online betalen
online betalen

Kan ik mijn lening vervroegd beëindigen?

Heb je geleend om te investeren in je bedrijf? Misschien wil je op een bepaald moment het kredietbedrag helemaal terugbetalen. En zo je lening vervroegd beëindigen. Kan dat zomaar? En wat is de kostprijs? Een toelichting.

Kan ik mijn lening vervroegd beëindigen?

Heb je geleend om te investeren in je bedrijf? Misschien wil je op een bepaald moment het kredietbedrag helemaal terugbetalen. En zo je lening vervroegd beëindigen. Kan dat zomaar? En wat is de kostprijs? Een toelichting.

Heb je geleend om te investeren in je bedrijf? Misschien wil je op een bepaald moment het kredietbedrag helemaal terugbetalen. En zo je lening vervroegd beëindigen. Kan dat zomaar? En wat is de kostprijs? Een toelichting.

Algemeen

Weet dat een vervroegde terugbetaling van je investeringskrediet niet per definitie geld kost. Betaal je het investeringskrediet met een variabele rentevoet terug op een geplande renteherzieningsdatum volgens je contract? Dan is de terugbetaling volledig kosteloos. Wel laat je de vervroegde terugbetaling best een maand op voorhand weten aan je KBC-bankkantoor. 

Betaal je je investeringskrediet met een variabele rentevoet volledig terug op een niet contractueel bepaalde renteherzieningsdatum? Of los je een investeringskrediet met een vaste rentevoet volledig af op een niet contractueel afgesproken eindvervaldag? Dan betaal je wel een vergoeding aan je bank. Afhankelijk van de datum waarop je het kredietcontract ondertekende, gelden bepaalde principes.

Investeringskrediet afgesloten vóór 10/01/2014?

Meestal is er een terugbetaalverbod voorzien waardoor dit krediet niet vervroegd kan terugbetaald worden.

Investeringskrediet afgesloten vanaf 10/01/2014 met een kredietbedrag kleiner dan of gelijk aan 1 miljoen euro of afgesloten vanaf 08/01/2018 met een kredietbedrag kleiner dan of gelijk aan 2 miljoen euro?

In dit geval heb je op elk moment het recht de lening terug te betalen. De bank rekent enkel een kost aan van 6 maanden rente op het terugbetaalde kapitaal. 

Investeringskrediet afgesloten vanaf 10/01/2014 met een kredietbedrag groter dan 1 miljoen euro of afgesloten vanaf 08/01/2018 met een kredietbedrag groter 2 miljoen euro?

Je betaalt de bank  de actuariële herbeleggingsvergoeding. 

Basisprincipes en kernbegrippen

Algemene uitleg hierboven zegt misschien niet alles. We lichten enkele kernbegrippen toe.

De actuariële herbeleggingsvergoeding

Deze vergoeding bedraagt het verschil tussen de actuele waarde van het aflossingsplan vóór de vervroegde terugbetaling, en de geactualiseerde waarde ná de vervroegde terugbetaling. Bij een volledige vervroegde terugbetaling is het nieuwe geactualiseerde aflossingsplan gelijk aan de som van het vervroegd terugbetaald kapitaal en de verlopen rente.

Samengevat: je betaalt bij een vervroegde terugbetaling het verschil tussen de ‘geactualiseerde’ waarde die je oorspronkelijk aflossingsplan op de dag van de vervroegde terugbetaling heeft en de som (kapitaal + verlopen interesten) die je vervroegd terugbetaald.

Actuele waarde en referentierentevoeten

Bovenvermelde ‘actuele waarde’ is de som van de geactualiseerde waarden van alle toekomstige kredietaflossingen. Elke aflossing bestaat uit zowel kapitaal als interesten. De actuele waarde hiervan is de waarde die KBC nu nodig heeft om op een vastgelegde datum in de toekomst een vooropgesteld bedrag te verkrijgen, indien belegd aan een bepaalde referentierentevoet. De referentierentevoeten zijn steeds gebaseerd op EURIBOR voor betaalstromen tot en met één jaar. Bij betaalstromen op meer dan één jaar, is dat IRS.

Welk tijdsbestek geldt bij de berekening van de vergoeding? Wel, de periode loopt tot de volgende contractuele herziening van de interestvoet. Wanneer geen renteherzieningsdatum is overeengekomen, dus bij een vaste rentevoet, loopt de periode tot aan de eindvervaldag van de lening.

Welke rentevoet kan ik krijgen?

Als een bank jou als ondernemer een krediet of financiering geeft, dan zal ze daar een vergoeding voor vragen in de vorm van een rente of interest. Die rente is bedoeld als compensatie voor het risico dat de bank loopt en voor de tijd die ze in het dossier investeert.
Welke rentevoet kan ik krijgen?

Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?

Net zoals vele ondernemingen spreek jij vast de bank aan voor een krediet. Maar hoe slaag je erin om deze aanvraag ook te laten goedkeuren? Inzicht in hoe de bank een aanvraag voor een lening bekijkt, helpt je vast een flink stuk vooruit bij de voorbereiding van de kredietvraag.
Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?

Hoe je kredietaanvraag voorbereiden?

Je bent ondernemer en hebt een krediet nodig? Om je zaak uit de grond te stampen of gewoon om uit te breiden? Daarvoor kun je terecht bij je financiële instelling. Maar vooraleer je met een krediet(aan)vraag naar je bankkantoor stapt of online aan de slag gaat, bereid je je kredietaanvraag het best even voor.
Hoe je kredietaanvraag voorbereiden?

Hoe verloopt een kredietaanvraag?

Je gaat een bedrijf oprichten? Of wil je je huidige onderneming uitbreiden? Of misschien heb je gewoon nood aan extra financiële middelen om een periode te overbruggen. Eén ding is zeker: een goede voorbereiding is alles. Maar wat gebeurt er zodra je met je kredietaanvraag naar de bank stapt? Een blik op de vijf fasen van het proces.
Hoe verloopt een kredietaanvraag?