Verzekering beroepsaansprakelijkheid

KBC-Polis Beroepsaansprakelijkheid

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

KBC-Polis Beroepsaansprakelijkheid

Waarom kiezen voor een verzekering beroepsaansprakelijkheid?

Soms loopt het fout terwijl je je werk doet en berokken je schade aan klanten, andere bedrijven of derden. Want ook jij als professional kunt je vergissen, iets vergeten of verkeerd advies geven. Werd er door jou of een van je werknemers een beroepsfout gemaakt die schade veroorzaakt? Dan ben je aansprakelijk. Je moet de schade herstellen of vergoeden.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid vergoedt de persoon of het bedrijf dat schade lijdt door je beroepsfout in jouw plaats. Zo bescherm je je eigen bedrijf tegen schadevergoedingen van derden. We betalen ook als het om puur financiële schade gaat, bijvoorbeeld als je klant zijn bouwwerken moet stilleggen of te veel belastingen moet betalen omdat je een rekenfout maakte.

Ben je zaakvoerder, bestuurder, directielid of bestuurslid van een vennootschap of vzw? Onze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bestuurder geeft je extra bescherming.

Wat is verzekerd?

Je burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij de uitbating van je bedrijf

We betalen een vergoeding aan personen die schade oplopen:

 • terwijl je je werk doet
 • door de producten die je hen leverde
 • door de werken die je bij hen uitvoerde

Je beroepsaansprakelijkheid

We vergoeden de schade die anderen oplopen door een beroepsfout van jou, ook als het gaat om:

 • smaad of laster
 • schending van intellectuele eigendomsrechten

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • schade die je veroorzaakt:
  • door een zware fout
  • als je bewust de wet overtreedt
 • schade die je producten veroorzaken als ze:
  • niet werken zoals het hoort
  • niet aan de eisen van je klanten voldoen
 • je specifieke burgerrechtelijke aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder van je vennootschap

Waarborgen en verzekerde bedragen

We passen de dekkingen en de bedragen die je wilt verzekeren aan je beroepsactiviteit aan. Je KBC Brussels-verzekeringsagent stemt samen met jou je verzekering helemaal op jou, je werk en je bedrijf af.

Bescherm je bedrijfswerking volledig

Wat je nog moet weten

 • Op deze verzekering is het Belgische recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor één jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij je ze uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag opzegt.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, %%klachten%% (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
 • Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure op te starten.

Deze verzekering maakt deel uit van de KBC Brussels-Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen. De KBC Brussels-Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België – btw BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep.

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Maak een afspraak met je KBC Brussels-verzekeringsagent

Ook interessant