Verzekering schade door wijziging van klimaat en groeifactoren

Voor specifieke landbouwbedrijven

Verzekering schade door wijziging van klimaat en groeifactoren

Voor specifieke landbouwbedrijven

Sluit deze verzekering als je kippen of varkens wil verzekeren tegen verstikking of als je een champignonkwekerij hebt.

Wat is onder andere verzekerd?

Je hebt de keuze uit 2 opties: beperkte dekking of ruime dekking

  • Beperkte dekking

Daarbij ben je verzekerd als de wijziging van klimaat- en groeifactoren het gevolg is van een schadegeval aan de verzekerde goederen, dat wij vergoed hebben.

Wat nooit verzekerd is in deze beperkte dekking: wijzigingen door blikseminslag of inwerking van elektriciteit.

  • Ruime dekking

In de ruime dekking mag de wijziging in klimaat- en groeifactoren ook veroorzaakt zijn door het slecht functioneren van installaties die deze groeifactoren regelen. Dat kunnen bijvoorbeeld ventilatiesystemen zijn.

Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

  • Onjuiste programmering of instelling van de installatie die de klimaat- en groeifactoren regelt
  • Overbelasting van of experimenteren met toestellen en installaties
  • Conceptiefouten
  • Overdracht van ziekten aan goederen die zelf niet getroffen werden door de wijzigingen van de klimaat- of groeifactoren

Wat je ook nog moet weten

  • Dit is een zaakschadeverzekering
  • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
  • De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
  • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC Brussels-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC Brussels-Patrimoniumpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC Brussels-verzekeringsagent

Ook interessant