Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

KBC-Polis voor Bestuurders

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

KBC-Polis voor Bestuurders

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Als bestuurder van een vennootschap of vzw kun je tijdens de uitvoering van je opdracht ook wettelijk aansprakelijk zijn voor schade die je door fouten en nalatigheden berokkent aan bedrijven, vzw’s en derden.

Wanneer je een fout maakt, kun je persoonlijk of hoofdelijk – voor de fout van een collega-bestuurder – aansprakelijk zijn en kan de schuldeiser ook je privévermogen aanspreken. De verzekering BA Bestuurder beschermt je tegen alle financiële schadeclaims van derden die je aansprakelijk houden voor je fouten als bestuurder: we betalen de schadevergoedingen en – als je dat wilt – ook je verdedigingskosten.

Wie is verzekerd?

Met de verzekering BA Bestuurder kun je alle bestuurders van je vennootschap of vzw beschermen.

Je sluit de verzekering het best af voor alle vroegere, huidige en toekomstige bestuurders. Zo bescherm je iedere bestuurder automatisch en moet je niet iedereen afzonderlijk in de polis opnemen.

Je kunt je onderneming of vereniging als derde in de polis opnemen. Zo bescherm je alle bestuurders voor fouten tegen het eigen bedrijf of de eigen organisatie.

Jezelf en je werknemers beschermen tegen schadevergoedingen als gevolg van een beroepsfout? Onze KBC-Polis Beroepsaansprakelijkheid geeft je extra bescherming.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • opzettelijke schade
 • misbruik van sociale goederen
 • geldboetes en straffen
 • schade die andere verzekeringen al dekken: materiële en lichamelijke schade, professionele aansprakelijkheid, …

Je premie

De premie die je voor je bedrijf of vereniging betaalt, hangt af van een aantal zaken, zoals:

 • de financiële situatie
 • de grootte
 • de activiteiten
 • het schadeverleden

Bescherm je bedrijfswerking volledig

Wat je nog moet weten

 • Op deze verzekering is het Belgische recht van toepassing.
 • De verzekering in deze polis geldt voor één jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij je ze uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag opzegt.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
 • Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure op te starten.

Deze verzekering maakt deel uit van de KBC Brussels-Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen. De KBC Brussels-Bedrijfspolis Aansprakelijkheidsverzekeringen is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België – btw BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB. Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België. Een onderneming van de KBC Groep.

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Maak een afspraak met je KBC Brussels-verzekeringsagent

Ook interessant