Brandverzekering en bescherming bij andere risico's

Multirisicoverzekering

Brandverzekering en bescherming bij andere risico's

Multirisicoverzekering

Waarom kiezen voor de multirisicoverzekering?

Deze verzekering is niet zomaar een brandverzekering, maar beschermt je roerende en onroerende goederen tegen verschillende risico's, zoals brand, vandalisme en storm. Bovendien geniet je hiermee als huurder een aansprakelijkheidsdekking.

Wat is onder andere verzekerd?

De verzekering verleent onder meer dekking voor schade door:

 • Brand, ontploffing, blikseminslag, elektriciteitsschade en abnormale uitstoot van rook of roet binnen een gebouw
 • Aanrijding door voertuigen, vallen van luchtvaartuigen, aanraking van de gebouwen door dieren, vallende bomen, kranen en hijstoestellen
 • Kwaadwillige beschadiging tijdens vandalisme, arbeidsconflicten of aanslagen
 • Water en stookolie

Er is ook dekking voor schade die gepaard gaat met het verzekerde schadegeval, bijvoorbeeld door het redden van personen en goederen of door maatregelen om de schade te beperken.

Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

 • Schade aan inhoud, andere dan de inboedel, door het uitvallen of niet functioneren van de koeling, ventilatie etc.
 • Vandalisme aan automaten en vandalisme aan motorrijtuigen en aanhangwagens, los materieel,  of koopwaar die zich buiten een gesloten gebouw bevinden

Wat je ook nog moet weten

 • Dit is een zaakschadeverzekering.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Patrimoniumpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC Brussels-verzekeringsagent

Ook interessant

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.