Je bedrijfswerking

Verzeker de risico's van je activiteit

Je bedrijfswerking

Verzeker de risico's van je activiteit

Je bedrijf kan fouten maken

Van stagiair tot CEO, het risico dat iemand in je onderneming een fout maakt die schade toebrengt aan derden, is groot. Het is daarom heel belangrijk dat risico af te dekken.

Beroepsfouten? Voorzichtigheid boven alles!

Iedereen kan fouten maken. Dat geldt ook voor medische vrije beroepen. Een verzekering die dat risico dekt, komt dan van pas.

Dure rechtspraak

In een handelsrelatie loopt alles prima ... tot alles misloopt. Bescherm je bedrijf tegen de financiële risico's van gerechtelijke procedures.

Er zijn beroepen met een hoger risico dan andere, maar elke beroepsactiviteit kan op een dag schade veroorzaken aan anderen. En als je bedrijf om de een of andere reden aansprakelijk wordt gesteld, moet je een vergoeding betalen. En misschien komt het tot een rechtszaak. Gelukkig zijn er verschillende verzekeringen die jouw activiteit daartegen beschermen.

Verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor de bouwsector

Als aannemer of architect ben je 10 jaar lang burgerlijk aansprakelijk voor je bouwwerk. Loopt er binnen die periode iets verkeerd met het gebouw en word je aansprakelijk gesteld, dan kunnen die kosten op jou worden verhaald. Een verzekering tienjarige aansprakelijkheid beschermt je tegen dat risico. Verplicht voor architecten, maar ook verplicht voor aannemers vanaf 1 juli 2018.
Meer info over de tienjarige aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen

Sommige beroepsactiviteiten houden hogere risico's in dan andere. De medische beroepen horen daar zeker bij. Om te vermijden dat je zelf een schadevergoeding moet betalen aan een patiënt nadat je een fout hebt gemaakt, kun je je dus maar beter verzekeren. De aansprakelijkheidsverzekering voor medische en paramedische beroepen vergoedt de slachtoffers van een medische fout en biedt je ook rechtsbijstand bij een geschil.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid bedrijf

Soms loopt het bij de uitoefening van je bedrijfsactiviteiten mis en berokken je schade. Aan klanten, aan naburige bedrijven, enz. Als die schade te wijten is aan een fout van een werknemer van je bedrijf of van jou als zaakvoerder, dan moet je die schade herstellen of vergoeden. En dat kan onaangename gevolgen hebben voor je bedrijf. Een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor je bedrijf dekt die risico's. Goed om te weten: iedereen die actief is binnen je bedrijf is verzekerd.

De rechtsbijstandsverzekering

Ondernemen, dat is werken voor je klanten en voor andere bedrijven. Maar soms gebeurt het dat iets wordt betwist. Of ontstaat er een geschil over de uitvoering van een opdracht. Dat kan uitmonden in een gerechtelijke procedure en aanzienlijke advocaatkosten. Als dat zich voordoet, is een verzekering die je juridisch bijstaat en jouw zaak verdedigt zeker geen overbodige luxe. Bovendien is iedereen die actief is in jouw bedrijf beschermd met deze verzekering, van de bedrijfsleiding tot en met de jobstudenten.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Iedereen maakt fouten. Als jij of een van je werknemers een beroepsfout maakt die schade veroorzaakt, dan ben jij aansprakelijk. Een werf die stilligt door een fout in het ontwerp. Een foutieve berekening in een boekhouding, waardoor een klant te veel belastingen betaalt ...  In dat geval moet je de benadeelde partij vergoeden. De Verzekering beroepsaanprakelijkheid dekt die risico's en vergoedt de persoon of het bedrijf dat schade lijdt.

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder (zaakvoerder, directielid of bestuurslid van een vennootschap of vzw) moet je voortdurend beslissingen nemen. Als daardoor schade aan derden wordt berokkend, kun je wettelijk aansprakelijk worden gesteld. De Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid bestuurder beschermt je tegen die risico's. Ze vergoedt de benadeelde partij en betaalt – als je dat wilt – zelfs je verdedigingskosten.

Je vereniging verzekeren

Je vereniging draait op volle toeren ... Maar ben je zeker dat er niets fout kan lopen? Als je mensen samenbrengt, activiteiten organiseert of goederen aankoopt of verhuurt, zijn er altijd risico's. Je zorgt dus maar beter voor de juiste verzekeringen voor je personeel en je leden (burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, enz.), je lokalen of gebouwen, materialen en voertuigen (brand, autoverzekering, enz.) en de risico's verbonden aan je activiteiten (aansprakelijkheid, ongevallen met derden, enz.).

Wil je een volledige beoordeling laten uitvoeren van de risico's verbonden aan je beroepsactiviteiten? Neem dan contact op met je KBC Brussels-relatiebeheerder. Die vertelt je meer over de bijzonderheden en verplichtingen voor ondernemingen in Brussel.

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.