473909426
473909426

Internationale bankgaranties

Waarom kiezen voor de internationale bankgaranties van KBC Brussels?

Internationale bankgaranties

Waarom kiezen voor de internationale bankgaranties van KBC Brussels?

Welke garanties biedt KBC Brussels aan?

Heb je een eigen zaak en handel je over de grenzen heen? Dan kan een internationale bankgarantie een handige hulp zijn. KBC Brussels biedt volgende internationale bankgaranties aan: 

  • De betalingsgarantie
  • De garantie van goede uitvoering
  • De offertegarantie
  • De voorschottenteruggavegarantie

Vier verschillende producten die we je graag even in detail voorstellen. Download hieronder alvast de algemene informatie over het afsluiten van garanties bij KBC Brussels

A. De Betalingsgarantie

De betalingsgarantie is een garantie voor de leverancier dat de betaling zal gebeuren binnen de vastgelegde termijn en voor het gefactureerde bedrag.

Bedrag?

  • Bij een eenmalig contract: meestal wordt er een garantie voor 100% van het contractbedrag gegeven, maar het bedrag kan ook variëren volgens de te dekken betalingsschijf.
  • Bij een contract voor continue leveringen: de garantie wordt gegeven voor het bedrag van het gemiddeld uitstaande saldo voor een bepaalde leveringsperiode (dat bedrag moet worden geschat).

Looptijd?

De garantie geldt meestal vanaf de inwerkingtreding van het contract tot het einde van de betalingsverplichtingen, die voortvloeien uit het commerciële contract. Maar de garantie kan ook worden verlengd als het leveringsschema in het contract in onderlinge overeenkomst wordt aangepast.

B. De Uitvoeringsgarantie

Met de garantie van goede uitvoering of ‘de uitvoeringsgarantie’ bied je de begunstigde de garantie dat je het contract nauwgezet (binnen de overeengekomen termijn en volgens de contractvoorwaarden) zult uitvoeren. Als je dat niet doet of als er sprake is van een gebrekkige uitvoering kan de begunstigde de voltooiing van het contract aan een derde toewijzen.

Bedrag?

Meestal gaat het om 10% van het contractbedrag. In principe blijft dat bedrag onveranderd gedurende de looptijd.

Looptijd?

Vanaf de dag dat het contract in werking treedt en, gewoonlijk, tot het einde van de leveringen, zoals werd vastgelegd in het commerciële contract. Maar meestal is er nog een bijkomende bevestiging van vrijgave door de begunstigde nodig.
Als het leveringsschema in onderlinge overeenkomst tussen jou en de koper werd aangepast, kunnen verlengingen vereist zijn.

C. De Offertegarantie

Dankzij de offertegarantie wordt de aanbesteder toch vergoed als jij ...

  • je offerte intrekt voor de einddatum van de aanbestedingsperiode
  • of het commerciële contract niet zou tekenen
  • of het zou nalaten de verdere garanties m.b.t. de terugbetaling van het voorschot en/of de uitvoering van het contract neer te leggen.

Bedrag?

Meestal gaat het om 1% tot 5% (uitzonderlijk zelfs 10%) van de offerteprijs. Dat bedrag blijft onveranderd tot de vervaldag of tot de vrijgave van de garantie.

Looptijd?

De garantie loopt van de neerlegging tot de aanbestedingsdatum die in het contract werd bepaald, verlengd met een periode (meestal 30 dagen) voor het ondertekenen en terugbezorgen van het toegewezen contract.

D. De Voorschottenteruggavegarantie

Dankzij de voorschottenteruggavegarantie heeft de koper de zekerheid dat hij zijn voorschotten kan terugeisen als jij het commerciële contract niet of niet volledig uitvoert.

Bedrag?

Het bedrag van deze garantie komt meestal overeen met het voorschot. Normaal gezien gaat het om 15% van het contractbedrag.

Looptijd?

De voorschottenteruggavegarantie loopt van het moment dat het voorschot op je rekening staat tot op de vervaldag die bepaald werd in het contract. Als het leveringsschema in onderlinge overeenkomst werd aangepast, kunnen ook verlengingen vereist zijn.

Interesse? Maak een afspraak.

Kies een thema
Zoek een kantoor in je buurt
Kies een gepast tijdstip en vul je persoonlijke gegevens in

 

 

Ook interessant

Het KBC Brussels-Documentair incasso import

Het KBC Brussels-Documentair incasso import als een goede basis voor je langetermijnrelatie met je leverancier.

Het KBC Brussels-Documentair incasso export

Dé oplossing voor de exporteur die zijn verkopen met weinig administratie en opvolging afgehandeld wil zien!

Het KBC Brussels-Documentair krediet import

Het KBC Brussels-Documentair krediet import: het perfecte bindmiddel voor relaties met buitenlandse leveranciers.

Het KBC Brussels-Documentair krediet export

Hiermee ben je zeker van betaling na de levering van goederen. Kom te weten hoe KBC Brussels je daarbij helpt!