Bedrijfsschadeverzekering

Bescherm je bedrijfsresultaten

Bedrijfsschadeverzekering

Bescherm je bedrijfsresultaten

Na een verzekerd schadegeval kan het dat je een tijdje niet of slechts gedeeltelijk nog je beroepsactiviteiten kunt uitoefenen. De daling in het bedrijfsresultaat kun je laten verzekeren dankzij de verzekering bedrijfsschade.

Wat is verzekerd?

De verzekering verleent dekking voor het verlies aan winst en het doorlopen van de vaste kosten als gevolg van materiële schade. Heb je kosten gemaakt om de bedrijfsschade te beperken? Dat wordt ook gedekt in deze verzekering.

Vereisten om in aanmerking te komen voor de vergoeding
De onderbreking of vermindering van de beroepsactiviteit moet het gevolg zijn van een verzekerd schadegeval of een gelijkaardig schadegeval in de omgeving waardoor de verzekerde gebouwen volledig of gedeeltelijk ontoegankelijk worden.

Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

  • Schade aan goederen door inwerking van elektriciteit
  • Schadevergoedingen die je moet betalen omdat je je contractuele verplichtingen niet kunt nakomen.

Kies je formule

Om je verlies aan winst te beschermen, is er keuze uit twee formules binnen de bedrijfsschadeverzekering:

  • Verzekering op basis van dagvergoeding
  • Verzekering op basis van omzet

Wat je ook nog moet weten

  • Dit is een verzekering voor diverse geldelijke verliezen
  • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
  • De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
  • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.

Deze verzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC Brussels-verzekeringsagent

Ook interessant