Brandverzekering huurder

KBC-Woningpolis voor de huurder

 • Verzeker je inboedel en je aansprakelijkheid voor de woning die je huurt
 • Bereken nu de prijs van je brandverzekering
 • Sluit je brandverzekering meteen online af
 • Schade geef je aan met onze app of bij je verzekeringsagent

Brandverzekering huurder

KBC-Woningpolis voor de huurder

 • Verzeker je inboedel en je aansprakelijkheid voor de woning die je huurt
 • Bereken nu de prijs van je brandverzekering
 • Sluit je brandverzekering meteen online af
 • Schade geef je aan met onze app of bij je verzekeringsagent

Is een brandverzekering verplicht?

brandverzekering huurder

Dat hangt ervan af in welke regio je een woning wilt huren. In Vlaanderen is een brandverzekering voor huurders verplicht sinds 1 januari 2019. In Wallonië is een huurdersverzekering al wettelijk verplicht sinds 1 september 2018. In Brussel is er voorlopig nog geen verplichting.

Als huurder is het uiteraard wel raadzaam om je huurdersaansprakelijkheid en je inboedel te verzekeren zodat je bij schade niet zelf voor de kosten moet opdraaien. Vaak is de huurder in het huurcontract trouwens verplicht om een brandverzekering af te sluiten.

De wet schrijft voor dat de verzekeraar een minimumaantal gevaren moet dekken: brand, storm, hagel en natuurrampen.

Een woningverzekering heeft vaak opties. Geef dus zeker aan wat jouw behoefte als huurder is. Wil je bijvoorbeeld ook juridische hulp bij conflicten met je verhuurder, breid dan je polis uit met de 'Verzekering rechtsbijstand voor de huurder'.

Waarom een brandverzekering nemen als huurder?

Ook als huurder heb je een brandverzekering nodig.

 • Je bent namelijk verplicht om de woning die je huurt in zijn oorspronkelijke staat aan de eigenaar terug te geven. De financiële gevolgen van een schadegeval kun je opvangen door je aansprakelijkheid als huurder te verzekeren.
 • Je eigen spullen (meubels, kleding, pc, …) tegen schade verzekeren, is eveneens verstandig.

Voorbeeld
Je komt thuis en je woning is ondergelopen doordat je vergat om de kraan dicht te draaien. Dan vergoeden we zowel je beschadigde huisraad, als je aansprakelijkheid voor waterschade aan de woning.

Wat dekt een brandverzekering?

Een brandverzekering dekt veel meer dan enkel brandschade.
Onze woningpolis verzekert je huurdersaansprakelijkheid en inboedel (inclusief diefstal).

 1. Verzekering huurder
 2. Verzekering inhoud woning

Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met volgende verzekeringen: juridische hulp bij conflicten met de verhuurder (rechtsbijstand) of vervuiling door lekken uit je stookolietank (bodemsanering).

Je tweede huurwoning verzekeren?

1. Verzekering huurder

Deze verzekering vergoedt schade aan de huurwoning waarvoor jij verantwoordelijk bent.

Wel verzekerd

 • Woning, bijgebouwen en omheiningen
 • Gehuurde garage (zelfs als die ergens anders staat)
 • Goederen op een blijvende wijze aan het gebouw vastgemaakt

Als je een gedeelte van de woning onderverhuurt, dan is de onderhuurder mee verzekerd.

Niet verzekerd

 • Bijkomende verplichtingen in je huurcontract die de wettelijke aansprakelijkheid overschrijden
 • Opzettelijke vernieling of diefstal van goederen door jou of je gezinsleden
 • Typische huurschade (bijvoorbeeld pluggen in de muur)

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Goed om te weten

Je burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebouw, de terreinen, aangrenzende voetpaden of hun inhoud is niet verzekerd binnen deze polis. Je geniet van deze dekking binnen je familiale verzekering.

Wat is burgerlijke aansprakelijkheid (BA)?

Vragen over je brandverzekering?

2. Verzekering inhoud woning

Wat als ...

 • Een storm je tuinmeubelen vernielt?
 • Een blikseminslag je pc doet crashen?
 • Dieven inbreken en je gsm of laptop stelen?

Met de KBC-Woningpolis voor de huurder is de inhoud van je woning standaard verzekerd, inclusief diefstal!

Wel verzekerd

Alle risico's uit de Algemene Voorwaarden, zonder minimaal schadebedrag. Enkele voorbeelden:

 • Schade door onder andere brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, water, aanrijding, (poging tot) diefstal aan je
  • Huisraad: meubels, kleding, fiets, juwelen, televisie, …
  • Huisdieren
  • Motorrijtuigen en hun aanhangwagens
 • Ook schade aan vaste uitrustingen of verbeteringen die je als huurder op eigen kosten hebt aangebracht, is verzekerd
 • Diefstal in je woning, net als diefstal met geweld, bedreiging of braak op vakantie of op straat
 • Diefstal van inhoud buiten

Alle risico's opsommen die je inboedel kunnen beschadigen, is onmogelijk. Daarom vergoeden we ook inboedelschade van minstens 1.250 euro, veroorzaakt door nog andere, onverwachte gebeurtenissen.

Niet verzekerd

 • Verlies
 • Opzettelijke schade
 • Schade door overstroming aan voorwerpen buiten
 • Diefstal van of uit een voertuig dat zich op een andere plaats (niet in een afgesloten privégarage) of op de openbare weg bevindt

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

 

Waar is je inboedel verzekerd?

 • Op het adres van je woning
 • In je individuele garage, zelfs als die zich ergens anders bevindt
 • In het kot dat je huurt

Als je op vakantie gaat, dan verzekeren we je bagage in de vakantiewoning die je huurt of in je hotelkamer.
Je huisdieren zijn overal verzekerd.

Opties

Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met volgende verzekeringen:

Verzekering rechtsbijstand huurder

Wat als ...

 • Je verhuurder weigert om het dak te herstellen?
 • Je verhuurder beweert dat je de deuren hebt beschadigd?

Dan biedt deze verzekering jou juridische hulp en bijstand.

Heb je een juridisch geschil over de woning die je huurt, dan schakelen we Defendo in, de afdeling rechtsbijstand van KBC. Dit is een onafhankelijk en gespecialiseerd team. Het staat borg voor eerlijk advies en een vertrouwelijke behandeling van je dossier.

Wat doet Defendo voor jou?

brandverzekering rechtsbijstand huurder
 • Verleent je bijstand
 • Informeert je over je rechten en de manier waarop je deze kunt afdwingen
 • Helpt je om alle gegevens (bewijzen, attesten, verklaringen van getuigen) te verzamelen
 • Neemt de erelonen en kosten van advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen ten laste
 • Vergoedt de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure
 • Vergoedt de schade die je lijdt als blijkt dat de aansprakelijke die niet kan betalen

Wel verzekerd

Rechtsbijstand als je een geschil hebt met je huisbaas over

 • De veiligheid en bewoonbaarheid van de woning
 • De terugbetaling van kosten door een gebrek in de woning

Zelf schade opgelopen? Dan staat Defendo je bij om daarvoor een vergoeding te krijgen. Als men je van een misdrijf verdenkt, dan zorgt Defendo voor je strafrechtelijke verdediging. Bij in verdenking stelling en ook wanneer je het recht hebt op overleg met een advocaat.

Niet verzekerd

 • (GAS)boetes, retributies en minnelijke schikkingen
 • Voor schade bij de uitvoering van een contract, komt Defendo niet tussen over wat er in het contract staat. Bijvoorbeeld een discussie over prijs of kwaliteit
 • Om belangenconflicten te vermijden, behandelt Defendo ook geen geschillen die je met een andere verzekerde hebt

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Verzekering bodemsanering

Brandverzekering Bodemsanering

Je verwarmt je huis of appartement met mazout? Dan sta je zelf in voor de regelmatige controle van de tank en voor de bodemsanering na vervuiling.

Meer dan 3% van de tanks vertoont vroeg of laat een lek, vaak door roest. Maar vervuiling kan ook gebeuren bij het bijvullen. Ook dan zijn de kosten van de bodemsanering, zeg maar de opruiming van de vervuilde grond, voor jouw rekening.

Alleen stookolietanks jonger dan 40 jaar en tot maximaal 20.000 liter komen in aanmerking.
De totale vergoeding per schadegeval is 60.000 euro.

Wel verzekerd

We verzekeren zowel het risico als de praktische organisatie van de verplichte bodemsanering.
We sturen een deskundige om

 • De aard en ernst van de vervuiling vast te stellen
 • Maatregelen te nemen om de gevolgen te beperken
 • Je in te lichten over de wettelijke procedures bij bodemvervuiling
 • Je te helpen bij de formaliteiten

We laten de nodige saneringswerken uitvoeren als de vervuiling zo ernstig is dat je wettelijk verplicht bent om de bodem te saneren.

Niet verzekerd

 • Vervuiling die al bestond bij het begin van deze verzekering
 • Kosten die de overheid of een andere instantie voor sanering van vervuilde bodems betaalt
 • De mogelijke waardevermindering van de gesaneerde bodem
 • Vervuiling door natuurrampen

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Goed om weten

De KBC-Woningpolis voor de huurder kan een of meer van de volgende verzekeringen bevatten: verzekering huurder, verzekering inhoud woning, verzekering bodemsanering (zaakschadeverzekeringen), verzekering rechtsbijstand huurder (rechtsbijstandverzekering). Deze verzekeringen zijn bestemd voor huurders van een particuliere woning. In de woning oefent men geen commerciële activiteit of een vrij beroep uit.

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Woningpolis voor de huurder kun je terecht op onze website of bij je expert Verzekeringen.
De KBC-Woningpolis voor de huurder is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC Groep

Je bemiddelaar: KBC Brussels, deel van KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel – IBAN BE98 7300 0000 0083 – BIC KREDBEBB – FSMA 026256 A,  verbonden agent van KBC Verzekeringen NV
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Bereken de prijs van je brandverzekering met onze simulatie

Bereken in 3 stappen je premie
Sluit je verzekering meteen af, helemaal online
Je brandverzekering kan al de dag nadien starten
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.