Ongevallenverzekering Bestuurder

KBC-Polis voor je Voertuig

Ongevallenverzekering Bestuurder

KBC-Polis voor je Voertuig

Totale bescherming

Als bestuurder ben je verzekerd voor lichamelijke letsels bij een ongeval, ook al ben je zelf aansprakelijk.

Elke bestuurder beschermd

Niet alleen jij, maar ook je gezinsleden.

Ruime vergoedingen

Medische kosten kun je tot 12.500 euro verzekeren.

Jouw wagen is goed verzekerd. En jij?

Wist je dat je als bestuurder niet verzekerd bent voor lichamelijke letsels als je een ongeval veroorzaakt? Met de Ongevallenverzekering Bestuurder stap je ook zelf goed verzekerd in de auto.

Wat is verzekerd?

 • Kosten voor medische verzorging ten gevolge van het auto-ongeval
 • Kosten voor aangepast vervoer als je voor verzorging naar het ziekenhuis moet
 • Opsporings- en reddingskosten als je verdwaald of vermist bent
 • Blijvende letsels
 • Verbouwingen aan je huis of wagen en kosten voor hulp bij ernstige blijvende letsels
 • Financiële steun voor je nabestaanden als je overlijdt

De vergoedingen zijn onafhankelijk van elke discussie over de aansprakelijkheid.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Ongevallen tijdens je beroepsleven
 • Ongevallen die je opzettelijk of door een zware fout veroorzaakt
 • Deelname aan en oefening voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden
 • Ongevallen die je veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 promille, in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken

Goed om te weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as,www.ombudsman.as.
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de Ongevallenverzekering Bestuurder in de KBC-Polis voor je Voertuig - Personenauto kun je terecht bij je KBC Brussels-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Polis voor je Voertuig is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Je bemiddelaar: KBC Brussels, deel van KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel – IBAN BE98 7300 0000 0083 – BIC KREDBEBB – FSMA 026256 A,  verbonden agent van KBC Verzekeringen NV
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen