KBC Brussels-Call32 Business Account

De combinatie van een spaarrekening en een termijnbelegging

KBC Brussels-Call32 Business Account

De combinatie van een spaarrekening en een termijnbelegging

KBC Brussels-Call32 Business Account wordt niet meer aangeboden sinds 2 september 2019.
Deze pagina is enkel bestemd voor klanten die een KBC Brussels-Call32 Business Account  bezitten.

KBC Brussels-Call32 Business Account

De KBC Brussels-Call32 Business Account is de combinatie van een niet-gereglementeerde spaarrekening (‘KBC Brussels-Call32 Spaarrekening’) en een termijnbelegging ('KBC Brussels-Call32 Termijndeposito’). Ideaal voor structurele geldoverschotten die je een tijd kunt missen en waarover je pas na een opzeggingstermijn van 32 dagen moet kunnen beschikken.

Voornaamste kenmerken

Soepel beheer van je liquiditeitsoverschotten

Je kunt je saldo op elk moment volledig of gedeeltelijk opvragen. Maar elke opvraging heeft een verplichte opzeggingsperiode van 32 kalenderdagen. Op het moment van opvraging start een KBC Brussels-Call32 Termijndeposito met een vaste looptijd van 32 kalenderdagen. Op de vervaldag stelt KBC Brussels het opgevraagde bedrag beschikbaar op de door jou opgegeven KBC Brussels-rekening.

Geen kosten

Openingskosten Geen 
Beheerskosten Geen
Vereffeningskosten Geen

Rente

KBC Brussels-Call32 Spaarrekening 0,00%
KBC Brussels-Call32 Termijndeposito 0,00%

De rentevergoeding van het KBC Brussels-Call32 Termijndeposito is gelijk aan de rentevergoeding van de betrokken KBC Brussels-Call32 Spaarrekening die van toepassing is op datum van opvraging. 

De rentepercentages zijn brutotarieven. De rente van het KBC Brussels-Call32 Termijndeposito is onderhevig aan een Belgische roerende voorheffing van (momenteel) 30% op het bruto bedrag.

Risico

Het geheel van de deposito’s die je bij KBC Brussels Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon en onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC Brussels (bv. faillissement) loop je het risico het bedrag van je deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen.

Meer informatie over de depositobeschermingsregeling vind je in de KBC Brussels-brochure 'Bescherming deposito’s en financiële instrumenten België', te verkrijgen in je KBC Brussels-Bankkantoor en op www.kbcbrussels.be/depositobescherming.

Voorwaarden van de KBC Brussels-Call32 Business Account

Voor wie?

Alleen rechtspersonen, zelfstandigen en vrije beroepers met structurele liquiditeitsoverschotten, die voortkomen uit hun professionele activiteit kunnen een KBC Brussels-Call32 Business Account openen.

Minimuminlage

De eerste storting op een KBC Brussels-Call32 Business Account bedraagt minimaal 100.000 euro. Daarboven zijn op elk moment en voor elk bedrag bijstortingen mogelijk, tot er een maximumsaldo van 10 miljoen euro bereikt wordt.

Opvraagbaarheid

De tegoeden op de KBC Brussels-Call32 Business Account zijn dagelijks opvraagbaar. Elke opvraging moet minstens 20.000 euro bedragen. Het opgevraagde bedrag wordt 32 kalenderdagen na de opdracht beschikbaar.

Krijg hulp van een Expert Vermogensopbouw

Krijg hulp van een Expert Vermogensopbouw

 

 

Ook interessant

%%product.keymancomfortplan%%

  • Fiscaal voordelig voor je vennootschap
  • Gekoppeld aan een woonkrediet dat je privé afsluit
  • Financiële gemoedsrust voor je nabestaanden

Spaarrekening voor rechtspersonen en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid

Door te sparen met een gereglementeerde spaarrekening bouw je op een veilige manier een spaarpotje op. Je geld blijft elk moment beschikbaar.

Wat is de impact van de brexit op je betalingen?

Wat is de impact van de brexit op je betalingen?

KBC Fietsleasing

De files moe? Lease een fiets! Voor jezelf of voor je medewerkers.