Welke rentevoet kan ik krijgen?

Welke rentevoet kan ik krijgen?

Als een bank jou als ondernemer een krediet of financiering geeft, dan zal ze daar een vergoeding voor vragen in de vorm van een rente of interest. Die rente is bedoeld als compensatie voor het risico dat de bank loopt en voor de tijd die ze in het dossier investeert.

Hoeveel rente zal ik moeten betalen?

De rente op een krediet kan een vaste of een variabele rentevoet zijn. In het eerste geval blijft het percentage gelijk, wat er ook gebeurt op de financiële markt. Een variabele rentevoet volgt dan weer wel de evoluties op de markt. Als de Europese Centrale Bank haar beleidsrente verlaagt, dan zou de rente die jij moet betalen ook moeten verlagen. Een vaste rentevoet biedt je meer zekerheid en je komt er niet mee voor verrassingen te staan. Een variabele rentevoet kan in je voordeel spelen of in je nadeel. Het kan zijn dat de rentevoet plots verhoogt, maar hij kan ook dalen. Overleg met je KBC Brussels-adviseur zal je helpen beslissen.

Wat betekent renteherziening?

Renteherziening komt alleen voor bij een variabele rentevoet, bijvoorbeeld na 3 of 5 jaar. Men kijkt dan naar de markt om een nieuwe rentevoet vast te stellen. Het interessante is dat je dan ook de kans krijgt om eventueel het openstaande kapitaal volledig of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen tegen een lagere herbeleggingsvergoeding dan wanneer je dat op een willekeurig moment doet of bij een vaste rentevoet.

Extra: wat is een herbeleggingsvergoeding?

De herbeleggingsvergoeding betaal je bij het vervroegd terugbetalen van een krediet of financiering. Men beschouwt dat als het vervroegd verbreken van een contract. Je kunt de vergoeding dus zien als een soort boete. De herbeleggingsvergoeding mag maximaal 6 maanden interest op het nog openstaande kapitaal vertegenwoordigen en moet berekend zijn op basis van de rentevoet die aan jouw contract gekoppeld is.

Hoe bepaalt de bank mijn rentevoet?

De rentevoet op een krediet of financiering hangt af van verschillende factoren. De bank of kredietverlener brengt die allemaal in kaart en berekent op basis daarvan de rentevoet. Om welke factoren gaat het?

 • Wat je wilt laten financieren
  Niet alleen de vorm van het krediet hangt af van wat je wilt laten financieren, ook de rentevoet hangt daar voor een deel van af. Voor een exploitatiekrediet betaal je bijvoorbeeld een hogere interest dan voor de leasing van een wagen.
 • Hoe lang het krediet zal lopen
  Doorgaans is de rentevoet lager bij een krediet op korte termijn dan bij een financiering die over een langere periode loopt. Kijk wel uit dat je het niet té kort neemt. Hoe korter de looptijd van het contract, hoe minder maanden je hebt om terug te betalen, dus hoe meer je per maand op tafel moet kunnen leggen.
 • Hoe hoog het bedrag is
  Voor kleinere bedragen rekent de bank een hogere rentevergoeding aan.
 • Hoe sterk je financiële plan is
  Wanneer het over financiering gaat, mag je ervan uitgaan dat banken zo weinig mogelijk risico willen lopen. Hoe meer jij ervoor zorgt dat hun risico beperkt blijft, hoe meer ze je zullen belonen met een lagere rentevoet. Daarom is het belangrijk om een sterk financieel plan uit te schrijven met een worstcase- en een bestcasescenario.
 • Hoe goed je project verzekerd is
  Let erop dat je jezelf ook voor zoveel mogelijk risico’s indekt. Als er geen kans is op grote verliezen, waardoor de bank de waarborgen zou verliezen en jij de mogelijkheid om te betalen, dan zal de bank sneller geneigd zijn om in te stemmen met je kredietaanvraag en je daar ook een lagere rentevoet voor geven.
 • Welke waarborgen je kunt bezorgen
  Voor de bank, die zo weinig mogelijk risico wil lopen, zijn waarborgen ook belangrijk. Een waarborg is iets wat je vooropstelt als een mogelijk alternatief voor terugbetaling van het krediet. Stel dat je plots niet meer in staat bent om terug te betalen, dan kan de bank jouw waarborg in beslag nemen en verkopen om zoveel mogelijk van het krediet te recupereren. Zulke waarborgen kunnen huizen zijn, auto’s en andere waardevolle objecten. Maar je kunt je ook persoonlijk borg stellen. Daardoor toon je je engagement aan de bank en dat je bereid bent om niet alleen risico’s te nemen met hun geld, maar ook met je eigen bezittingen. Hoe meer waarborgen, dus hoe meer zekerheid voor de bank, hoe lager de rentevoet zal zijn.

Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?

Net zoals vele ondernemingen spreek jij vast de bank aan voor een krediet. Maar hoe slaag je erin om deze aanvraag ook te laten goedkeuren? Inzicht in hoe de bank een aanvraag voor een lening bekijkt, helpt je vast een flink stuk vooruit bij de voorbereiding van de kredietvraag.
Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?

Kan ik mijn lening vervroegd beëindigen?

Heb je geleend om te investeren in je bedrijf? Misschien wil je op een bepaald moment het kredietbedrag helemaal terugbetalen. En zo je lening vervroegd beëindigen. Kan dat zomaar? En wat is de kostprijs? Een toelichting.
Kan ik mijn lening vervroegd beëindigen?

Hoe je kredietaanvraag voorbereiden?

Je bent ondernemer en hebt een krediet nodig? Om je zaak uit de grond te stampen of gewoon om uit te breiden? Daarvoor kun je terecht bij je financiële instelling. Maar vooraleer je met een krediet(aan)vraag naar je bankkantoor stapt of online aan de slag gaat, bereid je je kredietaanvraag het best even voor.
Hoe je kredietaanvraag voorbereiden?

Hoe verloopt een kredietaanvraag?

Je gaat een bedrijf oprichten? Of wil je je huidige onderneming uitbreiden? Of misschien heb je gewoon nood aan extra financiële middelen om een periode te overbruggen. Eén ding is zeker: een goede voorbereiding is alles. Maar wat gebeurt er zodra je met je kredietaanvraag naar de bank stapt? Een blik op de vijf fasen van het proces.
Hoe verloopt een kredietaanvraag?