Importeren en exporteren, hoe begin ik eraan?

Ontdek de verschillen tussen het importeren en exporteren binnen en buiten de EU.

Importeren en exporteren, hoe begin ik eraan?

Ontdek de verschillen tussen het importeren en exporteren binnen en buiten de EU.

Sinds de eenmaking van de Europese Unie en het openen van de grenzen is binnen de EU importeren en exporteren relatief eenvoudig geworden. Buiten de EU is het vanwege de btw en de invoerregels wat moeilijker.

Import en export binnen de EU

Goederen importeren

Binnen de EU mag een product onbeperkt en ongehinderd van land naar land gaan. Zodra het zich in de EU bevindt, wil dat zeggen dat het voldoet aan de Europese vereisten. Het mag dus in België ingevoerd worden. Dankzij het recht op vrije handel is er geen douanecontrole meer aan elke grens binnen de EU. Door de douane-unie zijn de douaneformaliteiten voor de meeste producten niet meer van toepassing bij handel tussen EU-lidstaten.

Let op: er zijn wel degelijk uitzonderingen. In sommige gevallen is er toch een verbod of een beperking op de invoer van bepaalde producten. Dat is dan meestal in de context van het „algemeen belang”, bijvoorbeeld met het oog op de openbare zedelijkheid, de openbare veiligheid, het milieu en om de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten te beschermen.

Import en export buiten de EU

Importeren en exporteren buiten de EU is een stuk complexer dan binnen de EU. Want meestal heb je bij elk land andere regels. Niet alles mag je zomaar overal naartoe exporteren en ook niet alles mag zomaar Europa binnen. Aangezien dat een heel complexe materie is en de specifieke producten en regels ook regelmatig veranderen, verwijzen we je graag naar enkele websites die er concrete informatie over geven.

  • Market Access Database: informatie voor exporterende bedrijven binnen de EU over de invoervoorwaarden in landen buiten de EU
  • SME Internationalisation Portal: database van diensten die praktische hulp verlenen aan Europese bedrijven die buiten de EU zaken willen doen
  • Export Helpdesk: informatie over EU-tarieven en -regels voor de uitvoer naar de EU vanuit ontwikkelingslanden

Er zijn een aantal zaken waar je het best rekening mee houdt bij het importeren van buiten de EU. Zo moeten producten ingeklaard worden door de douane. En naast het betalen van de invoerrechten moet je ook een aantal documenten kunnen voorleggen, o.a. om de oorsprong te kunnen bewijzen en aan te tonen dat de nodige controles zijn uitgevoerd. Dat laatste geldt bijvoorbeeld als je voeding invoert.

Bij het importeren van bepaalde producten zijn er ook vereisten op het gebied van veiligheid, etikettering, CE-keuring, enz. Die wettelijke vereisten verschillen van product tot product.

Ten slotte zijn ook de regels in verband met de btw anders bij import van buiten de EU. Als je (nog) niet beschikt over een vergunning om de btw rechtstreeks te kunnen verrekenen via je reguliere btw-aangifte, zul je die btw moeten voorfinancieren. Het kan om aanzienlijke bedragen gaan. Bekijk dit dus zeker heel grondig, nog voordat je een bestelling plaatst buiten de EU.

Extra informatie en zekerheid

Goederen importeren

Bij import en export is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn voor je begint. Kleine misstappen kunnen duur uitkomen, omdat je altijd met andere overheden en dus met andere regels en wetten te maken hebt. Je gaat het best langs bij je advocaat en je boekhouder om jouw specifieke situatie te bekijken. Het kan ook geen kwaad om iemand te zoeken die al ervaring heeft met import en export, en dan nog liefst binnen dezelfde sector of productcategorie als die van jou.

Voor advies, maar ook met concrete vragen kun je altijd terecht bij de werkgeversorganisatie UNIZO. Ze helpen je graag op het nummer 0800 20 750 of via ondernemerslijn@unizo.be. UNIZO organiseert ook twee keer per jaar een opleiding van drie namiddagen over importeren.

 

Laatst gepubliceerd op: 25-07-2016

Welke documenten zijn er nodig voor de douane?

Bij import en export van goederen komen heel wat regels en wetten kijken. Binnen de EU valt dat goed mee, maar zodra je daarbuiten handel drijft, wordt het ingewikkelder. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn en vooral om de juiste documenten te vinden, ingevuld te krijgen en mee te leveren.
Welke documenten zijn er nodig voor de douane?

Wat is SEPA?

  • Makkelijke betalingen binnen Europa
  • Uniforme betaalmethoden
  • Ontdek de SEPA-voorwaarden
Wat is SEPA?

Hoe zit de internationale btw-regeling in elkaar?

We kunnen je hier een indicatie geven van hoe het btw-systeem werkt als je buiten de landsgrenzen actief bent, maar sowieso ga je daar het best eens over praten met een boekhouder die er ervaring mee heeft. Het zit namelijk vrij complex in elkaar.
Hoe zit de internationale btw-regeling in elkaar?