Verzekering Productieverlies

Vergoeding bij productieverlies

Verzekering Productieverlies

Vergoeding bij productieverlies

Wat is de Verzekering Productieverlies?

Een brandverzekering beschermt je niet alleen tegen de financiële gevolgen van een brand, maar ook bijvoorbeeld van een storm of een diefstal. De KBC-Verzekering Productieverlies gaat nog een stapje verder en is specifiek ontwikkeld voor de sectoren Land- en Tuinbouw en Glastuinbouw. Met die verzekering kun je immers het voortbestaan van je bedrijf veiligstellen.

1. Melkvee, vleesvee, varkens en pluimvee

Verzekering productieverlies landbouw

Je productie bestaat uit levende dieren? Dan weet je dat de financiële impact bij schade aan je dieren erg groot kan zijn. De KBC-Verzekering Productieverlies is een ruime verzekering van je dieren, en vergoedt zowel de materiële schade als het financiële verlies na een verzekerde schade aan je dieren. Dit verzekeringsaanbod geldt voor:

 • Melkvee en het jongvee
 • Vleesvee
 • Varkens (vleesvarkens en zeugen)
 • Kippen (braad- en legkippen)

Wat is onder andere verzekerd?

Productieverlies door volgende schadegevallen:

 • Ongeval aan je dieren (= alle risico’s)
 • Vandalisme en (poging tot) diefstal
 • Zelfs als de dieren zelf niet beschadigd zijn (bv. brand in de stal terwijl je koeien in de wei staan)

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade aan de dieren door ziekte
 • Complicaties bij dracht en bevalling
 • Gebruik van wettelijk verboden middelen

Extra info

 • Om volledig verzekerd te zijn, hoef je ons enkel het totaal aantal vergunde dierplaatsen mee te delen. Voor je vleesvee hebben we ook de omzet nodig. Je hebt bovendien de garantie dat je productieverlies wordt vergoed, rekening houdend met de actuele prijs van je dieren. 
 • We vergoeden de daling van je bedrijfsresultaat gedurende een vergoedingsperiode van 18 maanden.

2. Teelt onder glas

Verzekering productieverlies teelt onder glas

Teelt onder glas is niet zonder risico’s. Raken de gewassen of je installaties beschadigd, dan kun je door de verzekering Productieverlies rekenen op een vergoeding voor je materiële schade en je financieel verlies.

De verzekering is mogelijk voor de hele glastuinbouwsector, dus voor alle teelten in serres en folieserres (uitgezonderd plastic tunnels).

Wat is onder andere verzekerd?

Productieverlies door:

 • Onverwachte beschadiging of diefstal van gewassen (= alle risico’s)
 • Zelfs als die gewassen zelf niet rechtstreeks beschadigd zijn.
 • De verzekering is ook van toepassing op beurzen, evenementen en veilingen

Wat is onder andere niet verzekerd?

Schade aan je gewassen door bijvoorbeeld ziekte, sproeistoffen of meststoffen.

Extra info

De daling van je bedrijfsresultaat wordt vergoed gedurende 12 maanden.

Webinar: hoe bescherm je jezelf tegen productieverlies?

Wat als er iets gebeurt met je dieren of teelten? Experts van KBC Verzekeringen vertellen je hoe je je beschermt tegen productieverlies. 

Wat je nog moet weten

 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor een jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. 
Voor een offerte van de KBC-Verzekering Productieverlies kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.
 

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC Brussels-verzekeringsagent

Ook interessant

Het Agroflexkrediet

Kies met het KBC-Agroflexkrediet voor een flexibele financiering van investeringen in land- en tuinbouw.

Op zoek naar een land- en tuinbouwexpert? Stap eens binnen bij FarmCafe.

Als land- of tuinbouwer ben je het grootste deel van je tijd bezig op het land, in de serres, tussen de dieren … Altijd iets om handen, druk in de weer. Maar niemand weet beter dan jij dat je job veel meer is dan dat. Groeien, uitdagingen aangaan, reglementeringen opvolgen, technologische ontwikkelingen bijhouden, enz. En daar stel je je soms misschien vragen bij. Gelukkig is er één plek waar je met al die vragen terecht kunt: FarmCafe.