Is mijn project financieel haalbaar?

Is mijn project financieel haalbaar?

Een eigen bedrijf starten of een onderneming overnemen, het is de droom van veel zelfstandigen. Maar tussen die droom en de werkelijkheid zijn er een paar belangrijke stappen die je zeker moet zetten. Nagaan of je project financieel haalbaar is, is zo’n belangrijke tussenstap. Daarom voer je als startende ondernemer het best een haalbaarheidsstudie uit, of stel je op voorhand een businessplan op.

Wat is een haalbaarheidsstudie?

Een haalbaarheidsstudie noemt men ook wel het ondernemingsplan of businessplan. Dat plan stel je op om te onderzoeken of je onderneming economisch en financieel haalbaar is. Als ondernemer doe je dat het best zelf, want dan krijg je een beter zicht op je bedrijf. Een haalbaarheidsstudie of businessplan bestaat uit vijf essentiële onderdelen: het persoonlijke luik, de interne organisatie, de externe organisatie, het financiële plan en overige zaken.

1. In het persoonlijke luik omschrijf je jezelf en je project. Dat doe je het best op basis van je curriculum vitae: wat heb je al gedaan en hoe ben je ertoe gekomen om met dit initiatief te starten? Vermeld hier ook de doelen van je onderneming. Zo is de lezer van je businessplan meteen op de hoogte van je activiteiten.

2. ‘Interne organisatie’ geeft uitleg over de werking van je onderneming. Hier geef je duidelijk aan hoe je zult werken en met welke producten of diensten. De rechtsvorm (nv, bvba, cvba, eenmanszaak …) en de benodigde vergunningen zullen aan bod komen, en ook in detail de producten of diensten die je zult aanbieden. Ook beschrijf je hier waarom klanten voor jouw onderneming moeten kiezen, wat er zo uniek is aan jouw aanpak en waarom. Ten slotte schets je ook op een meer technische manier de organisatie binnen je bedrijf: hoeveel personeelsleden, welke salarissen, de taakverdelingen, de locatie …

3. ‘Externe organisatie’ schetst een zo correct mogelijk beeld van je concurrenten en van de manier waarop jij naar buiten treedt. Meer bepaald ga je jouw eigen sterke en zwakke punten aftoetsen aan die van de concurrentie. Zo weet je duidelijk waar jij voorsprong hebt en waar zij de bovenhand kunnen nemen. Jouw benadering van de buitenwereld draait vooral rond marketing. Welke marketingstrategie ga je toepassen om je producten of diensten bij de klant te brengen? Hier spelen positionering en publiciteit een belangrijke rol.

4. Het financiële plan geeft een beeld van de financiële haalbaarheid van je onderneming, terwijl de eerste drie punten vooral iets zeggen over de werking en de concrete aanpak. In het financiële luik maak je een prognose van je omzet, kosten, middelen en eventuele schulden die je zult maken. Dat verloopt het vlotst als je voordien de marketingmix uitgewerkt hebt. Die zal immers verduidelijken hoe en hoeveel je zult verkopen en wat je nodig hebt om dat te doen.

Een belangrijk item in het financiële plan – zeker als je een krediet wilt openen bij een bank – is de rendabiliteitsdrempel, ook wel het ‘break-evenpoint’ genoemd. Je bereikt het break-evenpoint op het moment dat de inkomsten gelijk zijn aan de uitgaven. Winst hoeft nog niet. Het is de bedoeling na het break-evenpoint door te groeien en winst te boeken. Om dat moment te voorspellen is het belangrijk dat je de kosten correct kunt inschatten. Denk daarbij aan nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water) en de boekhouder. Dat zijn kosten die al eens vergeten worden in een financieel plan.

Om een onderneming te laten draaien, heb je middelen nodig. De beschrijving en waarde van die middelen vinden we terug in de balans. Op het actief vinden we de waarde van je werkmiddelen, zoals voorraden en machines, maar ook liquide middelen én de waarde van openstaande vorderingen. Die middelen moeten gefinancierd worden. Dat kun je doen met je eigen vermogen of je kunt een beroep doen op een lening of een kaskrediet bij de bank. Na het opstellen van de balans kun je op basis van die cijfers een ratio-analyse maken aan de hand van de belangrijkste ratio’s:

  • solvabiliteit: kan ik mijn langlopende verplichtingen nakomen?
  • liquiditeit: kan ik mijn kortlopende verplichtingen nakomen?
  • rendabiliteit: maak ik voldoende winst?

De financiële haalbaarheid van je onderneming kun je benaderen op verschillende manieren.

  • Je kunt bijvoorbeeld vertrekken vanuit de voorspelling wanneer je het break-evenpoint zult bereiken. Je formuleert dus een antwoord op de vraag “Verkoop ik voldoende om mijn kosten te betalen?”.
  • Maar je kunt het ook omgekeerd benaderen. In die situatie ga je na welke kosten je sowieso zult moeten maken en hoeveel verkoop je moet realiseren om die kosten te dekken. Dat is ook een goede manier om het break-evenpoint te voorspellen.

Een goed uitgewerkt financieel plan is veel werk, maar het is heel belangrijk voor jezelf, omdat je dan beter kunt inschatten voor welke uitdagingen je staat met je startende onderneming. En daarnaast is het ook belangrijk voor de bank. De meeste starters doen een beroep op een lening of een kaskrediet en om dat goedgekeurd te krijgen moet de bank kunnen inschatten wat het project zal opbrengen. De bank wil met andere woorden zekerheid dat ze op termijn kan worden terugbetaald. Als startend bedrijf heb je nog niets bewezen. De bank kan zich niet baseren op al gerealiseerde cijfers, ze moet volledig vertrouwen op jouw voorspelling. Vandaar dat je dit best doordacht aanpakt. De belangrijkste cijfers voor een bank zijn: het eigen vermogen, de winst na belastingen, afschrijvingen, solvabiliteit, rendabiliteit en liquiditeit. Als je dieper wilt graven in financiële termen en hoe je bepaalde zaken berekent, kun je een cursus volgen van Unizo over boekhouding voor beginners.

Wat kost een haalbaarheidsstudie?

De kostprijs van een goed businessplan heb je voor een groot deel zelf in de hand. Als je de nodige kennis hebt, is het aangeraden om het volledig zelf op te maken en uit te schrijven. De enige kosten zijn dan je werkuren, maar die betalen zich al snel terug door de waardevolle inzichten die je verwerft tijdens het proces. En dat is meteen de belangrijkste reden waarom je het liefst zelf doet. Het beeld dat je krijgt van je onderneming en zijn toekomst als je het opstellen van een businessplan serieus neemt en er tijd in investeert, is van onschatbare waarde. Je duikt tot in de diepste hoeken van je onderneming en bent nadien op vrijwel alles voorbereid. Je kunt ook elke vraag heel duidelijk beantwoorden omdat je de stof volledig beheerst. Dat helpt bij onderhandelingen met klanten, leveranciers en banken.

Mocht je de kennis niet zelf hebben om dit te doen, kun je altijd een boek lezen over businessplannen opstellen, of een beroep doen op een boekhouder of accountant om de haalbaarheidsstudie voor jou uit te voeren. 

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies?Klik hier.