artikel onderneming financieel gezond
Artikel onderneming financieel gezond

Zoek de kortste weg naar break-even

Een ondernemer moet zijn bedrijf financieel gezond houden om te kunnen groeien. Wat betekent dat en hoe weet je of je zaak financieel gezond is?

Draai minstens break-even

Een gezonde onderneming uitbouwen betekent dat je minstens break-even moet draaien. Dat wil zeggen dat het totaal van je inkomsten minstens even hoog moet zijn als de som van alle kosten.

Zolang je dat niet bereikt hebt, maak je verlies. Daarom moet je er alles aan doen om die break-even zo snel mogelijk te bereiken. Sommige ondernemers bereiken dat na 6 weken, anderen na 6 maanden, sommigen doen er nog langer over. Een financieel plan kan jou helpen om in te schatten wanneer je het break-evenpunt kunt bereiken.

Zo teken je een financieel plan uit

Volg deze 5 stappen:

  1. Ga na welke investeringen je moet doen om van start te gaan.
  2. Bepaal de middelen die je nodig hebt om die investeringen te betalen.
  3. Tel alle kosten op die je maakt in een jaar tijd.
  4. Bereken met die cijfers welke omzet je moet halen om rendabel te zijn. Dit is je break-evenanalyse.
  5. Bereken of er tijdens het jaar genoeg liquide middelen zijn om je lopende uitgaven te betalen, zoals huur en interest.

Ben je starter? Dan is het goed mogelijk dat je na het uittekenen van je financiële plan vaststelt dat je ambitieuze marketingplan te veel kost. In dat geval pas je best je business plan aan.

Goede verhouding tussen vreemd vermogen en eigen middelen

Een goede balans tussen eigen middelen en vreemd vermogen is erg belangrijk. Met voldoende eigen middelen sta je sterker en heb je meer zuurstof op moeilijke momenten. Bovendien is het een belangrijke voorwaarde om een krediet te krijgen.

Eigen middelen zijn de middelen die je zelf in je onderneming investeert. Denk bijvoorbeeld aan de herinvestering van je winst. Meestal zijn die middelen niet groot genoeg om alles te bekostigen, zeker niet in de opstartfase van je zaak.

Je zult dan behoefte hebben aan vreemd vermogen of extra kapitaal dat je binnenhaalt via derden: kredieten, subsidies of misschien zelfs kapitaal van investeerders.

Extra kapitaal nodig? Financier je werkkapitaal

1. Investeringen op lange termijn

Het beste is om grote investeringen op langere termijn te financieren met permanente middelen: een mix van eigen middelen en vreemd vermogen op lange termijn. Een paar voorbeelden van kredieten op lange termijn zijn:
 

  • Investeringskrediet: Vaak gebruikt voor de aankoop van vaste activa zoals vastgoed, bedrijfsvoertuigen en bedrijfsmateriaal. Hiermee kun je de start van je zaak financieren of ze verder uitbouwen.

  • Leasing en renting: Met deze kredietformules kun je roerende goederen (zoals voertuigen) gebruiken zonder dat je er eigenaar van bent. Op het einde van je contract kun je het materieel dan aankopen.

2. Investeringen op korte termijn

Investeringen op korte termijn financier je het best met leningen met een korte looptijd. Een dergelijk krediet kan interessant zijn om bijvoorbeeld een tijdelijk liquiditeitstekort op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan een kaskrediet. Hiermee kun je je zaak extra financiële ademruimte geven in periodes waarin betalingen van klanten uitblijven.

Tijdelijke liquiditeitstekorten vlot opvangen?

Ga voor een positief nettobedrijfskapitaal

Kun je het vreemd vermogen van je zaak op korte termijn volledig terugbetalen met vlottende activa? Dan heb je een positief nettobedrijfskapitaal. De som van de klantvorderingen, voorraden en het beschikbare geld moet dus groter zijn dan de schulden op korte termijn.

Schakel experten in

Een boekhouder of financieel adviseur kan je bijstaan. Kom er zeker ook eens over praten met onze experts. Samen bekijken we of je onderneming financieel gezond is. Wil je graag meteen iemand spreken? Neem dan contact op met KBC Brussels Live.

Klaar om jouw zaak te laten groeien?

Ontdek alle kredieten voor ondernemers