Kan ik na stopzetting mijn activiteiten blijven verzekeren?

Kan ik na stopzetting mijn activiteiten blijven verzekeren?

Ondernemen brengt altijd risico’s met zich mee. Je kan je dus maar best verzekeren. Dankzij de voortgezette verzekering 'uitloopdekking' blijven je bedrijfsactiviteiten verzekerd, ook nadat je gestopt bent.

De uitloopdekking: verzekerd tegen schade na stopzetting

stoppen als zelfstandige

Het veroorzaken van schade vormt een belangrijk ondernemingsrisico. Daartegen kun je je beschermen met een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor je bedrijf. In dat geval ben je verzekerd als je producten of werken schade veroorzaken aan anderen.

Als je ooit je bedrijfsactiviteiten stopzet (bv. als je met pensioen gaat of bij ziekte), kunnen door jou uitgevoerde werken echter nog altijd schade veroorzaken. Je kunt met andere woorden na de stopzetting nog schadeclaims krijgen. Daarom is het belangrijk dat het deel van de polis dat dat risico dekt nog enkele jaren blijft doorlopen. Die voortgezette verzekering noemen we ook wel een ‘posterioriteitsdekking’ of een ‘uitloopdekking’.

Hoe lang geldt de uitloopdekking?

De uitloopdekking, ook wel posterioriteitsdekking genoemd, voor schade aan anderen ten gevolge van door jou uitgevoerde werken, blijft tot 3 jaar na de stopzetting van je bedrijfsactiviteiten doorlopen. Voor landmeters is het interessant die termijn nog te verlengen, bijvoorbeeld tot 10 jaar. Voor medische en paramedische beroepen is een dekking gedurende de hele verjaringstermijn van hun medische aansprakelijkheid aangewezen.

Mogelijke situaties

Verzekering zelfstandige

Voorbeeld

Je runt een bedrijf dat centrale verwarming installeert en repareert. Op 1 juni 2013 doen twee van je werknemers een klus bij een van je klanten. Tijdens die klus worden — zonder dat jij als bedrijfsleider daar iets van weet — twee buizen onzorgvuldig met elkaar verbonden.

Later dat jaar, op 1 november 2013, moet je je activiteit als bedrijfsleider stopzetten wegens ziekte. Op dat moment vervalt ook je burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering. Gelukkig blijft je bedrijf wel verder in werking.

Op 1 januari 2015, laat de klant weten dat de slecht verbonden buizen van elkaar losgekomen zijn en er daardoor waterschade ontstaan is. De volgende dag, op 2 januari 2015, stelt de klant een schadeclaim in.

Via de polis is er op dat moment echter geen dekking meer voorzien, want het schadegeval heeft zich na stopzetting van de verzekering voorgedaan. Je bent daarvoor dus niet meer verzekerd. Alleen als je een uitloopdekking hebt, zal de verzekeraar het slachtoffer vergoeden.

Voorbeeld

Je bent al enkele jaren zelfstandig verpleegkundige. Tijdens een kleine ingreep, op 1 januari 2013, breekt er per ongeluk — en zonder dat je het door hebt — een stukje metaal van je werkmateriaal af. Dat stukje blijft in de wonde van de patiënt achter.

Op 1 januari 2014 ga je met pensioen, waardoor je burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering vervalt.

Op 1 februari 2014 gaat de patiënt met pijn onder de huid naar zijn huisarts. Na onderzoek blijkt een achtergebleven stukje metaal de oorzaak te zijn. De patiënt stelt enkele weken later, op 1 maart 2014, een schadeclaim in.

Op dat moment ben je niet meer gedekt door je polis, aangezien die stopgezet werd bij de start van je pensioen. Het schadegeval heeft zich dus na stopzetting van de verzekering voorgedaan. Je bent er, in dit geval, niet voor verzekerd. Alleen als je een uitloopdekking hebt, zal de verzekeraar het slachtoffer vergoeden.

Maak een afspraak met je KBC Brussels-verzekeringsagent