werk
werk

Wat is de wet Breyne?

Wat is de wet Breyne?

Ben je aannemer of projectontwikkelaar? Dan ben je onder bepaalde voorwaarden verplicht de wet Breyne na te leven. In dit artikel gaan we dieper in op deze wet en vooral: wat het voor jou precies betekent.

De wet Breyne samengevat

De wet Breyne, ook wel de woningbouwwet genoemd, is een bekend begrip in de vastgoedsector. Concreet geeft het de bouwer van een huis (verkoop op plan) of de koper van een nog te bouwen huis (sleutel-op-de-deur-firma) uitgebreide bescherming op allerlei vlakken.

Wat houdt die wet dan precies in?

Met de wet Breyne wil de Belgische overheid zorgen dat een toekomstige eigenaar volledige en correcte informatie krijgt van jou als verkoper of bouwfirma. Zo omvat het een aantal aspecten.

Naleving van prijzen en termijnen

Als promotor, aannemer of bouwfirma dien je te zorgen dat zowel de uitvoeringstermijn als de vastgelegde prijzen strikt worden nageleefd.

Volledigheid van het contract

Elementen zoals de totaalprijs, betalingsformaliteiten, termijnen en eventuele vergoedingen? Die moeten steeds duidelijk in het contract vermeld staan.

Voorschotten

Het gevraagde voorschotbedrag bedraagt maximaal 5% van de totaalprijs die voor de woning werd vastgelegd.

Te betalen bedrag

De verschuldigde som voor de koper mag de prijs van de uitgevoerde werken niet overschrijden. Ook mag de sleutel-op-de-deurfirma geen betaling eisen vooraleer de overeenkomst is gesloten.

Oplevering

De oplevering gebeurt steeds in twee fases: de voorlopige en de definitieve.

Solvabiliteitswaarborg

Als aannemer draag je de plicht een solvabiliteitswaarborg, 5 % van de bouwprijs, te storten in een fonds. Dit als bescherming van de koper tegen eventueel faillissement.

Prijsherzieningsclausule

Bij de toepassing van de prijsherzieningsclausule gelden de parameters die op de dag van ondertekening van de overeenkomst werden bepaald.

Schadevergoeding

Hoeveel de schadevergoeding bedraagt, mocht de overeenkomst niet worden ondertekend? Wel, ze mag niet hoger liggen dan 5% van de totale prijs of het het bedrag van de werkelijke schade die de koper leed.

Is deze wet van toepassing op mij?

Of de wet Breyne wel van toepassing is op jou? Ziehier de voorwaarden.

Je hebt een verbintenis als verkoper, promotor of aannemer

De wet Breyne is van toepassing indien jij je ertoe verbindt een gebouw te bouwen, te laten bouwen of te verkopen. 

Het gebouw is bestemd voor huisvesting of gemengd gebruik van beroepsdoeleinden en huisvesting

Let wel dat bij gemengd gebruik de verhouding in balans moet zijn. Bijvoorbeeld: een dierenarts die een pand laat bouwen met 85% praktijkruimte en 15% woongedeelte valt niet onder de wet Breyne. 

De woning wordt in België gebouwd

Die voorwaarde geldt ook voor Nederlandse bouwpromotors die een pand laten bouwen in België. 

De uitvoering van de werken moet gebeuren door 1 aannemer of promotor

Dus: vertrouw je bepaalde aspecten van de bouwplannen toe aan andere aannemers of promotors, is de wet Breyne niet meer van toepassing.

De koper of opdrachtgever is verplicht 1 of meerdere stortingen te doen voor de voltooiing van het gebouw

Wordt de aankoop- of aannemingsom pas na voltooiing betaald? Dan geldt de wet Breyne niet meer. Gelukkig voorziet KBC Brussels met haar kredietlijn voltooiingswaarborg Wet Breyne de gewenste garanties voor jou als verkoper, promotor of aannemer. Met dat krediet bied je je koper onder meer de zekerheid dat de akte zal doorgaan bij de notaris.

Nood aan extra info?

Wil je de Wet Breyne-materie nog beter beheersen? Om zelf steeds het nodige te stellen, zodat potentiële en bestaande klanten weten dat ze op jou kunnen rekenen? KBC Brussels zet je graag op het juiste spoor.

Hoelang moet ik officiële documenten en administratie bijhouden?

De wet verplicht ondernemingen voor een bepaalde periode officiële documenten te archiveren en bij te houden.
Hoelang moet ik officiële documenten en administratie bijhouden?

Een pand huren voor mijn professionele activiteit: moet ik een huurwaarborg vestigen?

Wanneer je als ondernemer een pand wilt huren om je professionele activiteiten uit te voeren, zul je wellicht een huurwaarborg moeten vestigen ten voordele van de verhuurder. We leggen je graag even uit wat een huurwaarborg is en welke regels daarvoor gelden. Zo ben je helemaal mee!
Een pand huren voor mijn professionele activiteit: moet ik een huurwaarborg vestigen?

Webshop & wetgeving

Ontdek de regels en wetgeving rond 'online verkoop' in België.
Webshop & wetgeving

Wat zijn de verplichtingen betreffende openingstijden en sluitingsdagen?

In België zijn er een aantal verplichtingen betreffende openingstijden en sluitingsdagen. Om eerlijke concurrentie te bewaken, mag je niet zomaar elke dag en op elk uur handelsactiviteiten uitvoeren.
Wat zijn de verplichtingen betreffende openingstijden en sluitingsdagen?