‘Alle risico’s’-verzekering van specifieke voorwerpen

Waarom deze verzekering?

‘Alle risico’s’-verzekering van specifieke voorwerpen

Waarom deze verzekering?

Voor bepaalde voorwerpen wil je extra bescherming voorzien. Het gaat hier vaak over elektronische en fijn mechanische apparatuur. Je kunt voorwerpen per stuk verzekeren, maar ook per set of groep van dezelfde aard. Deze verzekering is af te sluiten binnen de patrimoniumpolis.

Voor wie is de ‘Alle Risico’s’-verzekering van specifieke voorwerpen bedoeld?

Deze verzekering is bestemd voor bedrijven die gebruik maken van duurdere voorwerpen.

 • Elektronische en fijn mechanische apparatuur, zoals:
  • Computermateriaal: pc’s, printers, modems
  • Bureaumateriaal: telefoon, fax, fotokopieerapparaat
 • Technische uitrusting: meet- en regelapparatuur
 • Mechanische machines of installaties, zoals compressoren, stroomgroepen, pompen, koelinstallaties, drukpersen
 • Machines in open lucht en op werven

De verzekeringnemer kan eigenaar zijn, huurder of leasingnemer.

Wat is onder andere verzekerd?

 • Elke onverwachte beschadiging of vernieling, zolang de oorzaak extern is en niet voorkomt in de lijst van niet-verzekerde gevallen die in de voorwaarden is opgenomen
 • Diefstal of poging tot diefstal
 • Machinebreuk, als je daarvoor kiest

Wat is niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

 • Gekende gebreken
 • Schade door langzaam inwerkende invloeden
 • Delen die snel verslijten en regelmatig moeten vervangen worden

Vereiste preventiemaatregelen

We verwachten dat je redeneert zoals ‘een goede huisvader’. Dit wil zeggen dat je een aantal basismaatregelen neemt om pogingen tot diefstal te vermijden. Afhankelijk van de diefstalgevoeligheid en de verzekerde bedragen kunnen we je vragen om extra maatregelen te nemen.

Extra info

 • Om een voorwerp op te nemen in deze verzekering moet je een referte kunnen voorleggen, zoals een attest of een factuur-, serie- of onderstelnummer.
 • Voorwerpen die je verhuurt, zijn niet meeverzekerd. Ze zijn wel verzekerd als die verhuur kosteloos is en los van alle beroepsdoeleinden.
 • Voor materiaal baseren we de vergoeding op de nieuwwaarde of werkelijke waarde. Voor de inboedel is dit op basis van de nieuwwaarde.

Wat je ook nog moet weten

 • Dit is een zaakschadeverzekering
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.

De KBC Brussels-Patrimoniumpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC Brussels-verzekeringsagent

Ook interessant