Financieel gezond

KBC-Zorgplan

Financieel gezond

KBC-Zorgplan

Permanente gemoedsrust

Heb je later nood aan permanente verzorging, dan bekommert het KBC-Zorgplan zich om de financiële gezondheid van jou en je naasten.

Eerste periode overbruggen

Na erkenning van de zware en permanente zorgbehoevendheid kun je je opgebouwde spaarreserve opvragen om de eerste periode financieel te overbruggen.

Levenslange uitkering

Na een wachttijd (afhankelijk van de instapleeftijd) betaalt KBC Brussels levenslang 500, 1.000 of 1.500 euro per maand.

Waarom een KBC-Zorgplan nemen?

De gemiddelde levensverwachting in België neemt alsmaar toe. Spijtig genoeg brengt dat voor velen ook een periode van zorgbehoevendheid met zich mee. Via het KBC-Zorgplan kun je je verzekeren tegen de hoog oplopende kosten die daarmee gepaard kunnen gaan. Jouw zorg wordt onze zorg.

Luister naar de getuigenis van Margot

Margot werd geconfronteerd met een zwaar zorgbehoevende ouder.

Medische en permanente zorg zonder financiële bekommernissen

Het KBC-Zorgplan is een tak 21-spaarverzekering met aanvullende verzekering zorgbehoevendheid. 

Je kunt rekenen op het KBC-Zorgplan als je later zwaar en permanent zorgbehoevend wordt. Het Zorgplan geeft je dan financiële gemoedsrust, ongeacht waar (thuis, assistentiewoning, woon- en zorgcentrum) of door wie (familie, professionele hulpverstrekkers) je wordt verzorgd. Het maakt niet uit of je te maken hebt met fysieke of met psychische zorgbehoevendheid, zoals dementie. Het KBC-Zorgplan kan een aanvulling zijn op de Vlaamse zorgverzekering.

Hoe werkt het KBC-Zorgplan?

Als je je KBC-Zorgplan sluit, kies je welk bedrag je bij zware en permanente zorgbehoevendheid maandelijks extra denkt nodig te hebben. Je hebt de keuze uit een uitkering van 500 euro, 1.000 euro of 1.500 euro per maand.

Afhankelijk van de formule die je kiest en je leeftijd op het moment van afsluiten van het zorgplan stort je eenmalig een afgesproken som in het KBC-Zorgplan.

De reserve die je daarmee vormt kun je kosteloos geheel of gedeeltelijk afkopen na erkenning van zware en permanente zorgbehoevendheid door de verzekeraar. Dit bedrag helpt je de eerste periode financieel te overbruggen. Na een eigenrisicotermijn (minimaal 22 en maximaal 34 maanden) keert KBC Brussels levenslang het door jou gekozen bedrag uit (500, 1.000 of 1.500 euro per maand). Daarvoor zorgt de aanvullende verzekering zorgbehoevendheid die in het KBC-Zorgplan is opgenomen.

Voornaamste kenmerken

 • Het doel van het KBC-Zorgplan is om een afgesproken som opzij te zetten in een tak 21-spaarverzekering. Na afhouding van taksen en kosten wordt er een gegarandeerde intrestvoet toegepast, die ook in de reserve van de polis gestort wordt. De premie voor de aanvullende verzekering zorgbehoevendheid wordt opgevraagd uit de reserve van het KBC-Zorgplan.
 • Het inlegbedrag is een afgesproken storting in functie van de instapleeftijd en de hoogte van de gekozen levenslange uitkering bij zorgbehoevendheid.
 • KBC Verzekeringen erkent de zorgbehoevendheid als ze is vastgesteld door een arts en er geen perspectief is op herstel. De nood aan permanente medische zorg moet worden vastgesteld door een raadgevende arts van KBC Verzekeringen. Eens dat is gebeurd, kun je het gespaarde bedrag kosteloos afkopen. Deels of volledig.
 • Roerende voorheffing enkel bij opvraging van de reserve binnen de eerste acht jaar. Dit geldt ook voor de opvraging uit de reserve voor de financiering van de premie aanvullende verzekering zorgbehoevendheid. Per 1/1/2017 is deze 30%, en is verschuldigd op  een fictieve berekeningsbasis waarbij de stortingen worden opgerent aan 4,75%. Fiscaliteit kan in de toekomst wijzigen.
 • De reserve kan ook worden opgevraagd voor de erkenning van zorgbehoevendheid, mits je 5% kosten betaalt. Dat betekent dan dat de polis wordt stopgezet. Ook de verzekering zorgbehoevendheid wordt dan stopgezet.
 • Bij overlijden zal de reserve worden uitgekeerd aan de begunstigde van de tak 21-spaarverzekering. Die begunstigde kies je zelf.
 • Je betaalt 3% instapkosten op het inlegbedrag, na afhouding van de verzekeringstaks. We rekenen geen kosten aan voor het beheer van het KBC-Zorgplan.

Wat je ook nog moet weten

 • KBC-Zorgplan is een tak 21-levensverzekering met aanvullende verzekering zorgbehoevendheid, waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen door KBC Verzekeringen.
 • Dit product wordt gewaarborgd door de Belgische beschermingsregeling voor tak 21-levensverzekeringen. Deze bescherming treedt in werking indien vastgesteld is dat KBC Verzekeringen in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel voor alle bij KBC Verzekeringen aangehouden reserves in de beschermde tak 21-levensverzekeringen samen maximaal 100.000 euro per verzekeringnemer. Intrestgarantie beperkt tot de 110e verjaardag van de verzekerde. De verzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde of bij een volledige afkoop.
 • Er geldt een verzekeringstaks van 2%.
 • De levenslange maandelijkse uitkering waarop je recht hebt in het kader van de aanvullende verzekering zorgbehoevendheid is niet onderworpen aan belastingen. Je geniet geen fiscaal voordeel op gestorte premies. De fiscale behandeling hangt af van je individuele situatie en kan in de toekomst wijzigen.
 • Het product is gericht op verzekerden vanaf 40 tot en met 66 jaar, mits medische acceptatie door de verzekeraar.
 • Op 1 januari 2016 bedraagt de intrestvoet 1,90%, gegarandeerd vanaf de eerste bankwerkdag volgend op ontvangst van de afgesproken storting zolang het contract loopt, maar niet langer dan 31 december van het jaar waarin de verzekerde 110 jaar wordt. Als het contract daarna verder loopt, kan de verzekeraar tijdens de resterende duur een andere intrestvoet toepassen. Voor toekomstige stortingen kan de gegarandeerde intrestvoet wijzigen
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
 • Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Het KBC-Zorgplan is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Je bemiddelaar: KBC Brussels, deel van KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België
BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel – IBAN BE98 7300 0000 0083 – BIC KREDBEBB – FSMA 026256 A,  verbonden agent van KBC Verzekeringen NV
Een onderneming van de KBC Groep

Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en in het essentiële-informatiedocument

 • productfiche
 • essentiële informatie
 • informatiedocument

Meer uitgebreide informatie over de voorwaarden voor erkenning van zware en permanente zorgbehoevendheid vind je in de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn bij je KBC Brussels-tussenpersoon.

.

Hoeveel geld heb je nodig om te beleggen?

Beleggen kun je al met een kleine som. Maar ook voor grote vermogens biedt beleggen veel mogelijkheden.
Hoeveel geld heb je nodig om te beleggen?

Jouw oplossing: productadvies

Jouw oplossing: productadvies

Digitaal beleggen gemakkelijk gemaakt

Met de KBC Brussels Easy Invest Service zet je gespecialiseerde fondsbeheerders aan het stuur van je beleggingen.
Digitaal beleggen gemakkelijk gemaakt

Hoe wil jij beleggen?

Hoe wil jij beleggen?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.