Hospital admission declaration: FAQ

Hospital admission declaration: FAQ

1. Frequently asked questions

What if I suffer from a serious illness without being admitted to hospital?

Patients with diabetes (for example) receive long-term treatment, but are rarely hospitalised. We refer to this as outpatient cover for serious illness. The list of serious illnesses that are eligible for this cover can be found in the general policy conditions or in the glossary under the category of serious illnesses.

What happens if I'm abroad?

In general:

 • The policy cover is valid worldwide, unless you travel abroad specifically to receive medical care. In that case, KBC Brussels will only provide cover if you have a prior reimbursement agreement in place with your health insurance fund before your trip.
 • KBC Brussels will only take action after you have received your statutory compensation from your health insurance fund.
 • If the country in which you receive care is not a member of the European Union, or if Belgium has not signed an agreement with that country, then the reimbursement you receive from KBC Brussels will be limited. Please see your policy for more details.

Make sure you look up the details of your health insurance fund's travel assistance centre before you travel. Here are a few examples:

 • MUTAS (CM – Liberale Mutualiteit – Vlaams & Neutraal Ziekenfonds) = +32 2 272 09 00
 • MUTAS (Sociale Mutualiteit) = +32 2 272 08 80
 • Mediphone Assist (Partena) = +32 2 778 94 94

What should I do if I am admitted to hospital abroad?

 • If you are admitted to hospital abroad, you should always contact your health insurance fund's assistance helpline within 48 hours.
 • You should show your European health insurance card if you are in a country where it is valid.
 • You should never pay your hospital invoice abroad. If you are asked to do so then you should get in touch with your assistance helpline immediately.
 • Once you are able to, you can then make a declaration to KBC Brussels via the Hospitalisation call centre in order to recoup any remaining costs. It is not possible to declare a hospital admission abroad on KBC Brussels Assist. The AssurCard can also only be used in Belgian hospitals.

Are patient transport services covered?

Patient transport services are covered under specific conditions:

 • The transport must be related to a hospital admission.

This means that transport to a consultation or to an outpatient treatment that does not involve hospital admission,
such as radiotherapy, is not covered.

 • The transport must be specially medically adapted (so a taxi would not be covered, for example).

The costs of patient transport should always be submitted to your health insurance fund first.

The insured sum reimbursed by KBC Brussels depends on the policy conditions you chose. You can find further details in your general policy conditions.

Is day surgery also covered?

Day surgery is only covered if a statutory accommodation fee for the medical treatment is also charged.

Which costs are not reimbursed?

KBC Brussels does not reimburse everything. Here are some of the costs that are not reimbursed:

 • Telephone charges, beverages, additional conveniences
 • Toiletries
 • Any medication that is not related to the hospital admission
 • Outpatient care that is not subject to statutory compensation

Do I have to stay in a private, double or shared room?

You are free to choose whichever room you want. Whether we reimburse the hospital invoice in full or in part will depend on:

 • your policy conditions
 • the choice you made on your admission form

You should therefore read your policy conditions carefully or phone the Hospitalisation call centre before you choose a room.

Who can I make a declaration for?

You can make a declaration for yourself or for members of your family. Adult members of your family can also make a declaration on your behalf. You can make a declaration on the KBC Brussels Assist app (24 hours a day, 7 days a week) or by phoning the Hospitalisation call centre on 0800 90 068 (on business days between 8 a.m. and 5 p.m.). 

2. Glossary

Ambulante kosten

Ambulante kosten zijn kosten van medische zorgen die worden verleend zonder dat er een ziekenhuisopname is. Denk hierbij aan de behandeling van de kinesist voor en na een rugoperatie. Of in het geval van een zware ziekte kan het gaan over de terugbetaling van de kosten van de vele raadplegingen en doktersbezoeken.

AssurCard (derde-betalersysteem)

De AssurCard is een elektronische chipkaart die eruitziet als een bankkaart. De kaart vormt de sleutel tot een elektronische procedure die de administratieve en financiële beslommeringen bij een ziekenhuisopname sterk vereenvoudigt. Je betaalt niet langer eerst zelf de ziekenhuisfactuur om vervolgens dat bedrag op te vragen bij KBC Insurance:

 • KBC Insurance betaalt rechtstreeks aan het ziekenhuis (systeem van de derde-betaler)
 • Bij de opname hoeft de verzekerde geen voorschot meer te betalen
 • Het enige bedrag dat de verzekerde eventueel nog moet betalen, is de gekozen franchise en eventuele niet-verzekerde kosten.

Dure ziekenhuizen

Bij een opname in een duur ziekenhuis blijft 50% van het persoonlijke aandeel ten laste van de verzekerde als die gekozen heeft (op de opnameverklaring) voor een eenpersoonskamer met supplementen.

Heb je in je verzekeringspolis gekozen voor de dekking twee- of meerpersoonskamer en kies je bij je ziekenhuisopname op de opnameverklaring toch voor een opname in een eenpersoonskamer? Dan wordt de tegemoetkoming beperkt tot het forfait per ligdag.

De lijst van dure ziekenhuizen is samengesteld op basis van een aantal criteria in verband met de honoraria die een ziekenhuis aanrekent. Die criteria zijn neergelegd bij een notaris. De lijst van dure ziekenhuizen vind je in de bijzondere voorwaarden van je hospitalisatieverzekering.

Franchise

Het bedrag van de verzekerde kosten dat ten laste van de verzekerde blijft. Dat bedrag geldt per verzekerde en per verzekeringsjaar, ongeacht de aandoening.

Hospitalisatie

Een medisch noodzakelijk verblijf van minstens een nacht in een ziekenhuis of een verblijf in een dagziekenhuis. Het verblijf in een dagziekenhuis wordt beschouwd als een opname op voorwaarde dat de medische verstrekkingen forfaitair door het RIZIV worden terugbetaald op basis van de nationale overeenkomst tussen de ziekenhuizen en de ziekenfondsen.

Informed consent

Een schriftelijke overeenkomst tussen arts en patiënt waarin de patiënt zich akkoord verklaart met de voorgestelde behandeling door de arts en de kosten van de ingreep. Doorgaans betreft het kosten waarvoor er geen wettelijke tegemoetkoming is, zoals nieuwe technologieën (robotchirurgie), esthetische ingrepen, enz.

Kiosk

In de ziekenhuizen staat een Assurcard-kiosk. KBC Brussels gebruikt die Assurcardkiosk niet meer. Doe je aangifte in KBC Brussels Assist of telefonisch bij het callcenter Hospitalisatie. Zo weet je onmiddellijk wat er verzekerd is.

Niet-verzekerde kosten

Bepaalde kosten betaalt de hospitalisatieverzekering niet terug, zoals telefonie, internet, enz.

Pre- en posthospitalisatie

De medische zorgen die worden verleend tijdens de periode voor het begin en na het einde van een verzekerde ziekenhuisopname. De volgende kosten en behandelingen vergoeden we na ontvangst van de ziekenhuisfactuur. Dien ze bij voorkeur gebundeld in:

 • Raadplegingen, onderzoeken en behandelingen op doktersvoorschrift op voorwaarde dat ze recht geven op een wettelijke tegemoetkoming
 • Farmaceutische en homeopathische producten als ze op doktersvoorschrift zijn gekocht in een apotheek en op voorwaarde dat ze zijn opgenomen in de lijst van de specialiteiten van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Huur van medisch materiaal op doktersvoorschrift

Verzekeringsjaar

De periode van twaalf maanden die begint op de jaarlijkse hoofdvervaldag van de verzekeringsovereenkomst.

Zware ziekten

Als de verzekerde lijdt aan een van de zware ziekten opgesomd in de polis, is de terugbetaling van de kosten voor de volgende prestaties gewaarborgd als die medisch noodzakelijk zijn voor de verzekerde en rechtstreeks verband houden met de zware ziekte:

 • Raadplegingen, onderzoeken en behandelingen op doktersvoorschrift op voorwaarde dat ze recht geven op een wettelijke tegemoetkoming
 • Farmaceutische producten die op doktersvoorschrift zijn gekocht in een apotheek op voorwaarde dat ze zijn opgenomen in de lijst van de specialiteiten van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Huur van medisch materiaal op doktersvoorschrift

Die waarborg is van toepassing als de verzekerde lijdt aan een van de volgende ziekten: aids, amyotrofe lateraal sclerose, brucellose, cerebrospinale meningitis, cholera, difterie, encefalitis, kanker, leukemie, malaria, miltvuur, mucoviscidose, multiple sclerose, nierdialyse, paratyfus, pokken, poliomyelitis, progressieve spierdystrofieën, roodvonk, suikerziekte, tetanos, tuberculose, tyfus, virale hepatitis, vlektyfus, ziekte van Alzheimer, ziekte van Creutzfeldt-Jacob, ziekte van Crohn, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson en ziekte van Pompe.

Was this page useful to you? Yes No

Funeral Insurance

Insure your funeral costs and spare your loved ones financial worries.
Funeral Insurance

Getting started with pension savings

As soon as you start work and are 18 or over, you can start saving for your pension. And that's a very good idea, too, because starting early has lots of benefits.
Getting started with pension savings

All your trips insured under a single policy

Enjoy your holidays worry-free with total peace of mind. Choose whichever cover you feel best suits your situation.
All your trips insured under a single policy

Using AssurCard with your hospitalisation insurance

Are you facing a planned or an emergency hospital admission? Get the most out of your hospitalisation insurance with the AssurCard!
Using AssurCard with your hospitalisation insurance
KBC uses cookies to make your online experience easier and to fit your needs and preferences. By browsing the KBC site, you agree to the use of these cookies. Learn more and see how to decline cookies?Click here.