Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?

Hoe bekijkt een kredietbeslisser mijn aanvraag tot krediet?

Net zoals vele ondernemingen spreek jij vast de bank aan voor een krediet. Maar hoe slaag je erin om deze aanvraag ook te laten goedkeuren? Inzicht in hoe de bank een aanvraag voor een lening bekijkt, helpt je vast een flink stuk vooruit bij de voorbereiding van de kredietvraag.

Als nieuwe klant bij je bank

Geld lenen eigen zaak

Met je bank bouw je een relatie op. Vaak zal je KBC Brussels-relatiebeheerder door jullie samenwerking al een zicht hebben op je onderneming. Als je een nieuwe klant bent of als je recent grote veranderingen hebt meegemaakt in je bedrijf, sta dan even stil bij volgende punten:

Organisatie: Elk bedrijf kent zijn eigen organisatie. Breng de structuur in kaart en duid de aandeelhouders aan. Als je meerdere ondernemingen hebt, schets dan de onderlinge verhoudingen.

Ervaring: Maak je curriculum vitae op. Hoe langer je actief bent in een sector, hoe meer ervaring je opgebouwd hebt. Dat kan werkervaring zijn, maar ook opleidingen die je gevolgd hebt of stages die je gelopen hebt.

Huidige financiële situatie: Vraag je boekhouder om je te helpen de huidige financiële situatie van je onderneming goed in kaart te brengen:

  • Hoeveel eigen middelen heb je?
  • Zijn er lopende kredieten zoals bijvoorbeeld een autolening of een woningkrediet?
  • Wat zijn de actuele financiële resultaten van je onderneming?

Tip: Een begrip dat in het gesprek met je bankier zal vallen, is "eigen vermogen". Het eigen vermogen van je onderneming wordt berekend door de schulden af te trekken van de activa. Activa zijn het geheel aan bezittingen van je onderneming, uitgedrukt in geldwaarde. Het kan gaan om gebouwen, machines, auteursrechten, aandelen, enz. Het eigen vermogen is je buffer voor het opvangen van tegenslagen. 

Tip: In sommige sectoren, bijvoorbeeld landbouw, kunnen de resultaten sterk schommelen van jaar tot jaar. Geef daarom de financiële resultaten van de 3 laatste boekjaren mee.

Wat wil je financieren?

Geld lenen eigen zaak

Neem de tijd om een goed businessplan op te stellen. In dat plan beschrijf je hoe je je project gaat aanpakken en toets je de haalbaarheid ervan.

 

 

 

To do:

1.     Maak een overzicht van al je geplande investeringen

2.     Verzamel offertes en bestelbonnen

3.     Voeg bouw- of milieuvergunningen toe, indien nodig

Tip: bekijk welke impact de investering op de exploitatiecyclus heeft. Misschien is ook de behoefte aan bedrijfskapitaal toegenomen.  

Hoe ga je je project financieren?

Uit je financieel plan zal moeten blijken of de financiering van je project haalbaar is. Een paar elementen zijn daarbij belangrijk:

1.       Hoeveel ga je zelf inbrengen in het project?

Hoe meer eigen middelen je kunt investeren, hoe minder je zult moeten lenen en terugbetalen.

2.       Wat is de meest geschikte kredietvorm?

Naargelang van je financieringsbehoefte kiezen we de meest geschikte kredietvorm.

Voor de financiering van investeringen zoals de aankoop van materiaal of onroerend goed, zijn de meest geschikte kredietvormen bijvoorbeeld een investeringslening of leasing. Die werken met aflossingen.

Een exploitatiekrediet of een kaskrediet is meer geschikt voor de financiering van je bedrijfskapitaal. Het is een kredietlijn die je meestal voor langere tijd krijgt.

3.       Wat is je terugbetalingscapaciteit?

  • Verschil tussen inkomsten en uitgaven

Om te weten of je het krediet kunt terugbetalen, berekent de bank je terugbetalingscapaciteit. Daarbij wordt het verschil tussen je inkomsten en je kosten berekend. Van het bedrag dat overblijft, moet je zowel je bestaande als je nieuwe kredietlasten kunnen terugbetalen.

  • Leefgeld

Als in de kosten nog geen rekening gehouden is met een loon aan de zaakvoerder, dan moet er ook nog voldoende overblijven voor je leefgeld. Een aanvaardbaar bedrag voor loon of leefgeld is ongeveer 25 000 à 30 000 euro per jaar.

  • Inkomen van je partner

Met het loon van je partner kan de bank alleen rekening houden als je partner mee optreedt als kredietnemer.

Welke waarborgen geef je?

In elke kredietonderhandeling zal men over waarborgen spreken. De waarborg hangt af van de grootte van het kredietbedrag en het risico dat de bank neemt. Bij sommige kredietvormen neemt de bank geen extra waarborgen. Bij een leasing is bijvoorbeeld het geleasede goed de waarborg.

To do: Breng in de voorbereiding van je kredietvraag voor jezelf goed in kaart welke waarborgen je al gegeven hebt en bij welke bank. Voor de bank is het bijvoorbeeld belangrijk of ze een hypotheek in eerste rang heeft of in tweede rang na een andere bank.

Meer informatie

Hier vind je een overzicht van welke informatie men in het kader van je kredietvraag kan vragen.

  • Een schat aan praktische informatie die je kan helpen om je kredietvraag beter voor te bereiden vind je ook op financiering van ondernemingen.
  • Is je kredietdossier vastgelopen? Ombudsfin helpt bij het zoeken naar een oplossing.      

Welke rentevoet kan ik krijgen?

Als een bank jou als ondernemer een krediet of financiering geeft, dan zal ze daar een vergoeding voor vragen in de vorm van een rente of interest. Die rente is bedoeld als compensatie voor het risico dat de bank loopt en voor de tijd die ze in het dossier investeert.
Welke rentevoet kan ik krijgen?

Hoe je kredietaanvraag voorbereiden?

Je bent ondernemer en hebt een krediet nodig? Om je zaak uit de grond te stampen of gewoon om uit te breiden? Daarvoor kun je terecht bij je financiële instelling. Maar vooraleer je met een krediet(aan)vraag naar je bankkantoor stapt of online aan de slag gaat, bereid je je kredietaanvraag het best even voor.
Hoe je kredietaanvraag voorbereiden?

Kan ik mijn lening vervroegd beëindigen?

Heb je geleend om te investeren in je bedrijf? Misschien wil je op een bepaald moment het kredietbedrag helemaal terugbetalen. En zo je lening vervroegd beëindigen. Kan dat zomaar? En wat is de kostprijs? Een toelichting.
Kan ik mijn lening vervroegd beëindigen?

Hoe verloopt een kredietaanvraag?

Je gaat een bedrijf oprichten? Of wil je je huidige onderneming uitbreiden? Of misschien heb je gewoon nood aan extra financiële middelen om een periode te overbruggen. Eén ding is zeker: een goede voorbereiding is alles. Maar wat gebeurt er zodra je met je kredietaanvraag naar de bank stapt? Een blik op de vijf fasen van het proces.
Hoe verloopt een kredietaanvraag?