Verzekering schade door wijziging van de omgevingsfactoren

Waarom deze verzekering?

Verzekering schade door wijziging van de omgevingsfactoren

Waarom deze verzekering?

Bij koopwaar kan de kwaliteit en de houdbaarheid onder invloed staan van omgevingsfactoren. Denk aan zout in te vochtige ruimtes of vlees in een te warme omgeving. De installaties die deze omgevingsfactoren optimaal houden, kunnen al eens falen. Om je tegen het financiële verlies daardoor te beschermen werd deze verzekering in het leven geroepen.

Wat is onder andere verzekerd?

Binnen deze verzekering kun je kiezen tussen 2 opties:

  • Ofwel ga je voor een ruime dekking waar de wijziging van de omgevingsfactoren mag veroorzaakt zijn door het slecht functioneren van de installatie die deze factoren moet regelen. Dat kan bijvoorbeeld een koelruimte zijn die het plots begeeft.
  • Ofwel kies je voor een beperktere dekking. Dan zijn enkel wijzigingen verzekerd die het gevolg zijn van een verzekerd schadegeval, zoals brand of waterschade.

De omvang van de beperkte dekking wordt bepaald door de omvang van de dekking in de overige verzekeringen die in de polis zijn opgenomen.

Nooit verzekerd in de beperkte dekking: schade door een wijziging van de omgevingsfactoren als gevolg van blikseminslag of inwerking van elektriciteit.

Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

  • Onjuiste programmering of instelling van de installaties die de omgevingsfactoren regelen
  • Overbelasting van of experimenten met toestellen en installaties
  • Conceptiefouten
  • Slechte invriezing, eigen gebrek of eigen bederf van de goederen

Wat je ook nog moet weten

  • Dit is een zaakschadeverzekering
  • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
  • De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
  • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.

Deze verzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep.

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC Brussels-verzekeringsagent

Ook interessant