuilbakje-icoon.

Na het verzenden van de onkosten naar de boekhouder wordt in de app automatisch de periode van het onkostenoverzicht aangepast. Wanneer je vervolgens terug op het onkostenoverzicht komt, worden enkel nieuwe onkosten sinds de laatste verzenddatum getoond. Je kunt via ‘Instellingen’ altijd de startdatum van de periode aanpassen tot 13 maanden terug in het verleden om je onkosten opnieuw op te vragen.
Je kunt bij het verzenden van de onkosten via mail ook altijd jezelf in CC toevoegen om de lijst nadien gemakkelijk terug te vinden.

Je kunt alleen een e-mail opstellen voor je boekhouder in KBC Brussels Mobile als je een standaardprogramma (bijvoorbeeld Outlook of Gmail) hebt ingesteld voor e-mails. Check je dat even bij de instellingen van je besturingssysteem?

Als je de dienst ‘Onkosten versturen’ al geactiveerd hebt voor een onderneming en nadien een zakelijke rekening wilt toevoegen aan de onderneming, hoef je daarvoor niets te doen in de applicatie. De dag na het openen van de nieuwe zakelijke rekening worden de transacties automatisch mee opgenomen in het onkostenoverzicht voor die onderneming.

Je ontvangt een e-mail van je klant met een link waarmee je een zip-bestand kunt downloaden. Dat bestand bevat een tabel in CSV-formaat, net als eventuele gescande onkostenbonnetjes.
De tabel geeft je een overzicht van kleine onkosten zonder factuur (bijvoorbeeld restaurantuitgaven of parkeerticketjes) die de ondernemer heeft gemaakt, met het daarbij horende bedrag en de categorie.
Op basis daarvan zou je de boeking moeten kunnen maken. We vragen de ondernemer nog steeds om de bonnetjes als bewijsstuk te bewaren. Je kunt er dus op rekenen dat ze beschikbaar zijn.
Indien gewenst kun je met de ondernemer afspreken om de bonnetjes in te scannen en toe te voegen. In dat geval zullen ze ook opgenomen worden in het ZIP-bestand.

Neem contact op met de helpdesk op 016 43 25 30 of  extraservicessupport@kbc.be.

Alle info bij vragen of problemen vind je onder de drie puntjes rechtsboven in de schermen van de extra dienst.

VAB-Tankkaart

Met de dienst ‘VAB-Tankkaart’ kun je als ondernemer digitaal een nieuwe VAB-Tankkaart aanvragen en activeren. Je raadpleegt ook je maandelijkse factuur en beheert je VAB-Tankkaarten. De tankkaarten die we aanbieden zijn de Multimerkentankkaart en de Esso-Tankkaart.

De dienst ‘VAB-Tankkaart’ is beschikbaar in Mobile & Touch onder de Extra diensten voor je zaak.

Je betaalt een jaarlijkse facturatiekost van 25 euro, onafhankelijk van hoeveel tankkaarten je hebt, en een kaartbijdrage van 15 euro per kaart.

Uiteraard betaal je ook je tankbeurten. Je krijgt een gegarandeerde korting van (minstens) 5 eurocent op de officiële maximumprijs. Sommige tankstations geven een hogere korting.

De volledige afrekening gebeurt met een maandelijkse domiciliëring.

Nee, er zijn geen terugbetalingen voorzien, tenzij KBC Brussels of VAB een fout maakte bij de levering. Je kunt de kaart zelf blokkeren via Mobile of Touch.

Neem contact op met de helpdesk op 016 43 25 30 of  extraservicessupport@kbc.be.

Alle info bij vragen of problemen vind je onder de drie puntjes rechtsboven in de schermen van de extra dienst.

Laadstation voor ondernemers

Met deze dienst bestel je als zaakvoerder van een bedrijf een laadstation voor je eigen elektrisch voertuig. KBC Brussels werkt hiervoor samen met EDI (Electric by D’Ieteren) als installatiepartner.

KBC Brussels heeft gekozen voor het Smart Pack laadstation van EDI. Het Smart Pack is een totaaloplossing en bevat een laadstation met een kabel van 7,50 meter, een laadpas, de installatie en de keuring van het laadstation.

Je hebt ook toegang tot het EDI-platform voor het beheer van laadpunten en -passen. De kostprijs voor dit pakket bedraagt 2.479 euro, btw niet inbegrepen, voor een standaardinstallatie. In het bestelproces vraagt EDI een voorschot van 50 euro excl. btw.

Er worden abonnementskosten aangerekend als het laadstation publiek toegankelijk wordt. Meer informatie hierover staat in het contract.

Een standaardinstallatie moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • montage tegen de muur
 • de afstand tussen het laadstation en de zekeringkast bedraagt maximaal 10 meter
 • er is een digitale meter
 • geen andere laadstations op de plaats van installatie

EDI contacteert je vooraf altijd telefonisch om de installatie te bespreken, en om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden van een standaardinstallatie. Is dat niet het geval, dan maakt EDI een offerte op maat en kan de prijs afwijken. Voor deze inschatting gebruikt EDI het voorschot van 50 euro.

Je kunt je laadstation laten installeren bij je thuis, bij je zaak of op een ander adres. Het installatie-adres geef je mee in het bestelproces.

Nadat je je bestelling hebt doorgestuurd, neemt EDI altijd telefonisch contact op. Op dat moment bekijken ze de mogelijkheden voor een standaardinstallatie, of de noodzaak voor een offerte op maat. Jullie maken ook afspraken voor de installatie.

Je kunt maar 1 laadstation bestellen met KBC Brussels Mobile.

EDI zorgt ervoor dat je laadstation uiterlijk voor maart 2023 wordt geïnstalleerd. Zo kom je dan mogelijk in aanmerking voor een verhoogde kostenaftrek van 200%.

Voor alle vragen over de bestelling en nazorg van je laadstation kun je terecht bij EDI op  02 897 83 78 (Nederlands) of 02 897 83 69 (Frans).

Voor andere vragen of problemen neem je contact op met de helpdesk op 016 43 25 30 of extraservicessupport@kbc.be.

Zakelijke mobiliteit

Met de dienst 'Zakelijke mobiliteit' kun je onze Extra diensten in de categorie 'Mobiliteit' gebruiken voor je zaak. Alle aankopen die je met KBC Brussels Mobile doet voor je mobiliteit (bustickets, treinstickets, ...) verschijnen dan op 1 maandelijkse factuur.

De dienst kost 30 euro per jaar (excl. btw). Je betaalt met een domiciliëring.

 • Je kunt onze Extra diensten in de categorie 'Mobiliteit' gebruiken voor je zaak
 • Je krijg een gegarandeerde korting van 5 eurocent per getankte liter via KBC Brussels Mobile
 • Je krijgt 1 factuur voor al je mobiliteitsuitgaven in KBC Brussels Mobile
 • Je kunt de btw van je mobiliteitsuitgaven recupereren

Je krijgt minstens 5 eurocent korting op de officiële maximumprijs per liter. Sommige tankstations geven nog meer korting. In dat geval krijg je geen extra korting.

Enkele voorbeelden:

 • Officiële prijs is 2 euro per liter, prijs aan de pomp is 2 euro per liter: je krijgt een korting van 5 eurocent per liter
 • Officiële prijs is 2 euro per liter, prijs aan de pomp is 1,80 euro per liter: je krijgt geen extra korting
 • Officiële prijs is 2 euro per liter, prijs aan de pomp is 1,98 euro per liter: je krijgt een korting van 3 eurocent per liter

Je kunt voor elke aankoop aangeven of je de uitgave doet voor je zaak. Zo hou je de uitgaven voor je zaak makkelijk gescheiden van je persoonlijke uitgaven.

Voor sommige diensten zoals Cambio gelden andere prijzen voor je zaak. Meer info over de tarieven van Cambio voor ondernemers.

De factuur sturen we naar het e-mailadres van je zaak dat we al kennen. Gebruik je liever een ander adres, dan kan dat. Het e-mailadres van ‘Zakelijke Mobiliteit’ wijzig je eenvoudig via de 3 puntjes bovenaan. Kies dan ‘Beheer abonnement’.

In de dienst 'Zakelijke mobiliteit' vind je het overzicht van al je facturen van de afgelopen maanden. Hier kun je een bepaalde factuur opnieuw laten versturen.

Je kunt je abonnement op elk moment opzeggen. Klik op de 3 puntjes rechts bovenaan in de dienst. Kies ‘Beheer abonnement’. Je abonnement blijft wel nog de rest van het jaar verder lopen.

Help, mijn vraag staat hier niet tussen

Heb je nog andere vragen over onze extra diensten? Contacteer de helpdesk op het nummer 016 43 25 30 of op het e-mailadres extraservicessupport@kbc.be. Of kijk op 'Extra diensten - Particulieren'.