10 tips om arbeidsongevallen te voorkomen

10 tips om arbeidsongevallen te voorkomen

In 2014 gebeurden er in ons land 141.865 arbeidsongevallen, waarvan 59 met dodelijke afloop. Gelukkig vertonen de cijfers de laatste jaren een duidelijk dalende trend. Een betere preventie is daar een van de belangrijkste oorzaken van. Daarom enkele preventietips.

1. Stel de organisatie van de preventiedienst op punt.

Maak gebruik van de externe preventiedienst. Die helpt de wettelijke en reglementaire bepalingen over het welzijn van werknemers toe te passen.

2. Onthaal nieuwe medewerkers.

Nieuwe medewerkers lopen het grootste risico op een arbeidsongeval. Zorg dat ze de instructies kennen en kunnen toepassen en laat hen begeleiden door een ervaren medewerker.

3. Optimaliseer de beveiliging van machines.

Breng de machinebeveiliging in kaart en stel een actieplan op om de machines conform de wetgeving en richtlijnen te beveiligen.

4. Registreer en onderzoek incidenten en ongevallen.

Meten is weten. Een grondig onderzoek brengt niet alleen de oorzaak/oorzaken van een ongeval aan het licht, maar maakt het ook mogelijk maatregelen te nemen om dergelijke ongevallen te vermijden.

5. Respecteer de preventiehiërarchie bij het nemen van maatregelen.

De werkgever is verplicht de preventiehiërarchie te volgen. Eerst proberen het risico aan de bron te bestrijden. Gaat dat niet, dan het risico beperken via technische, collectieve of organisatorische maatregelen. In laatste instantie persoonlijke beschermingsmiddelen inzetten.

6. Wijs op de gevaren van verkeerde lichaamsbewegingen.

Verkeerd tillen houdt niet alleen een risico op rugletsel in. Door een slechte grip kunnen lasten vallen en zo verwondingen toebrengen. Organisatorische maatregelen, hulpmiddelen, opleidingen en medisch toezicht kunnen dat gevaar verminderen.

7. Orde en netheid blijven belangrijk.

Ruim verpakkingen en afval regelmatig op, houd doorgangen vrij en sla goederen weloverwogen op. Een ‘proper huishouden’ vermindert de kans op arbeidsongevallen.

8. Zorg dat looppaden en rijwegen duidelijk aangegeven zijn.

Om het verkeer zowel binnen als buiten de bedrijfsgebouwen veilig te laten verlopen, zijn preventiemaatregelen nodig. In het verkeersplan wordt rekening gehouden met voetgangers, vrachtwagens die laden en lossen, heftruckbestuurders, dode hoeken binnen het bedrijf, snelheidsbeperkers, enz.

9. Stel de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.

Er bestaan vele soorten PBM’s. Kies de meest geschikte en geef als werkgever altijd het goede voorbeeld.

10. Communiceer de veiligheidsinstructies.

Zorg dat de werknemers de juiste opleiding, voorlichting en instructies gekregen hebben met betrekking tot risico's en preventiemaatregelen. Communiceer ze klaar en duidelijk. En organiseer regelmatig toolboxmeetings.

Arbeidsongevallen voorkomen

Maak een afspraak met je KBC Brussels-verzekeringsagent